☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Niedziela 25.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 1998

Rok 1998

 

 

Uchwała nr 01/LIII/98 z dnia 11 lutego 1998r. (zmiana_uchwaly_78_97)

Uchwała nr 02/LIII/98 z dnia 11 lutego 1998r._(wprowadzenie_oplaty_prolongacyjnej)

Uchwała nr 03/LIII/98 z dnia 11 lutego 1998r._(przeksztalcenie_strazy_miejskiej_w_straz_gminna)

Uchwała nr 04/LIII/98 z dnia 11 lutego 1998r._(przejecie_nieruchomosci)

Uchwała nr 05/LIII/98 z dnia 11 lutego 1998r._(nabycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 06/LIII/98 z dnia 11 lutego 1998r._(uzyczenie_nieruchomosci)

Uchwała nr 07/LIII/98 z dnia 11 lutego 1998r._(rezygnacja_czlonkow_gminnej_komisji_rozwiazywania_problemow_alkoholowych)

Uchwała nr 08/LIII/98 z dnia 11 lutego 1998r._(zaciagniecie_kredytu_w_banku_ochrony_srodowiska)

Uchwała nr 09/LIII/98 z dnia 11 lutego 1998r._(zaciagniecie_kredytu_w_banku_ochrony_srodowiska)

Uchwała nr 10/LIII/98 z dnia 11 lutego 1998r._(zmiana_uchwaly_58_97)

Uchwała nr 11/LIII/98 z dnia 27 lutego 1998r._(nabycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 12/LIII/98 z dnia 27 lutego 1998r_(budzet_gminy_1998)

Uchwała nr 13/LIV/98 z dnia 04 kwietnia 1998r_(szczegolne_warunki_zwolnienia_z_podatku_rolnego)

Uchwała nr 14/LIV/98 z dnia 04 kwietnia 1998r_(stawka_pierwszej_oplaty_z_tytulu_uzytkowania_wieczystego)

Uchwała nr 15/LIV/98 z dnia 04 kwietnia 1998r_(zasady_sprzedazy_budynkow_i_lokali_mieszkalnych)

Uchwała nr 16/LIV/98 z dnia 04 kwietnia 1998r_(zbycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 17/LIV/98 z dnia 04 kwietnia 1998r_(oddanie_nieruchomosci_w_wieczyste_uzytkowanie)

Uchwała nr 18/LIV/98 z dnia 04 kwietnia 1998r_(zbycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 19/LIV/98 z dnia 04 kwietnia 1998r_(zmiana_nieruchomosci)

Uchwała nr 20/LIV/98 z dnia 04 kwietnia 1998r_(nabycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 21/LIV/98 z dnia 04 kwietnia 1998r_(bezprzetargowe_wydzierzawienie_dzialki)

Uchwała nr 22/LIV/98 z dnia 04 kwietnia 1998r_(bezprzetargowe_uzyczenie_czesci_dzialki)

Uchwała nr 23/LIV/98 z dnia 04 kwietnia 1998r_(uzupelnienie_skladu_gminnej_komisji_rozwiazywania_problemow_alkoholowych)

Uchwała nr 24/LIV/98 z dnia 04 kwietnia 1998r_(zmiana_uchwaly_84_96)

Uchwała nr 25/LIV/98 z dnia 04 kwietnia 1998r_(zmiana_uchwaly_12_98)

Uchwała nr 26/LV/98 z dnia 15 kwietnia 1998r_(zmiany_w_budzecie_1998)

Uchwała nr 27/LVI/98 z dnia 29 kwietnia 1998r_(przystapienie_do_spolki_obiecie_udzialow)

Uchwała nr 28/LVI/98 z dnia 29 kwietnia 1998r_(zasady_sprzedazy_lokali_uzytkowych)

Uchwała nr 29/LVI/98 z dnia 29 kwietnia 1998r_vzasady_zbywania_nieruchomosci_gruntowych)

Uchwała nr 30/LVI/98 z dnia 29 kwietnia 1998r_(zasady_gospodarowania_mieniem_komunalnym)

Uchwała nr 31/LVI/98 z dnia 29 kwietnia 1998r_(udzielenie_absolutorium_zarzadowi)

Uchwała nr 32/LVI/98 z dnia 29 kwietnia 1998r_(przejecie_nieruchomosci)

Uchwała nr 33/LVI/98 z dnia 29 kwietnia 1998r_(bezprzetargowe_wydzierzawienie_dzialki)

