☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Sobota 06.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2011

ROK 2011

Uchwała nr 21/V/11 z 25.03.2011 r. (przystąpienie do projektu "Zakup dwóch pojazdow do przewozu strażakow w ramach współpracy transgranicznej straży pożarnych Kodersdorf i Czerwona Woda....)

Uchwała nr 22/V/11 z 25.03.2011 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 23/V/11 z 25.03.2011 r. (zmiana załączników do Uchwały nr 14/IV/10, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgliniec na lata 2011-2024)

Uchwała nr 24/V/11 z 25.03.2011 r. (zgoda na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 78, p. Józef Pańków) 

Uchwała nr 25/V/11 z 25.03.2011 r. (zgoda na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 78, p. Waldemar Szklarz) 

Uchwała nr 26/V/11 z 25.03.2011 r. (zgoda na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 78, p. Jarosław Wyszyński) 

Uchwała nr 27/V/11 z 25.03.2011 r. (zgoda na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na część działki nr 320/7 w Jagodzinie) 

Uchwała nr 28/V/11 z 25.03.2011 r. (zgoda na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia dla MGOPS) 

Uchwała nr 29/V/11 z 25.03.2011 r. (zgoda na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia Ośrodka Zdrowia w Ruszowie) 

Uchwała nr 30/V/11 z 25.03.2011 r. (zgoda na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia Pogotowia Ratunkowego w Węglińcu) 

Uchwała nr 31/V/11 z 25.03.2011 r. (wyodrębnienie w budżecie gminy środków na fundusz sołecki)

Uchwała nr 32/V/11 z 25.03.2011 r. (zmiana uchwały nr 152/XXIII/08, zasady wynajmowania lokali)

Uchwała nr 33/V/11 z 25.03.2011 r. (zatwierdzenie projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych)

Uchwała nr 34/V/11 z 25.03.2011 r. (upoważnienie Dyrektora Gimnazjum w Węglińcu w sprawie realizacji projektu e-dukacja@ w szkole...)

Uchwała nr 35/V/11 z 25.03.2011 r. (wygaśnięcie mandatu radnego Rady Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 36/V/11 z 25.03.2011 r. (przystąpienie do programu "Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim" przez sołectwo Jagodzin)

Uchwała nr 37/V/11 z 25.03.2011 r. (rozpatrzenie skargi p. Małgorzaty Grocholskiej)

Uchwała nr 38/V/11 z 25.03.2011 r. (rozpatrzenie skargi p. Andrzeja Grocholskiego)

Uchwała nr 39/V/11 z 25.03.2011 r. (zmiana uchwały nr 175/XXVII/04, ustalenie górnych stawek opłat za za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych)

Uchwała nr 40/V/11 z 25.03.2011 r. (zmiana uchwały nr 13/VII/99, wysokość diet za udział w pracach organów gminy)

Uchwała nr 41/V/11 z 25.03.2011 r. (ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 42/VI/11 z 28.06.2011 r. (zatwierdzenie sprawozdania finansowego gminy za 2010 rok)

Uchwała nr 43/VI/11 z 28.06.2011 r. (zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok)

Uchwała nr 44/VI/11 z 28.06.2011 r. (udzielenie Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok)

Uchwała nr 45/VI/11 z 28.06.2011 r. (udzielenie dotacji - parafia w Czerwonej Wodzie)

Uchwała nr 46/VI/11 z 28.06.2011 r. (udzielenie dotacji - parafia w Ruszowie)

Uchwała nr 47/VI/11 z 28.06.2011 r. (zmiana uchwały nr 318/XLIII/10, udzielenie ulg w spłacie należności, pomoc publiczna)

Uchwała nr 48/VI/11 z 28.06.2011 r. (zasady zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie dożywiania)

Uchwała nr 49/VI/11 z 28.06.2011 r. (oddanie w użyczenie części działki zabudowanej nr 223/53 w Węglińcu) ZAŁĄCZNIK

Uchwała nr 50/VI/11 z 28.06.2011 r. (likwidacja drogi)

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z  dnia 3 sierpnia 2011 r.

