☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Grafika zawierająca herb BIP WĘGLINIEC

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec 2012 r.

 

Zarządzenie nr 1 z dn. 01.01.2012r. (w sprawie zbycia nieruchomości).

Zarządzenie nr 2 z dn. 16.01.2012r. (w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych).

część 1, część 2, część 3

Zarządzenie nr 3 z dn. 16.01.2012r. (w sprawie ograniczeń zaciągania zobowiązań).

Zarządzenie nr 4 z dn. 16.01.2012r. (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczający okres roku budżetowego 2012).

Zarządzenie nr 5 z dn. 18.01.2012r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2006 z dn. 30.11.2006).

Zarządzenie nr 6 z dn. 23.01.2012r. (w sprawie zmian w budżecie).

Zarządzenie nr 7 z dn. 10.02.2012r. (w sprawie pracy komisji konkursowej).

Zarządzenie nr 8 z dn. 13.02.2012r. (w sprawie przekazania administrowania inwestycji).

Zarządzenie nr 9 z dn. 05.03.2012r. (w sprawie zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania zawodowego nauczycieli).

Zarządzenie nr 10 z dn. 05.03.2012r. (w sprawie rocznego planu kontroli).

Zarządzenie nr 11 z dn. 12.03.2012r. (w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Piaseczna).

Zarządzenie nr 12 z dn. 12.03.2012r. (w sprawie zmian w budżecie).

Zarządzenie nr 13 z dn. 14.03.2012r. (w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie specjalnego lekkiego samochodu).

Zarządzenie nr 14 z dn. 16.03.2012r. (w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonej Wodzie specjalnego samochodu).

Zarządzenie nr 15 z dn. 16.03.2012r. (w sprawie korzystania przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych).

Zarządzenie nr 16 z dn. 22.03.2012r. (w sprawie listy przydziału mieszkań na rok 2012).

Zarządzenie nr 17 z dn. 27.03.2012r. (w sprawie sprawozdania rocznego z wykonaniu budżetu Gminy Węgliniec z rok 2011). (Korekta Zarządzeniem nr 37/2012)

Zarządzenie nr 18 z dn. 27.03.2012r. (w sprawie zmian w budżecie).

Zarządzenie nr 19 z dn. 02.04.2012r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 64/2006 z dn. 30.11.2006r.).

Zarządzenie nr 20 z dn. 02.04.2012r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej).

Zarządzenie nr 21 z dn. 02.04.2012r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej).

Zarządzenie nr 22 z dn. 02.04.2012r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej).

Zarządzenie nr 23 z dn. 02.04.2012r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej).  

Zarządzenie nr 24 z dn. 02.04.2012r. (w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Jagodzinie).

Zarządzenie nr 25 z dn. 04.04.2012r. (w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Węglińcu).

Zarządzenie nr 26 z dn.06.04.2012r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia robót budowlanych).

Zarządzenie nr 27 z dn. 11.04.2012r. (w sprawie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Czerwona Woda).

Zarządzenie nr 28 z dn. 26.04.2012r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej).

Zarządzenie nr 29 z dn. 26.04.2012r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej).

Zarządzenie nr 30 z dn. 26.04.2012r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej).

Zarządzenie nr 31 z dn. 30.04.2012r. (w sprawie zmian w budżecie).

Zarządzenie nr 32 z dn. 30.04.2012r. (w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów).

Zarządzenie nr 33 z dn. 30.04.2012r. (w sprawie zasad grupowania operacji gospodarczych).

Zarządzenie nr 34 z dn. 09.05.2012r. (w sprawie wyborów Sołtysa  i Rady Sołeckiej w sołectwie Jagodzin).

Zarządzenie nr 35 z dn. 09.05.2012r. (w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Ruszów).

Zarządzenie nr 36 z dn.14.05.2012 r. ( w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych oraz harmonogramu przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego)

Zarządzenie nr 37 z dn. 15.05.2012 r. (w sprawie korekty Zarządzenia nr 17/2012 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonaniu budżetu Gminy Węgliniec z rok 2011)

Zarządzenie nr 38 z dn. 22.05.2012 r. ( w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.)

Zarządzenie nr 39 z dn. 22.05.2012 r. ( w sprawie odwołania p.o. dyrektora MGOK w Węglińcu)

Zarządzenie nr 40 z dn. 22.05.2012 r. ( w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu czerwcu 2012 r.)

