☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Środa 18.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2003

ROK 2003

 

 

Uchwała nr 32/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiana_uchwały_136_01)

Uchwała nr 33/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiany_w_budżecie_2003)

Uchwała nr 34/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiana_uchwały_78_95)

Uchwała nr 35/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (statut_gminy_i_miasta)

Uchwała nr 36/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (stawka_wynagrodzenia_burmistrza)

Uchwała nr 37/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (udzielenie_absolutorium_burmistrzowi)

Uchwała nr 38/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiana_w_budżecie_2003)

Uchwała nr 39/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (dożywianie_uczniów_szkol)

Uchwała nr 40/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (gminny_program_profilaktyki_i_rozwiązywania_problemow_alkoholowych)

Uchwała nr 41/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zarządzenie_poboru_podatków)

Uchwała nr 42/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (ustalenie_szczególnych_zasad_wykonywania_czynności_wypalania_słomy)

Uchwała nr 43/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (nadanie_nazwy_placowi)

Uchwała nr 44/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (wydzierżawienie_nieruchomości)

Uchwała nr 45/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (skarga)

Uchwała nr 46/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (studium_uwarunkowań_i_kierunków_zagospodarowania_przestrzennego)

Uchwała nr 47/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (miejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego)

Uchwała nr 48/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (nabycie_nieruchomości)

Uchwała nr 49/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiana_uchwały_08_97)

Uchwała nr 50/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (nabycie_nieruchomości)

Uchwała nr 51/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (przyjecie_rezygnacji_wiceprzewodniczącego)

Uchwała nr 52/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiana_uchwały_61_02)

Uchwała nr 53/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (ustalenie_składu_komisji_inicjatyw)

Uchwała nr 54/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (powołanie_przewodniczącego_komisji_inicjatyw)

Uchwała nr 55/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (powołanie_wiceprzewodniczącej_rady)

Uchwała nr 56/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (powołanie_zespołu_do_przedstawienia_opinii_o_zgłoszonych_kandydatach_ma_ławników)

Uchwała nr 57/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiany_w_budżecie)

Uchwała nr 58/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (utworzenie_w_gminie_środka_specjalnego)

Uchwała nr 59/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (przyjecie_rezygnacji_przewodniczącej_komisji_zdrowia)

Uchwała nr 60/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (przyjecie_rezygnacji_członka_komisji_oświaty)

Uchwała nr 61/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (uzupełnienie_składu_komisji_oświaty)

Uchwała nr 62/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (uzupełnienie_składu_komisji_zdrowia)

Uchwała nr 63/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (powołanie_przewodniczącego_komisji_zdrowia)

Uchwała nr 64/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (studium _uwarunkowań_i_kierunków_zagospodarowania)

Uchwała nr 65/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiana_uchwały_31_02)

Uchwała nr 66/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zaliczenie_dróg_do_kategorii_droga_gminna)

Uchwała nr 67/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (utworzenie_środków_specjalnych_jednostki_budżetowej)

Uchwała nr 68/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (przyjecie_długoletniego_programu_inwestycyjnego)

Uchwała nr 69/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiany_w_budżecie_2003)

Uchwała nr 70/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiany_w_budżecie_2003)

Uchwała nr 71/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (nabycie_nieruchomości)

Uchwała nr 72/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (nabycie_nieruchomości)

Uchwała nr 73/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (nabycie_nieruchomości)

Uchwała nr 74/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiany_w_budżecie_2003)

Uchwała nr 75/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (bezprzetargowe_wydzierżawienie_gruntu)

Uchwała nr 76/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiana_uchwały_13_99)

Uchwała nr 77/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zaciągnięcie_kredytu_długoterminowego)

Uchwała nr 78/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (powołanie_ławników)

Uchwała nr 79/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiana_uchwały_78_03)

Uchwała nr 80/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiany_w_budżecie_2003)

Uchwała nr 81/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (stawki_podatku_od_posiadania_psów)

Uchwała nr 82/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (regulamin_targowiska_miejskiego)

Uchwała nr 83/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (stawki_opłat_targowych)

Uchwała nr 84/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (stawka_opłaty_administracyjnej)

Uchwała nr 85/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiana_uchwały_135_01)

Uchwała nr 86/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (odplata_za_pobyt_dzieci_w_przedszkolu_publicznym)

Uchwała nr 87/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (stawki_opłat_za_wodę)

Uchwała nr 88/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (stawki_podatku_od_nieruchomości)

Uchwała nr 89/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (stawki_podatku_od_środków_transportu)

Uchwała nr 90/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiany_w_budżecie_2003)

Uchwała nr 91/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zaciągniecie_kredytu_długoterminowego)

Uchwała nr 92/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (odpisy_na_fundusz)

Uchwała nr 93/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiana_uchwały_41_03)

Uchwała nr 94/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zbycie_nieruchomości)

Uchwała nr 95/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (nabycie_nieruchomości)

Uchwała nr 96/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (obniżenie_wskaźnika_procentowego wysokości_dodatku_mieszkaniowego)

Uchwała nr 97/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (zmiany_w_budżecie_97_03)

Uchwała nr 98/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (odwołanie_członka_komisji_oświaty)

Uchwała nr 99/VI/03 z dnia 12.03.2003 r. (uzupełnienie_składu_komisji_oświaty)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Papla
(2012-10-25 08:50:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Papla
(2012-10-26 10:32:26)
 
 
ilość odwiedzin: 898962

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X