Uchwała nr 51/VI/11 z 28.06.2011 r. (wprowadzenie regulaminu korzystania z parków wiejskich)

Uchwała nr 52/VI/11 z 28.06.2011 r. (Zespół Interdyscyplinarny) ZAŁĄCZNIK

Uchwała nr 53/VI/11 z 28.06.2011 r. (powołanie członka stałej komisji Rady Miejskiej Węglińca)

Uchwała nr 54/VI/11 z 28.06.2011 r. (zmiana uchwały 152/XXIII/08, zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy)

Uchwała nr 55/VI/11 z 28.06.2011 r. (zmiana uchwały nr 37/VII/07, określenie dotacji dla komunalnych zakładów budżetowych)

Uchwała nr 56/VI/11 z 28.06.2011 r. (odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej 3)

Uchwała nr 57/VI/11 z 28.06.2011 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 58/VI/11 z 28.06.2011 r. (zmiana załączników do uchwały nr 14/IV/10, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Węgliniec) \ 

Uchwała nr 59/VII/11 z 30.08.2011 r.  (przystapienie do projektu)

 Uchwała nr 60/VII/11 z 30.08.2011 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 61/VII/11 z 30.08.2011 r. (zmiana załączników do WPF) 

Uchwała nr 62/VII/11 z 30.08.2011 r. (zmiana minimalnych stawek czynszu)

Uchwała nr 63/VII/11 z 30.08.2011 r. (opłaty za świadczenia Przedszkola Miejskiego)

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały nr 63/VII/11 z 30.08.2011 r.

Uchwała nr 64/VII/11 z 30.08.2011 r. (stawki dotacji dla ZUK)

Uchwała nr 65/VII/11 z 30.08.2011 r. (zgoda bezprzetargowy najem lokalu w Gimnazjum w Ruszowie)

Uchwała nr 66/VII/11 z 30.08.2011 r. (zgoda bezprzetargowy najem lokalu w Sz.P. Węgliniec)

Uchwała nr 67/VII/11 z 30.08.2011 r. (taryfy za wodę i ścieki)

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały nr 67/VII/11 z 30.08.2011 r.

Uchwała nr 68/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy P. Kłosowski)

Uchwała nr 69/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy R. Markowska)

Uchwała nr 70/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Wolny)

Uchwała nr 71/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Basiński)

Uchwała nr 72/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy K. Kosmalski)

Uchwała nr 73/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy B. Nowicki)

Uchwała nr 74/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Przybylski)

Uchwała nr 75/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy B. Smolarek)

Uchwała nr 76/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Biernaczyk)

Uchwała nr 77/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy J. Cioch)

Uchwała nr 78/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy Z. Klusik)

Uchwała nr 79/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy T. Drożdż)

Uchwała nr 80/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy Z. Plesińska)

Uchwała nr 81/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy S. Gardynik)

Uchwała nr 82/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy B. Wajda)

Uchwała nr 83/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy J. Popławska)

Uchwała nr 84/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy A. Sznajdrowicz)

Uchwała nr 85/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy J. Krępeć)

Uchwała nr 86/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Paturej)

Uchwała nr 87/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Polkowska)

Uchwała nr 88/VII/11 z 30.08.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Starownik)

Uchwała nr 89/VII/11 z 30.08.2011 r. (rozpatrzenie skargi na Burmistrza)

Uchwała nr 90/VIII/11 z 04.10.2011 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 91/VIII/11 z 04.10.2011 r. (zmiana załączników nr 1 i 2, WPF)

Uchwała nr 92/VIII/11 z 04.10.2011 r. (Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy)

Uchwała nr 93/VIII/11 z 04.10.2011 r. (powołanie zespołu opiniującego kandydatów na ławników)

Uchwała nr 94/VIII/11 z 04.10.2011 r. (wybór ławników)

