☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Niedziela 25.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 1999

ROK 1999

 

Uchwała nr 01/VI/99 z dnia 21 stycznia 1999r. (zlozenie_skargi_do_naczelnego_sadu_administracyjnego)

Uchwała nr 02/VI/99 z dnia 21 stycznia 1999r. (zmiana_uchwaly_101_98) 

Uchwała nr 03/VI/99 z dnia 21 stycznia 1999r. (zmiana_uchwaly_76_96)

Uchwała nr 04/VI/99 z dnia 21 stycznia 1999r. (nabycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 05/VI/99 z dnia 21 stycznia 1999r. (nieruchomosci)

Uchwała nr 06/VI/99 z dnia 21 stycznia 1999r. (likwidacja_drogi_1479_15)

Uchwała nr 07/VII/99 z dnia 26 lutego 1999r. (powolanie_rady_spolecznej_publicznego_zakladu_lecznictwa)

Uchwała nr 08/VII/99 z dnia 26 lutego 1999r. (likwidacja_szkoly_podstawowej_w_jagodzinie)

Uchwała nr 09/VII/99 z dnia 26 lutego 1999r. (zbycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 10/VII/99 z dnia 26 lutego 1999r. (zbycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 11/VII/99 z dnia 26 lutego 1999r. (sporzadzenie_studium_uwarunkowan_i_kierunkow_zagospodarowania_przestrzennego_gminy)

Uchwała nr 12/VII/99 z dnia 26 lutego 1999r. (bezprzetargowe_uzyczenie_lokalu_uzytkowego)

Uchwała nr 13/VII/99 z dnia 26 lutego 1999r. (diety_za_udzial_w_pracach_organow_gminy)

Uchwała nr 14/VIII/99 z dnia 10 marca 1999r. (bezprzetargowe_wydzierzawienie_obiektu_uzytkowego)

Uchwała nr 15/VIII/99 z dnia 10 marca 1999r. (organizacja_szkol_podstawowych_i_gimnazjow)

Uchwała nr 16/VIII/99 z dnia 10 marca 1999r. (odwolanie_czlonkow_komisji_do_spraw_problemow_alkoholowych)

Uchwała nr 17/VIII/99 z dnia 10 marca 1999r. (powolanie_czlonkow_komisji_do_spraw_problemow_alkoholowych)

Uchwała nr 18/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (budzet_gminy_1999)

Uchwała nr 19/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (przeksztalcenie_szkoly_podstawowej)

Uchwała nr 20/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (przeksztalcenie_szkoly_podstawowej)

Uchwała nr 21/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (przeksztalcenie_szkoly_podstawowej)

Uchwała nr 22/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (przeksztalcenie_szkoly_podstawowej)

Uchwała nr 23/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (zalozenie_gimnazjum_w_Weglincu)

Uchwała nr 24/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (nadanie_statutu_gimnazjum)

Uchwała nr 25/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (zalozeniie_gimnazjum_w_Ruszowie)

Uchwała nr 26/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (nadanie_statutu_gimnazjum_w_ruszowie)

Uchwała nr 27/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (powolanie_zespolu_szkol_podstawowej_i_gimnazjum_w_Ruszowie)

Uchwała nr 28/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (nadanie_statutu_szkole_podstawowej_i_gimnazjum_w_Ruszowie)

Uchwała nr 29/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (powolanie_komisji_konkursowej_w_celu_powolania_dyrektora_gimnazjum_w_Weglincu)

Uchwała nr 30/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (regulamin_konkursu_na_dyrektora_gimnazjum)

Uchwała nr 31/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (powolanie_komisji_konkursowej_w_celu_powolania_dyrektora_gimnazjum_w Ruszowie)

Uchwała nr 32/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (regulamin_konkursu_na_dyrektora_gimnazjum)

Uchwała nr 33/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (odwolanie_czlonka_komisji_mieszkaniowej)

Uchwała nr 34/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (powolanie_czlonka_komisji_mieszkaniowej)

Uchwała nr 35/IX/99 z dnia 25 marca 1999r. (ustalenie_limitu_zatrudnienia_w_urzedzie)

Uchwała nr 36/X/99 z dnia 28 kwietnia 1999r. (udzielenie_absolutorium_zarzadowi)

Uchwała nr 37/X/99 z dnia 28 kwietnia 1999r. (ustalenie_przychodow_i_rozchodow_gminnego_funduszu_ochrony_srodowiska)

Uchwała nr 38/X/99 z dnia 28 kwietnia 1999r. (zmiana_uchwaly_18_99)

Uchwała nr 39/X/99 z dnia 28 kwietnia 1999r. (zaciagniecie_kredytu_na_budowe_sali_sportowej)

Uchwała nr 40/X/99 z dnia 28 kwietnia 1999r. _(nabycie_prawa_uzytkowania_wieczystego)

Uchwała nr 41/X/99 z dnia 28 kwietnia 1999r. _(odwolanie_czlonkow_gminnej_komisji_mieszkanowej)

