☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Niedziela 25.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ROK 2007

Uchwała nr 23/V/07 z dnia 23.01.2007 r. (plan zagosp.przestrz.Czerwonej Wody)

     część I     część II     część III     część IV

Uchwała nr 24/V/07 z dnia 23.01.2007 r. (plan zagosp.przestrz.Starego Węglińca)

     część I     część II     część III

Uchwała nr 25/V/07 z dnia 23.01.2007 r. (plan zagosp.przestrz.Ruszowa)

     część I     część II     część III     część IV

Uchwała nr 26/V/07 z dnia 23.01.2007 r. (pobór podatków w formie inkasa)

Uchwała nr 27/V/07 z dnia 23.01.2007 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 28/V/07 z dnia 23.01.2007 r. (zmiana uchwały nr 125/XXI/04)

Uchwała nr 29/VI/07 z dnia 27.02.2007 r. (zarządzenie poboru podatków)

Uchwała nr 30/VI/07 z dnia 27.02.2007 r. (regulamin wynagradzania nauczycieli)

Uchwała nr 30/VI/07 z dnia 27.02.2007 r. (regulamin wynagradzania nauczycieli, uchwała uwzględniająca rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego nr NK.II.0911-14/201/07 z dnia 05.04.2007r.)

Uchwała nr 31/VI/07 z dnia 27.02.2007 r. (dzierżawa przez gminę nieruchomości)

Uchwała nr 32/VI/07 z dnia 27.02.2007 r. (dzierżawa przez gminę nieruchomości)

Uchwała nr 33/VI/07 z dnia 27.02.2007 r. (dzierżawa przez gminę nieruchomości)

Uchwała nr 34/VI/07 z dnia 27.02.2007 r. (dzierżawa przez gminę nieruchomości)

Uchwała nr 35/VII/07 z dnia 29.03.2007 r. (zmiana zał.do uchwały nr 179/XXVII/04)

Uchwała nr 36/VII/07 z dnia 29.03.2007 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 37/VII/07 z dnia 29.03.2007 r. (stawki dotacji dla komun. zakł.budżet.)

Uchwała nr 38/VII/07 z dnia 29.03.2007 r. (opłaty za utrzymanie hydrantów p.poż.)

Uchwała nr 39/VII/07 z dnia 29.03.2007 r. (umowa o dofinans.budowy boisk)

Uchwała nr 40/VII/07 z dnia 29.03.2007 r. (zgoda na udzielenie bonifikaty)

Uchwała nr 41/VII/07 z dnia 29.03.2007 r. (zmiana uchwały nr 29/LVI/98)

Uchwała nr 42/VII/07 z dnia 29.03.2007 r. (zmiana uchwały nr 15/LVI/98)

Uchwała nr 43/VII/07 z dnia 29.03.2007 r. (taryfa za wodę pobieraną z wodoc.)

Uchwała nr 44/VII/07 z dnia 29.03.2007 r. (zmiana uchwały nr 198/XXX/05 )

Uchwała nr 45/VII/07 z dnia 29.03.2007 r. (przystąpienie do Euroregionu Nysa) 

Uchwała nr 46/VII/07 z dnia 29.03.2007 r. (zobowiązanie długoterminowe)

Uchwała nr 47/VIII/07 z dnia 23.04.2007 r. (udzielenie absolutorium Burmistrzowi)

Uchwała nr 48/IX/07 z dnia 31.05.2007 r. (zmiana uchwały nr 37/VII/07)

Uchwała nr 49/IX/07 z dnia 31.05.2007 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 50/IX/07 z dnia 31.05.2007 r. (oddelegow. przedstaw. Gminy do LGD)

Uchwała nr 51/IX/07 z dnia 31.05.2007 r. (opłaty targowe)

Uchwała nr 52/IX/07 z dnia 31.05.2007 r. (zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej)

Uchwała nr 53/IX/07 z dnia 31.05.2007 r. (zmiana planu miejscowego wsi Ruszów)

Uchwała nr 54/IX/07 z dnia 31.05.2007 r. (zmiana załączn. do uchwały nr 223/XXXIV/05)

Uchwała nr 55/IX/07 z dnia 31.05.2007 r. (plany urządzeniowo-rolne gminy)

Uchwała nr 56/IX/07 z dnia 31.05.2007 r. (nieodpłatne nabycie nieruchomości)

Uchwała nr 57/IX/07 z dnia 31.05.2007 r. (konsultacje z mieszkańcami gminy i miasta)

Uchwała nr 58/IX/07 z dnia 31.05.2007 r. (konsultacje z mieszkańcami sołectwa Piaseczna)

Uchwała nr 59/IX/07 z dnia 31.05.2007 r. (konsultacje z mieszkańcami sołectwa St.Węgliniec)

Uchwała nr 60/IX/07 z dnia 31.05.2007 r. (zgoda na udzielenie bonifikaty)

Uchwała nr 61/X/07 z dnia 27.06.2007 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 62/X/07 z dnia 27.06.2007 r. (przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Węgliniec)

Strategia Rozwoju Gminy Węgliniec na lata 2007-2015  (Zał.do Uchwały nr 62/X/07)

Uchwała nr 63/X/07 z dnia 27.06.2007 r. (remont i rozbud. oświetlenia drogowego)