Uchwała nr 34/LVI/98 z dnia 29 kwietnia 1998r_(bezprzetargowe_wydzierzawienie_nieruchomosci)

Uchwała nr 35/LVI/98 z dnia 29 kwietnia 1998r_(zbycie_akcji)

Uchwała nr 36/LVI/98 z dnia 29 kwietnia 1998r_(nieodplatne_zbycie_udzialow)

Uchwała nr 37/LVI/98 z dnia 29 kwietnia 1998r_(bezprzetargowe_wydzierzawienie_lokalu)

Uchwała nr 38/LVI/98 z dnia 29 kwietnia 1998r_(bezprzetargowe_wydzierzawienie_lokalu)

Uchwała nr 39/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(zmiany_w_miejscowym_planie_zagospodarowania_przestrzennego)

Uchwała nr 40/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(zmiana_uchwaly_07_97)

Uchwała nr 41/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(zmiana_uchwaly_05_97)

Uchwała nr 42/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(zmiany_w_miejscowym_planie_zagospodarowania_przestrzennego)

Uchwała nr 43/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(bezprzetargowe_wydierzawienie_nieruchomosci)

Uchwała nr 44/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(nieodplatne_zrzeczenie_sie_nieruchomosci)

Uchwała nr 45/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(nabycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 46/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(nabycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 47/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(bezprzetargowe_uzyczenie_nieruchomosci)

Uchwała nr 48/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(zmiana_uchwaly_87_97)

Uchwała nr 49/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(ustalenie_minimalnych_normatywnych_ilosci_odpadow_komunalnych)

Uchwała nr 50/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(maksymalne_stawki_oplat_za_usuwanie_odpadow_komunalnych)

Uchwała nr 51/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(zbycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 52/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(rozpoczecie_budowy_sieci_wodocigowej)

Uchwała nr 53/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(ustalenie_przychodow_i_rozchodow_gminnego_funduszu_ochrony_srodowiska)

Uchwała nr 54/LVII/98 z dnia 28 maja 1998r_(realizacja_inwestycji)

Uchwała nr 55/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(odwolanie_czlonka_zarzadu)

Uchwała nr 56/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(odwolanie_czlonka_zarzadu)

Uchwała nr 57/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(odwolanie_czlonkow_zarzadu)

Uchwała nr 58/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(powolanie_czlonkow_zarzadu)

Uchwała nr 59/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(zmiany_w_budzecie_1998)

Uchwała nr 60/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(zaciagniecie_kredytu_w_wojewodzkim_funduszu_ochrony_srodowiska)

Uchwała nr 61/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(zabezpieczenie_kredytu_w_wojewodzkim_funduszu_ochrony_srodowiska)

Uchwała nr 62/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(bezprzetargowe_uzyczenie_lokalu_uzytkowego)

Uchwała nr 63/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(przejecie_nieruchomosci)

Uchwała nr 64/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(przejecie_nieruchomosci )

Uchwała nr 65/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(bezprzetargowe_uzyczenie_solectwom_i_samorzadom_obiektow)

Uchwała nr 66/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(zmiana_statutu_gminnego_miejskiego_osrodka_kultury)

Uchwała nr 67/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(przystapienie_do_inwestycji_adaptacji_pomieszczen_domu_kultury)

Uchwała nr 68/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(zmiana_uchwaly_36_98)

Uchwała nr 69/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(przedluzenie_kadencji_gminnej_komisji_mieszkaniowej)

Uchwała nr 70/LVIII/98 z dnia 17 czerwca 1998r_(ustalenie_wysokosci_wynagrodzenia_dla_czlonkow_zarzadu)

Uchwała nr 71/I/98 z dnia 29 października 1998r_(powolanie_przewodniczacego_rady)

Uchwała nr 72/I/98 z dnia 29 października 1998r_(wybor_zastepcy_przewodniczacego_rady)

Uchwała nr 73/I/98 z dnia 29 października 1998r_(wybor_przewodniczacych_komisji_stalych)

Uchwała nr 74/II/98 z dnia 09 listopada 1998r_(przeksztalcenie_jednostki_budzetowej)

Uchwała nr 75/I/98 z dnia 29 października 1998r_(zatwierdzenie_statutu_samodzielnego_publicznego_zakladu_lecznictwa_panstwowego)