Uchwała nr 95/VIII/11 z 04.10.2011 r. (zmiana uchwały nr 64/VII/11, stawki dotacji dla samorząd. zakładów budżetowych)

Uchwała nr 96/IX/11 z 08.11.2011 r. (zmiana załączników nr 1 i 2, WPF)

Uchwała nr 97/IX/11 z 08.11.2011 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 98/IX/11 z 08.11.2011 r. (stawki podatku od nieruchomości)

Uchwała nr 99/IX/11 z 08.11.2011 r. (stawki podatku od środków transportowych)

Uchwała nr 100/IX/11 z 08.11.2011 r. (opłata od posadania psów)

Uchwała nr 101/IX/11 z 08.11.2011 r. (pobór podatków i opłat lokalnych w formie inkasa)

Uchwala nr 102/IX/11 z 08.11.2011 r. (minimalne stwaki czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych)

Uchwała nr 103/IX/11 z 08.11.2011 r. (Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi)

Uchwała nr 104/IX/11 z 08.11.2011 r. (Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Uchwała nr 105/IX/11 z 08.11.2011 r. (Program w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu)

Uchwała nr 106/IX/11 z 08.11.2011 r. (ekwiwalent dla członków OSP)

Uchwała nr 107/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy Z. Mierzejewski)

Uchwała nr 108/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy K. Kapeluch)

Uchwala nr 109/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy T. Chroma)

Uchwała nr 110/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy E. Kamiński)

Uchwała nr 111/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy G. Rybacka)

Uchwała nr 112/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy E. Słobodzian)

Uchwala nr 113/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy S. Strugalski)

Uchwała nr 114/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy D. Sumlińska)

Uchwała nr 115/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy I. Oleksiejuk)

Uchwała nr 116/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy K. Fink)

Uchwała nr 117/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy L. Urban)

Uchwała nr 118/IX/11 z 08.11.2011 r. ((bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy K. Kopania)

Uchwała nr 119/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy R. Kozyra)

Uchwała nr 120/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Jędrzejewski)

Uchwała nr 121/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy W. Kwiatkowska)

Uchwała nr 122/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Perska)

Uchwała nr 123/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy A. Biedak)

Uchwała nr 124/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Wiśniewska)

Uchwała nr 125/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Szybowicz)

Uchwała nr 126/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy H. Weiss)

Uchwała nr 127/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Nagrodzki)

Uchwała nr 128/IX/11 z 08.11.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy B. Wajda)

Uchwała nr 129/X/11 z 29.11.2011 r. (taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków)

Uchwała nr 130/X/11 z 29.11.2011 r. (zmiana uchwały nr 29/LVI/98, zasady zbywania nieruchomości gruntowych i działek komunalnych)

Uchwała nr 131/X/11 z 29.11.2011 r. (udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa uzytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości)

Uchwała nr 132/X/11 z 29.11.2011 r. (zgoda na zamianę nieruchomości)

Uchwała nr 133/X/11 z 29.11.2011 r. (zmiana uchwały nr 175/XXVII/04, stawki opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych)

Uchwała nr 134/X/11 z 29.11.2011 r. (zmiana uchwały nr 198/XXVIII/09, regulamin wynagradzania nauczycieli)

Uchwała nr 135/X/11 z 29.11.2011 r. (zmiana załączników do uchwały nr 8/XXXVII/97, utworzenie MGOK)

Uchwała nr 136/X/11 z 29.11.2011 r. (zmiana załącznika do uchwały nr 200/XXVIII/09, Plan Odnowy Miejscowości Jagodzin)

Uchwała nr 137/X/11 z 29.11.2011 r. (zmiana uchwały nr 184/XXVIII/04, zasady udzielenia stypendiów dla uczniów szkół ponadgimn. i studentów)

Uchwała nr 138/XI/11 z 16.12.2011 r. (zmiana miejscowego planu zagosp. Czerwonej Wody)

Uchwała nr 139/XI/11 z 16.12.2011 r. (zmiana miejscowego planu zagosp. Ruszowa)