Zarządzenie nr 41 z dn. 22.05.2012 r. ( w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora MGOK w Węglińcu i regulaminu)

Zarządzenie nr 42 z dn. 29.05.2012 r. ( w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły - Gimnazjum Ruszów)

Zarządzenie nr 43 z dn. 29.05.2012 r. ( w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły - Szkoła Podstawowa Ruszów)

Zarządzenie nr 44 z dn. 29.05.2012 r. ( w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły - Szkoła Podstawowa Węgliniec)

Zarządzenie nr 45 z dn. 29.05.2012 r. ( w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły - Gimnazjum Ruszów)

Zarządzenie nr 46 z dn. 30.05.2012 r. ( w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie, Zespołu Szkół w Węglińcu, Zespołu Szkół w Ruszowie, Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu) 

Zarządzenie nr 47 z dn. 31.05.2012 r.( w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie nr 48 z dn. 01.06.2012 r. ( w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o numerze 17 przy ul. Partyzantów w Węglińcu)

Zarządzenie nr 49 z dn. 01.06.2012 r. ( w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o numerze 25 przy ul. Wschodniej w Węglińcu)

Zarządzenie nr 50 z dn. 01.06.2012 r. ( w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o numerze 31 przy ul. Wojska Polskiego w Węglińcu)

Zarządzenie nr 51 z dn. 01.06.2012 r.  ( w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem o numerze 21 przy ul. Kościuszki 21 w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie nr 52 z dn. 12.06.2012 r.( w sprawie powołania komitetu organizacyjnego)

Zarządzenie nr 53 z dn. 12.06.2012 r. ( w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia robót budowalnych)

Zarządzenie nr 54 z dn. 12.06.2012 r.( w sprawie zbycia w dordze przetargowej lokalu mieszkalnego położenego w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego 19/5)

Zarządzenie nr 55 z dn.( w sprawie zbycia w dordze przetargowej lokalu mieszkalnego położenego w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego 3/5 

Zarządzenie nr 56 z dn.18.06.2012 r.( w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zaspołu Szkół w Węglińcu)

Zarządzenie nr 57 z dn.18.06.2012 r.( w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora  Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglićnu

Zarządzenie nr 58 z dn.18.06.2012 r.( w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektoraSzkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie nr 59 z dn.18.06.2012 r.( w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie)

Zarządzenie nr 60 z dn. 19.06.2012 r.(w sprawie powołania Społecznego Komitetu Zagospodarowania Obiektu Odrestaurowanych Ruin Kościoła na Cmentarzu Komunalnym w Ruszowie.)

Zarządzenie nr 61 z dn. 19.06.2012 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowalnych )

Zarządzenie nr 62 z dn. 28.06.2012 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnej nieuchomości gruntowej)

Zarządzenie nr 63 z dn. 29.06.2012 r. (w sprawie zmian w budżecie) 

Zarządzenie nr 64 z dn. 05.07.2012 r. (w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Węglińcu) 

Zarządzenie nr 65 z dn. 05.07.2012 r. (w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie) 

Zarządzenie nr 66 z dn. 05.07.2012 r. ( w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Ruszowie).

Zarządzenie nr 67 z dn. 05.07.2012 r. ( w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu).

Zarządzenie nr 72 z dn. 04.07.2012 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec).

Zarządzenie nr 73 z dn. 17.07.2012 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 82/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31 grudnia 2008r.)

Zarządzenie nr 74 z dn. 19.07.2012 r. (w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zabudowy).

Zarządzenie nr 75 z dn. 31.07.2012 r. (w sprawie ustalenia trybu i terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnychna rok 2012/2013)

Zarządzenie nr 76 z dn. 31.07.2012 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie nr 77 z dn. 31.07.2012 r. (w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 91/2010 z dnia 31.12.2010r. w sprawie Polityki rachunkowości i ustalenia Zakładowego Planu Kont.) 

Zarządzenie nr 78 z dn. 31.07.2012 r. (w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie motopompy przenośnej z sprzętem oraz 20 kompletów odzieży ochronnej dla strażaków będących własnością Gminy Węgliniec)

Zarządzenie nr 79 z dn. 03.08.2012 r. (w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości). 

Zarządzenie nr 80 z dn. 10.08.2012 r. (w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Ruszów).

Zarządzenie nr 82 z dn. 10.08.2012 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej). 

Zarządzenie nr 83 z dn. 10.08.2012 r. (w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomość gruntową zabudowaną w udziale 50,7% o numerze ewidencyjnym 23/4 w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego 2).

Zarządzenie nr 84 z dn. 20.08.2012 r. (w sprawie odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły). 

Zarządzenie nr 84a z dn. 20.08.2012 r. (w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie). 

Zarządzenie nr 85 z dn. 22.08.2012 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych). 

Zarządzenie nr 86 z dn. 23.08.2012 r. (w sprawie przeprowadzenia kontroli). 

Zarządzenie nr 87 z dn. 23.08.2012 r. (w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej). 

Zarządzenie nr 87a z dn. 30.08.2012 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia kontroli realizacji umów o dotację w klubach sportowych i uczniowskich klubach sportowych działających na terenie Gminy Węgliniec). 

Zarządzenie nr 88 z dn. 31.08.2012 r. (w sprawie powołania dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu). 