Uchwała nr 42/XI/99 z dnia 26 maja 1999r. (regulamin_konkursu_na_dyrektora_szkoly_postawowej)

Uchwała nr 43/XI/99 z dnia 26 maja 1999r._(powolanie_komisji_konkursowej_w_celu_powolania_dyrektora_szkoly_podstawowej_w_Weglincu)

Uchwała nr 44/XI/99 z dnia 26 maja 1999r._(beprzetargowe_uzyczenie_pomieszczenia_w_domu_kultury)

Uchwała nr 45/XI/99 z dnia 26 maja 1999r._(bezprzetargowe_wydzierzawienie_lokalu_uzytkowego)

Uchwała nr 46/XI/99 z dnia 26 maja 1999r._(bezprzetargowe_uzycznie_pomieszczen)

Uchwała nr 47/XI/99 z dnia 26 maja 1999r._(zmiana_uchwaly_15_98)

Uchwała nr 48/XI/99 z dnia 26 maja 1999r._(zmiany_w_uchwale_w_sprawie_przyjecia_statutu_zwiazku_gmin_ziemi_zgorzeleckiej)

Uchwała nr 49/XI/99 z dnia 26 maja 1999r._(zmiana_uchwaly_15_95)

Uchwała nr 50/XI/99 z dnia 26 maja 1999r._(powolanie_gminnej_komisji_mieszkaniowej)

Uchwała nr 51/XI/99 z dnia 26 maja 1999r._(powolanie_przewodniczacego_gminnej_komisji_mieszkaniowej)

Uchwała nr 52/XI/99 z dnia 26 maja 1999r._(odwolanie_czlonka_zarzadu)

Uchwała nr 53/XII/99 z dnia 30 czerwca 1999r. (zmiany_w_budzecie_1999)

Uchwała nr 54/XII/99 z dnia 30 czerwca 1999r._(sprostowanie_bledow_maszynowych_w_uchwale_18_99)

Uchwała nr 55/XII/99 z dnia 30 czerwca 1999r._(zmiany_w_miejscowym_planie_zagospodarowania_przestrzennego)

Uchwała nr 56/XII/99 z dnia 30 czerwca 1999r._(nabycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 57/XII/99 z dnia 30 czerwca 1999r._(zmiana_tresci_gminnego_programu_profilaktyki_i_rozwiazywania_problemow_alkoholowych)

Uchwała nr 58/XII/99 z dnia 30 czerwca 1999r._(bezprzetargowe_uzyczenie_obiektu)

Uchwała nr 59/XII/99 z dnia 30 czerwca 1999r._(bezprzetargowe_uzyczenie_obiektu)

Uchwała nr 60/XII/99 z dnia 30 czerwca 1999r._(odwolanie_gminnej_komisji_do_spraw_rozwiazywania_problemow_alkoholowych)

Uchwała nr 61/XIII/99 z dnia 28 lipca 1999r. (forma_informacji_o_wykonaniu_budzetu_za_1_polrocze)

Uchwała nr 62/XIII/99 z dnia 28 lipca 1999r. (sporzadzenie_miejscowych_planow_zagospodarowania_przestrzennego)

Uchwała nr 63/XIV/99 z dnia 08 września 1999r. (zmiany_w_budzecie_1999)

Uchwała nr 64/XIV/99 z dnia 08 września 1999r._(zmiana_uchwaly_37_99)

Uchwała nr 65/XIV/99 z dnia 08 września 1999r._(bezprzetargowe_uzyczenie_sali_z_zapleczem)

Uchwała nr 66/XIV/99 z dnia 08 września 1999r._(zmiany_w_statucie)

Uchwała nr 67/XIV/99 z dnia 08 września 1999r._(konkurs_na_dyrektora_samodzielnego_publicznego_zakladu_lecznictwa)

Uchwała nr 68/XIV/99 z dnia 08 września 1999r._(nabycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 69/XIV/99 z dnia 08 września 1999r._(zbycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 70/XIV/99 z dnia 08 września 1999r._(likwidacja_drogi_242_3)

Uchwała nr 71/XIV/99 z dnia 08 września 1999r._(bezprzetargowe_uzyczenie_nieruchomosci)

Uchwała nr 72/XIV/99 z dnia 08 września 1999r._(zmiana_uchwaly_36_97)

Uchwała nr 73/XIV/99 z dnia 08 września 1999r._(zmiana_uchwaly_55_99)

Uchwała nr 74/XIV/99 z dnia 08 września 1999r._(lokalizacja_targowiska)

Uchwała nr 75/XIV/99 z dnia 08 września 1999r._(bezprzetargowe_wydzierzawienie_czesci_dzialek)

Uchwała nr 76/XIV/99 z dnia 08 września 1999r._(powolanie_zespolu_do_przedstawienia_opini_o_zgloszeniach_kandydatow_na_lawnikow)

