☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Środa 18.09.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 1995

Rok 1995

 

Uchwała nr 01/VIII/95 z dnia 27.01.1995r. (stawka_podatku_od_posiadanych_psow)

Uchwała nr 02/VIII/95 z dnia 27.01.1995r_(zmiany_w_statucie_zakladu_komunalnego_i_mieszkaniowego)

Uchwała nr 03/VIII/95 z dnia 27.01.1995r_(zlecone_zadania_z_zakresu_administracji)

Uchwała nr 04/VIII/95 z dnia 27.01.1995r_(wystapienie_do_trybunalu_konstytucyjnego)

Uchwała nr 05/VIII/95 z dnia 27.01.1995r_(powolanie_czlonka_rady_nadzorczej)

Uchwała nr 06/VIII/95 z dnia 27.01.1995r_(zbycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 07/VIII/95 z dnia 27.01.1995r_(zmiana_statutu_gminy)

Uchwała nr 08/VIII/95 z dnia 27.01.1995r_(regulamin_organizacyjny)

Uchwała nr 09/VIII/95 z dnia 27.01.1995r_(zmiany_w_statucie_solectw)

Uchwała nr 10/IX/95 z dnia 17.02.1995r_(sprzedaz_budynkow_i_lokali)

Uchwała nr 11/IX/95 z dnia 17.02.1995r_(zasady_sprzedazy_budynkow_i_lokali_mieszkalnych)

Uchwała nr 12/IX/95 z dnia 17.02.1995r_(zmiana_regulaminu_postepowania_przetargowego)

Uchwała nr 13/IX/95 z dnia 17.02.1995r_(zbycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 14/IX/95 z dnia 17.02.1995r_(bezprzetagrowe_wydzierzawienie_dzialki)

Uchwała nr 15/IX/95 z dnia 17.02.1995r_(gospodarowanie_zasobami_mieszkaniowymi_gminy)

Uchwała nr 16/IX/95 z dnia 17.02.1995r_(budzet_gminy_1995)

Uchwała nr 17/XI/95 z dnia 27.03.1995r_(powolanie_zastepcy_burmistrza)

Uchwała nr 18/XI/95 z dnia 27.03.1995r_(zmiany_w_uchwale_16_95)

Uchwała nr 19/XI/95 z dnia 27.03.1995r_(zmiana_uchwaly_18_93)

Uchwała nr 20/XI/95 z dnia 27.03.1995r_(zmiany_w_budzecie_1995)

Uchwała nr 21/XI/95 z dnia 27.03.1995r_(stawki_czynszu_za_najem_lokali_mieszkaniowych)

Uchwała nr 22/XI/95 z dnia 27.03.1995r_(zmiana_uchwaly_15_95)

Uchwała nr 23/XII/95 z dnia 17.04.1995r_(powolanie_gminnej_komisji_mieszkaniowej)

Uchwała nr 24/XII/95 z dnia 17.04.1995r_(przyjecie_do_samodzielnego_wykonywania_zadan_rzadowej_administracji)

Uchwała nr 25/XIII/95 z dnia 27.04.1995r_(udzielenie_absolutorium_zarzadowi_gminy)

Uchwała nr 26/XIII/95 z dnia 27.04.1995r_(przyjecie_sprawozdania_finansowego_gminy_za_rok_1994)

Uchwała nr 27/XIII/95 z dnia 27.04.1995r_(zmiany_w_budzecie)

Uchwała nr 28/XIII/95 z dnia 27.04.1995r_(ustalenie_przychodow_i_rozchodow_funduszu_ochrony_srodowiska)

Uchwała nr 29/XIII/95 z dnia 27.04.1995r_(zmiany_w_statucie_zakladu_komunalnego_i_mieszkaniowego)

Uchwała nr 30/XIII/95 z dnia 27.04.1995r_(zmiana_uchwaly_35_90)

Uchwała nr 31/XIII/95 z dnia 27.04.1995r_(zmiana_uchwaly_22_94)

Uchwała nr 32/XIII/95 z dnia 27.04.1995r_(zasady_zbywabia_gruntow_stanowiacych_mienie_komunalne)

Uchwała nr 33/XIII/95 z dnia 27.04.1995r_(zmiana_uchwaly_21_95)

Uchwała nr 34/XIV/95 z dnia 25.05.1995r_(zmiana_uchwaly_35_90

Uchwała nr 35/XIV/95 z dnia 25.05.1995r_(odwolanie_czlonka_komisji_rolnictwa_lesnictwa)

Uchwała nr 36/XIV/95 z dnia 25.05.1995r_(odwolanie_czlonka_komisji_gospodarczo_finansowej)

Uchwała nr 37/XIV/95 z dnia 25.05.1995r_powolanie_czlonka_komisji)

Uchwała nr 38/XV/95 z dnia 14.06.1995r_(zaciagniecie_kredytu_dlugoterminowego)

Uchwała nr 39/XV/95 z dnia 14.06.1995r_(zmiana_uchwaly_11_95)

Uchwała nr 40/XV/95 z dnia 14.06.1995r_(zmiana_uchwaly_10_93)

Uchwała nr 41/XV/95 z dnia 14.06.1995r_(wydzierzawienie_zabudowanej_nieruchomosci)

Uchwała nr 42/XVI/95 z dnia 30.06.1995r_(diety_radnych)

Uchwała nr 43/XV/95 z dnia 14.06.1995r_(zakas_uzywanie_materialow_pirotechnicznych)

Uchwała nr 44/XV/95 z dnia 14.06.1995r_(zmiany_w_budzecie)

Uchwała nr 45/XV/95 z dnia 14.06.1995r_(powolanie_czlonka_komisji)

Uchwała nr 46/XVI/95 z dnia 21.07.1995r_(zmiany_w_budzecie)

Uchwała nr 47/XVI/95 z dnia 21.07.1995r_(bezprzetargowe_wydzierzawienie_lokalu.)