Zarządzenie nr 89 z dn. 31.08.2012 r. (w sprawie zmian w budżecie). 

Zarządzenie nr 90 z dn. 31.08.2012 r. (w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu). 

Zarządzenie nr 91 z dn. 31.08.2012 r. (w sprawie bezprzetargowego najmu pomieszczenia znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Sikorskiego 40).  

Zarządzenie nr 92 z dn. 10.09.2012 r. (w sprawie zmian Zarządzenia nr 49/2010 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 27.08.2010r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec).

Zarządzenie nr 93 z dn. 10.09.2012 r. (w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na rok 2013 przez kierowników wydziałów Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec, podległe jednostki i zakłady budżetowe).

Zarządzenie nr 94 z dn. 10.09.2012 r. (w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji księgowych). 

Zarządzenie nr 95 z dn. 10.09.2012 r. (w sprawie zmian w budżecie). 

Zarządzenie nr 96 z dn. 14.09.2012 r. (w sprawie przekazania środka trwałego).  

Zarządzenie nr 97 z dn. 14.09.2012 r. (w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących własność Gminy i Miasta Węgliniec. 

Zarządzenie nr 97a z dn. 26.09.2012 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach projektu).

Zarządzenie nr 98 z dn. 28.09.2012 r. (w sprawie zmian w budżecie).

Zarządzenie nr 99 z dn. 05.10.2012 r. (w sprawie przyznania nagród Burmistrza). 

Zarządzenie nr 100 z dn. 10.10.2012 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu listopadzie 2012r.). 

Zarządzenie nr 101 z dn. 11.10.2012 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych). 

Zarządzenie nr 102 z dn. 11.10.2012 r. (w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, tj. kwoty miesięcznego stypendium socjalnego w roku szkolnym 2012/2013.). 

Zarządzenie nr 103 z dn. 23.10.2012 r. (w sprawie ustalenia zasad związanych z naliczaniem i przekazywaniem wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników jednostek światowych). 

Zarządzenie nr 104 z dn. 23.10.2012 r. (w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta  w Węglińcu wprowadzonego zarządzeniem nr 28/2009 z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu. 

Zarządzenie nr 105 z dn. 31.10.2012 r. (w sprawie zmian w budżecie) 

Zarządzenie nr 106 z dn. 06.11.2012 r. (w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły - działka nr 90/1 o powierzchni 812 m2). 

Zarządzenie nr 107 z dn. 06.11.2012 r. (w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Leśnej - działka nr 223/84 o powierzchni 1 117m2).

Zarządzenie nr 108 z dn. 06.11.2012 r. (w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Leśnej - działka nr 223/85 o powierzchni 1 117m2).

Zarządzenie nr 109 z dn. 06.11.2012 r. (w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Leśnej - działka nr 223/86 o powierzchni 1 117m2). 

Zarządzenie nr 110 z dn. 06.11.2012 r. (w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Leśnej - działka nr 223/87 o powierzchni 1 119m2). 

Zarządzenie nr 112 z dn. 12.11.2012 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach projektu). 

 

Zarządzenie nr 113 z dn. 14.11.2012 r. (w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie Gminy i Miasta Węgliniec).

Zarządzenie nr 114 z dn. 15.11.2012 r. (w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2013 r. oraz projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2013-2024). 

Zarządzenie nr 115 z dn. 19.11.2012 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 102/2011 z dnia 15.11.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu).  

Zarządzenie nr 116 z dn. 26.11.2012 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych). 

Zarządzenie nr 117 z dn. 27.11 2012 r. (w sprawie powołania Komisji celem przeprowadzenia pomiarów budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz przynależnych pomieszczeń gospodarczych). 

Zarządzenie nr 119 z dn. 03.12.2012 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w miesiącu grudniu 2012 r.). 

Zarządzenie nr 120 z dn. 11.12.2012 r. (w sprawie likwidacji drogi niezaliczonej do żadnej kategorii dróg.)

Zarządzenie nr 121 z dn. 18.12.2012 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 64/2006 z dnia 30.11.2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Gminy i Miasta Węgliniec.)

Zarządzenie nr 122 z dn. 18.12.2012 r. (w sprawie utworzenia Straży Miejskiej Węglińca i nadania jej regulaminu.) 

Zarządzenie nr 123 z dn. 18.12.2012 r. (w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia  roboczego.) 

Zarządzenie nr 124 z dn. 31.12.2012 r. (w sprawie  zmian w budżecie).

Zarządzenie nr 125 z dn. 31.12.2012 r. (w sprawie realizacji uchwały nnr 422/XX/2012 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 18.12.2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej w Czerwonej Wodzie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Papla
(2012-07-03 09:03:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Kołodziej
(2016-05-04 13:17:03)
 
 
liczba odwiedzin: 1060785

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X