Uchwała nr 77/XV/99 z dnia 29 września 1999r. (stawki_oplat_za_znakowanie_zwierzat)

Uchwała nr 78/XV/99 z dnia 29 września 1999r._(zmiany_w_budzecie_1999)

Uchwała nr 79/XV/99 z dnia 29 września 1999r._(ustalenie_zasad_i_trybu_umarzania_naleznosci_pienieznych)

Uchwała nr 80/XV/99 z dnia 29 września 1999r._(postepowanie_rozliczanie_kontrola_dotacji_gminnych)

Uchwała nr 81/XV/99 z dnia 29 września 1999r._(ustalenie_zasad_poboru_i_wynagrodzenia_zasad_dla_inkasentow)

Uchwała nr 82/XV/99 z dnia 29 września 1999r._(gorne_stawki_oplat_ponoszonych_przez_wlascicieli_nieruchomosci)

Uchwała nr 83/XV/99 z dnia 29 września 1999r._(procedura_uchwalania_budzetu)

Uchwała nr 84/XV/99 z dnia 29 września 1999r._(powolanie_lawnikow_do_sadu_rejonowego)

Uchwała nr 85/XV/99 z dnia 29 września 1999r._(powolanie_czlonkow_kolegium_do_spraw_wykroczen)

Uchwała nr 86/XVI/99 z dnia 28 października 1999r. (stawki_oplat_adiacenckich)

Uchwała nr 87/XVI/99 z dnia 28 października 1999r._(lokalizacja_targowiska_w_Ruszowie)

Uchwała nr 88/XVI/99 z dnia 28 października 1999r._(zmiana_uchwaly15_98)

Uchwała nr 89/XVI/99 z dnia 28 października 1999r._(przyjecie_rezygnacji_czlonka_komisji_oswiaty)

Uchwała nr 90/XVI/99 z dnia 28 października 1999r._(powolanie_czlonka_komisji_oswiaty)

Uchwała nr 91/XVII/99 z dnia 12 listopada 1999r. (stawki_oplat_za_wode)

Uchwała nr 92/XVII/99 z dnia 12 listopada 1999r._(zmiana_uchwaly_75_96)

Uchwała nr 93/XVII/99 z dnia 12 listopada 1999r._(zmiana_uchwaly_68_96)

Uchwała nr 94/XVII/99 z dnia 12 listopada 1999r._(oplata_za_pobyt_dzieci_w_przedszkolu_publicznym)

Uchwała nr 95/XVII/99 z dnia 12 listopada 1999r._(stawka_dotacji_dla_przedszkola)

Uchwała nr 96/XVII/99 z dnia 12 listopada 1999r._(zmiany_w_budzecie_1999)

Uchwała nr 97/XVIII/99 z dnia 07 grudnia 1999r. (bezprzetargowe_wydzierzawienie_lokalu)

Uchwała nr 98/XVIII/99 z dnia 07 grudnia 1999r._(bezprzetargowe_wydzierzawienie_pomieszczen)

Uchwała nr 99/XVIII/99 z dnia 07 grudnia 1999r._(bezprzetargowe_wydzierzawienie_gabinetow)

Uchwała nr 100/XVIII/99 z dnia 07 grudnia 1999r._(zmiana_uchwaly_77_99)

Uchwała nr 101/XIX/99 z dnia 16 grudnia 1999r. (stawki_podatku_od_nieruchomosci)

Uchwała nr 102/XIX/99 z dnia 16 grudnia 1999r._(zmiana_uchwaly_71_92)

Uchwała nr 103/XIX/99 z dnia 16 grudnia 1999r._(stawki_oplaty_administarcyjnej)

Uchwała nr 104/XIX/99 z dnia 16 grudnia 1999r._(stawki_podatku_od_posiadanych_psow)

Uchwała nr 105/XIX/99 z dnia 16 grudnia 1999r._(oplaty_targowe_2000)

Uchwała nr 106/XIX/99 z dnia 16 grudnia 1999r._(okreslenie_zasad_przyznawania_odplatnosci_za_uslugi_opiekuncze)

Uchwała nr 107/XIX/99 z dnia 16 grudnia 1999r._(zmiana_w_budzecie_1999)

Uchwała nr 108/XIX/99 z dnia 16 grudnia 1999r._(stawki_podatku_od_posiadanie_srodkow_transportu)

Uchwała nr 109/XX/99 z dnia 29 grudnia 1999r. (zmiana_uchwaly_13_99)

Uchwała nr 110/XX/99 z dnia 29 grudnia 1999r._(budzet_gminy_2000)

Uchwała nr 111/XX/99 z dnia 29 grudnia 1999r._(powolanie_pelnomocnika_rady_gminy)

Uchwała nr 112/XX/99 z dnia 29 grudnia 1999r._(zmiany_w_budzecie_1999)

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Papla
(2012-11-13 08:15:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Papla
(2012-11-13 12:03:20)
 
 
ilość odwiedzin: 889618

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X