Uchwała nr 76/II/98 z dnia 09 listopada 1998r_(odwolanie_gminnej_komisji_mieszkaniowej)

Uchwała nr 77/II/98 z dnia 09 listopada 1998r_(powolanie_czlonkow_stalych_komisji_rady)

Uchwała nr 78/II/98 z dnia 09 listopada 1998r_(powolanie_delegatow_do_zgromadzenia_zwiazku_gmin_ziemi_zgorzeleckiej)

Uchwała nr 79/II/98 z dnia 09 listopada 1998r_(realizacja_zadania_wykonanie_dokumentacji_technicznej_na_budowe_kanalizacji_sciekowej)

Uchwała nr 80/II/98 z dnia 09 listopada 1998r_(zmiana_uchwaly_34_97)

Uchwała nr 81/II/98 z dnia 09 listopada 1998r_(poreczenie_kredytu_dla_OSP)

Uchwała nr 82/II/98 z dnia 09 listopada 1998r_(powolanie_przewodniczacego_i_zastepcy_gminnej_komisji_mieszkaniowej)

Uchwała nr 83/III/98 z dnia 26 listopada 1998r_(zbycie_nieruchmosci)

Uchwała nr 84/III/98 z dnia 26 listopada 1998r_(przejecie_nieruchomosci)

Uchwała nr 85/III/98 z dnia 26 listopada 1998r_(bezprzetargowe_wydzierzawienie_gruntu)

Uchwała nr 86/III/98 z dnia 26 listopada 1998r_(uzyczenie_lokalu_uzytkowego)

Uchwała nr 87/III/98 z dnia 26 listopada 1998r_(bezprzetargowe_wydzierzawienie_lokalu_uzytkowego)

Uchwała nr 88/III/98 z dnia 26 listopada 1998r_(wydanie_upowaznienie_do_przyznawania_zasilkow_rodzinnych_i_pielegnacyjnych)

Uchwała nr 89/III/98 z dnia 26 listopada 1998r_(uzupelnienie_skladow_osobowych_komisji)

Uchwała nr 90/III/98 z dnia 26 listopada 1998r_(powolanie_delegata_do_stowarzyszenia_gmin_polskich)

Uchwała nr 91/III/98 z dnia 26 listopada 1998r_(wybor_burmistrza)

Uchwała nr 92/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(zmiany_w_budzecie_1998)

Uchwała nr 93/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(upowaznienie_do_zaciagniecia_dlugoterminowego_kredytu_bankowego)

Uchwała nr 94/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(powolanie_zastepcy_burmistrza)

Uchwała nr 95/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(powolanie_czlonkow_zarzadu_gminy)

Uchwała nr 96/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(zgoda_na_udzielenie_urlopu_beplatnego)

Uchwała nr 97/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(ustalenie_stawek_podatku_od_posiadanych_srodkow_transportu)

Uchwała nr 98/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(ustalenie_stawek_oplaty_administracyjnej)

Uchwała nr 99/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(zmiana_uchwaly_75_96)

Uchwała nr 100/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(ustalenie_stawek_czynszu_za_najem_lokali_mieszkaniowych)

Uchwała nr 101/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(wsokosc_stawek_oplat_za_wode)

Uchwała nr 102/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(zbycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 103/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(nabycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 104/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(stawki_oplat_targowych_na_rok_1999)

Uchwała nr 105/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(ustalenie_stawek_podatkow_od_posiadanych_psow)

Uchwała nr 106/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(zasady_przyznawania_odplatnosci_i_zwrotu_za_uslugi_opiekuncze)

Uchwała nr 107/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(zmiana_uchwaly_88_95)

Uchwała nr 108/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(uzyczenie_lokalu_uzytkowego)

Uchwała nr 109/IV/98 z dnia 14 grudnia 1998r_(powolanie_czlonkow_gminnej_komisji_mieszkaniowej)

Uchwała nr 110/V/98 z dnia 29 grudnia 1998r_(zmiany_w_budzecie_1998)

Uchwała nr 111/V/98 z dnia 29 grudnia 1998r_(zbycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 112/V/98 z dnia 29 grudnia 1998r_(obnizenie_cen_skupu_zyta)

Uchwała nr 113/V/98 z dnia 29 grudnia 1998r_(ustalenie_stawek_podatku_od_nieruchomosci)

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Papla
(2012-11-14 08:52:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Kołodziej
(2015-06-01 12:59:15)
 
 
ilość odwiedzin: 889617

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X