Uchwała nr 64/X/07 z dnia 27.06.2007 r. (wystąp.ze stowarzyszenia "Pogranicze")

Uchwała nr 65/X/07 z dnia 27.06.2007 r. (zmiana uchwały nr 198/XXX/05)

Uchwała nr 66/X/07 z dnia 27.06.2007 r. (w sprawie kandydatów na ławników)

Uchwała nr 67/X/07 z dnia 27.06.2007 r. (w sprawie nabycia nieruchomości)

Uchwała nr 68/XI/07 z dnia 16.07.2007 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 69/XI/07 z dnia 16.07.2007 r. (zbycie nieruchomości gruntowych)

Uchwała nr 70/XI/07 z dnia 16.07.2007 r. (nieodpłatne nabycie przez gminę nieruchomości)

Uchwała nr 71/XI/07 z dnia 16.07.2007 r. (zmiana uchwały nr 175/XXVII/04)

Uchwała nr 72/XI/07 z dnia 16.07.2007 r. (Program Rozwoju Bazy Sportowej)

Uchwała nr 73/XI/07 z dnia 16.07.2007 r. (zaliczenie drogi do kat.drogi gminnej)

Uchwała nr 74/XII/07 z dnia 30.08.2007 r. (statut Sołectwa Czerwona Woda)

Uchwała nr 75/XII/07 z dnia 30.08.2007 r. (statut Sołectwa Jagodzin)

Uchwała nr 76/XII/07 z dnia 30.08.2007 r. (statut Sołectwa Kościelna Wieś)

Uchwała nr 77/XII/07 z dnia 30.08.2007 r. (statut Sołectwa Piaseczna)

Uchwała nr 78/XII/07 z dnia 30.08.2007 r. (statut Sołectwa Ruszów)

Uchwała nr 79/XII/07 z dnia 30.08.2007 r. (statut Sołectwa Stary Węgliniec)

Uchwała nr 80/XII/07 z dnia 30.08.2007 r. (statut Sołectwa Zielonka)

Uchwała nr 81/XII/07 z dnia 30.08.2007 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 82/XII/07 z dnia 30.08.2007 r. (nieodpł.nabycie nieruchomości)

Uchwała nr 83/XII/07 z dnia 30.08.2007 r. (wykreślenie nazwy Kalnik)

Uchwała nr 84/XII/07 z dnia 30.08.2007 r. (wykreślenie nazwy Bożejów)

Uchwała nr 85/XII/07 z dnia 30.08.2007 r. (zmiana uchwały nr 71/XI/07)

Uchwała nr 86/XIII/07 z dnia 27.09.2007 r. (zmiana uchwały nr 15/LVI/98)

Uchwała nr 87/XIII/07 z dnia 27.09.2007 r. (plan.zagospod.przestrz.wsi Piaseczna)

Uchwała nr 88/XIII/07 z dnia 27.09.2007 r. (pomoc finans.Powiat. Zgorzeleckiemu)

Uchwała nr 89/XIII/07 z dnia 27.09.2007 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 90/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (nieodpłatne nabycie nieruchomości)

Uchwała nr 91/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (nieodpłatne nabycie nieruchomości)

Uchwała nr 92/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (Gminny Program Profilaktyki ...)

Uchwała nr 93/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (stawki podatku od nieruchomości)

Uchwała nr 94/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (zmiana uchwały nr 135/XLIII/01)

SYGNALIZACJA (dotyczy uchwały nr 94/XIV/07)

Uchwała nr 95/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (stawki podatku od środków transport.)

Uchwała nr 96/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (zmiana uchwały nr 74/XII/07)

Uchwała nr 97/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (zmiana uchwały nr 75/XII/07)

Uchwała nr 98/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (zmiana uchwały nr 76/XII/07)

Uchwała nr 99/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (zmiana uchwały nr 77/XII/07)

Uchwała nr 100/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (zmiana uchwały nr 78/XII/07)

Uchwała nr 101/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (zmiana uchwały nr 79/XII/07)

Uchwała nr 102/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (zmiana uchwały nr 80/XII/07)

Uchwała nr 103/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 104/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (zmiana uchwały nr 46/VII/07)

Uchwała nr 105/XIV/07 z dnia 26.10.2007 r. (wybór ławników)

Uchwała nr 106/XV/07 z dnia 11.12.2007 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 107/XV/07 z dnia 11.12.2007 r. (zmiana uchwały nr 46/VII/07)

Uchwała nr 108/XV/07 z dnia 11.12.2007 r. (kredyt długoterminowy)

Uchwała nr 109/XV/07 z dnia 11.12.2007 r. (zmiana uchwały,odpł.za pobyt dzieci w przedszkolu)

Uchwała nr 110/XVI/07 z dnia 31.12.2007 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 111/XVI/07 z dnia 31.12.2007 r. (nieodpłatne nabycie nieruchomości)

Uchwała nr 112/XVI/07 z dnia 31.12.2007 r. (program współpr.z organizacjami pozarządowymi) 

Uchwała nr 113/XVI/07 z dnia 31.12.2007 r. (w sprawie budżetu gminy na 2008 rok)

Wytworzył:
Udostępnił:
Mariusz Mól
(2009-01-27 10:06:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Mól
(2012-03-07 11:04:51)
 
 
ilość odwiedzin: 889631

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X