Uchwała nr 48/XVI/95 z dnia 21.07.1995r_(bezprzetargowe_uzyczenie_nieruchomosci)

Uchwała nr 49/XVI/95 z dnia 21.07.1995r_(zmiana_uchwaly_10_95)

Uchwała nr 50/XVII/95 z dnia 31.08.1995r_(zmiany_w_budzecie_1995)

Uchwała nr 51/XVII/95 z dnia 31.08.1995r_(obnizenie_ceny_skupu_zyta)

Uchwała nr 52/XVII/95 z dnia 31.08.1995r_(odwolanie_czlonka_zarzadu_gminy)

Uchwała nr 53/XVII/95 z dnia 31.08.1995r_(herb_gminy)

Uchwała nr 54/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(zmiany_w_budzecie_1995)

Uchwała nr 55/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(sklady_obwodowych_komisji_wyborczych)

Uchwała nr 56/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(zmiana_uchwaly_15_95)

Uchwała nr 57/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(bodowa_wysypiska)

Uchwała nr 58/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(wydzierzawienie_bezprzetargowe_lokalu)

Uchwała nr 59/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(bezprzetargowe_wydzierzawienie_gruntu)

Uchwała nr 60/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(bezprzetargowe_uzyczenie_lokalu_uzytkowego)

Uchwała nr 61/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(utwozenie_weglinieckiego_osrodka_kultury)

Uchwała nr 62/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(zmiana_uchwaly_48_94)

Uchwała nr 63/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(zbycie_nieruchomosci)

Uchwała nr 64/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(zmiany_uchwaly_10_95)

Uchwała nr 65/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(powolanie_czlonka_zarzadu_gminy)

Uchwała nr 66/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(powolanie_skladu_mieszkaniowego_gminnej_komisji_mieszkaniowej)

Uchwała nr 67/XVIII/95 z dnia 29.09.1995r_(powolanie_skladu_mieszkaniowego_gminnej_komisji_mieszkaniowej)

Uchwała nr 68/IX/95 z dnia 23.10.1995r (zgoda_na_nieodplatne_przekazanie_majatku_komunalnego)

Uchwała nr 69/X/95 z dnia 28.11.1995r_(oplaty_za_wywoz_nieczystosci_gminnych)

Uchwała nr 70/X/95 z dnia 28.11.1995r_(odwolanie_czlonka_komisji)

Uchwała nr 71/X/95 z dnia 28.11.1995r_(powolanie_czlonka_komisji_rewizyjnej)

Uchwała nr 72/X/95 z dnia 28.11.1995r_(zmiana_uchwaly_41_95)

Uchwała nr 73/X/95 z dnia 28.11.1995r_(zmiany_w_budzecie_1995)

Uchwała nr 74/X/95 z dnia 28.11.1995r_(powolanie_przewodniczacego_i_zastepcy_gminnej_komisji_mieszkaniowej)

Uchwała nr 75/X/95 z dnia 28.11.1995r_(zmiany_tresci_regulaminu_organizacyjnego)

Uchwała nr 76/X/95 z dnia 28.11.1995r_(upowaznienie_zarzadu_do_zaciagania_kredytu_dlugoterminowego)

Uchwała nr 77/XI/95 z dnia 14.12.1995r_(likwidacja_ZKiM)

Uchwała nr 78/XI/95 z dnia 14.12.1995r_(utwozenie_zakladu_budzetowego)

Uchwała nr 79/XI/95 z dnia 14.12.1995r_(utwozenie_zakladu_budzetowego_pod_nazwa_zaklad_administracji_komunalnej)

Uchwała nr 80/XI/95 z dnia 14.12.1995r_(powstanie_spolki_o_ograniczonej_odpowiedzialnosci)

Uchwała nr 81/XI/95 z dnia 14.12.1995r_(rozpoczecie_budowy_sieci_wodociagowej_i_kanalizacji)

Uchwała nr 82/XI/95 z dnia 14.12.1995r_(wyrazenie_zgody_na_zawarcie_umowy_dzierzawy)

Uchwała nr 83/XII/95 z dnia 22.12.1995r_(sprzedaz_srodka_trwalego)

Uchwała nr 84/XII/95 z dnia 22.12.1995r_(zmiany_w_budzecie_1995)

Uchwała nr 85/XIII/95 z dnia 29.12.1995r_(zmiana_uchwaly_18_93)

Uchwała nr 86/XIII/95 z dnia 29.12.1995r_(stawki_czynszu_za_lokale_uzytkowe)

Uchwała nr 87/XIII/95 z dnia 29.12.1995r_(stawki_podatku_od_nieruchomosci)

Uchwała nr 88/XIII/95 z dnia 29.12.1995r_(zmiana_uchwaly_71_92)

Uchwała nr 89/XIII/95 z dnia 29.12.1995r_(stawki_podatku_od_posiadanych_srodkow_transportowych)

Uchwała nr 90/XIII/95 z dnia 29.12.1995r_(wysokosc_stawek_oplaty_administracyjnej)

Uchwała nr 91/XIII/95 z dnia 29.12.1995r_(zmiany_w_budzecie_1995)

Uchwała nr 92/XIII/95 z dnia 29.12.1995r_(ustalenie_granic_i_numerow_obwodow_glosowania)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Papla
(2012-11-23 11:31:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Papla
(2012-11-26 09:12:27)
 
 
ilość odwiedzin: 898982

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X