Uchwała nr 140/XI/11 z 16.12.2011 r. (zmiana miejscowego planu zagosp. Ruszowa)

Uchwała nr 141/XI/11 z 16.12.2011 r. (zmiana miejscowego planu zagosp. Jagodzina)

Uchwała nr 142/XI/11 z 16.12.2011 r. (zmiana miejscowego planu zagosp. Kościelnej Wsi)

Uchwała nr 143/XI/11 z 16.12.2011 r. (zmiana miejscowego planu zagosp. Zielonki)

Uchwała nr 144/XI/11 z 16.12.2011 r. (zmiana załączników nr 1 i 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Uchwała nr 145/XI/11 z 16.12.2011 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 146/XI/11 z 16.12.2011 r. (pobór podatków i opłat w formie inkasa, ustalenie inkasentów)

Uchwała nr 147/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy F. Żulewicz)

Uchwała nr 148/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy J. Piasecki)

Uchwała nr 149/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy Z. Kuprasz)

Uchwała nr 150/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Patyk)

Uchwała nr 151/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy J. Bińkowski)

Uchwała nr 152/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy J. Socha)

Uchwała nr 153/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy J. Kiosewska)

Uchwała nr 154/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy P. Wycisk)

Uchwała nr 155/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy K. Pawluk)

Uchwała nr 156/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Kabuth)

Uchwała nr 157/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy D. Głombitza)

Uchwała nr 158/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy G. Wachecki)

Uchwała nr 159/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy S. Lipiński)

Uchwała nr 160/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy D. Burak)

Uchwała nr 161/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy S. Kapeluch)

Uchwała nr 162/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy J. Gierlach)

Uchwała nr 163/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Piękna-Świderek)

Uchwała nr 164/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy B. Matuszewski)

Uchwała nr 165/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy A. Hawryś)

Uchwała nr 166/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy I. Leśniowska)

Uchwała nr 167/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy B. Malisz)

Uchwała nr 168/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy Z. Zapiórkowska)

Uchwała nr 169/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy Z. Piotrowski)

Uchwała nr 170/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy G. Wójcik)

Uchwała nr 171/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy I. Makarewicz)

Uchwała nr 172/XI/11 z 16.12.2011 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy A. Kleszczyński)

Uchwala nr 173/XII/11 z 30.12.2011 r. (zmiana załączników 1 i 2 do uchwały nr 14/IV/10, WPF)

Uchwała nr 174/XII/11 z 30.12.2011 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 175/XII/11 z 30.12.2011 r. (przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2024)

Uchwała nr 176/XII/11 z 30.12.2011 r. (budżet gminy na rok 2012)

Uchwała nr 177/XII/11 z 30.12.2011 r. (zamiar przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu w Filię Szkoły Podst. w Węglińcu)

Uchwała nr 178/XII/11 z 30.12.2011 r. (zamiar utworzenia Zespołu Szkół w Ruszowie)

Uchwała nr 179/XII/11 z 30.12.2011 r. (zamiar utworzenia Zespołu Szkół w Węglińcu)

Uchwała nr 180/XII/11 z 30.12.2011 r. (plan pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2012)

Uchwała nr 181/XII/11 z 30.12.2011 r. (plan pracy Rady Miejskiej na rok 2012)

Uchwała nr 182/XII/11 z 30.12.2011 r. (plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2012)

Uchwała nr 183/XII/11 z 30.12.2011 r. (stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych)

Uchwała nr 184/XII/11 z 30.12.2011 r. (nieodpłatne nabycie nieruchomości)

Uchwała nr 185/XII/11 z 30.12.2011 r. (zmiana uchwały nr 198/XXVIII/09, regulamin wynagradzania nauczycieli)  

Wytworzył:
Marcin Papla
Udostępnił:
Mariusz Mól
(2010-12-21 14:45:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Kołodziej
(2015-01-16 09:59:27)
 
 
ilość odwiedzin: 995390

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X