☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Środa 20.11.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

uchwały rady 2013

Uchwała nr 619/XXX/13 z 31.12.2013 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)

Uchwała nr 618/XXX/13 z 31.12.2013 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2014)

Uchwała nr 617/XXX/13 z 31.12.2013 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy- Zielonka) 

Uchwała nr 616/XXX/13 z 31.12.2013 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy- Jagodzin)

Uchwała nr 615/XXX/13 z 31.12.2013 r. (w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2014)

Uchwała nr 614/XXX/13 z 31.12.2013 r. ( ramowe plany pracy na rok 2014 komisji stałych Rady Miejskiej)

Uchwała nr 613/XXX/13 z 31.12.2013 r. (w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej na rok 2014)

Uchwała nr 612/XXX/13 z 31.12.2013 r. (budżet na 2014)

Uchwała nr 611/XXX/13 z 31.12.2013 r. (w sprawie przyjęcia WPF na lata 2014- 2024)

Uchwała nr 610/XXX/13 z 31.12.2013 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 609/XXX/13 z 31.12.2013 r. (zmiana WPF)

Uchwała nr 608/XXIX/13 z 19.12.2013 r. (zmiana uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali
w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne
)

Uchwała nr 607/XXIX/13 z 19.12.2013 r. (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu - W-c ul. Kolejowa, budynek stacyjny)

Uchwała nr 606/XXIX/13 z 19.12.2013 r. (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu - W-c ul. Sikorskiego - teren pod ludmery)

Uchwała nr 605/XXIX/13 z 19.12.2013 r. (dopłaty do wody i odprowadzanie ścieków)

Uchwała nr 604/XXIX/13 z 19.12.2013 r. (zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Węgliniec)

Uchwała nr 603/XXIX/13 z 19.12.2013 r. (dotacje dla samorządowych zakładów budżetowych)

Uchwała nr 602/XXIX/13 z 19.12.2013 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 601/XXIX/13 z 19.12.2013 r. (zmiana WPF)

Uchwała nr 594-600/XXVIII/13 z 14.11.2013 r.(bezprzetargowa dzierżawa działek, pom. gospodarczych)

Uchwała nr 593/XXVIII/13 z 14.11.2013 r.  (wyrażenie zgody na  zawarcie umowy najmu pomieszczenia przy ul. Sikorskiego 40 (siłownia))

Uchwała nr 592/XXVIII/13 z 14.11.2013 r. (zmiana Statutu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej)

Uchwała nr 591/XXVIII/13 z 14.11.2013 r. (określenie  sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi)

Uchwała nr 590/XXVIII/13 z 14.11.2013 r. (zmiana  wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego)

Uchwała nr 589/XXVIII/13 z 14.11.2013 r. (zmiana sposobu i zakresu  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli)

Uchwała nr 588/XXVIII/13 z 14.11.2013 r. (zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku)

Uchwała nr 587/XXVIII/13 z 14.11.2013 r. (ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP)

Uchwała nr 586/XXVIII/13 z 14.11.2013 r. (udzielenie dopłat do cen za wodę i ścieki)

Uchwała nr 585/XXVIII/13 z 14.11.2013 r. (zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki)

Uchwała nr 584/XXVIII/13 z 14.11.2013 r. (określenie stawek podatku od środków transportowych)

Uchwała nr 583/XXVIII/13 z 14.11.2013 r. (określenie stawek podatku od nieruchomości)

Uchwała nr 582/XXVIII/13 z 14.11.2013 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 581/XXVIII/13 z 14.11.2013 r.   (zmiana załączników WPF)
Uchwała nr 580/XXVII/13 z 04.10.2013 r. (zmiana sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych)
 
Uchwała nr 579/XXVII/13 z 04.10.2013 r. (zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku)
 
Uchwały nr 570/XXVII/13 -578/XXVII/13   z 04.10.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa działek, pom. gospodarczych)
 
Uchwała nr 569/XXVII/13 z 04.10.2013 r. (w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości)
 
Uchwała nr 568/XXVII/13 z 04.10.2013 r. (rozwiązanie spółki pod nazwą GÖRLITZ – ZGORZELEC GmbH)
 
Uchwała nr 567/XXVII/13 z 04.10.2013 r. (zmiana uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Planu Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec na lata 2012 – 2014”)
 
Uchwała nr 566/XXVII/13 z 04.10.2013 r. (przystąpienie do odnowy wsi - Kościelna Wieś)
 
Uchwała nr 565/XXVII/13 z 04.10.2013 r. (zmiana uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi)
 
 
Uchwała nr 563/XXVII/13 z 04.10.2013 r. (zmiana załączników WPF)
 
Uchwały 548/XVI/13-562/XVI/13 - (bezprzetargowa dzierżawa działek, pom. gospodarczych)
 
Uchwała nr 547/XXVI/13 z 27.08.2013 r. (zmiana deklaracji o odpadach zmiana uchwały )
 
Uchwała nr 546XXVI/13 z 27.08.2013 r. (zasiłek na usamodzielnienie się)
 
 
Uchwała nr 545/XXVI/13 z 27.08.2013 r.  (konsultacje społeczne - Dębówek)
Uchwała nr 542/XXVI/13 z 27.08.2013 r. (zmiana załączników WPF)
 
Uchwała nr 541/XXV/13 z 27.06.2013 r. (zmiana uchwały 423 - regulamin porządku i czystości)
 
Uchwała nr 540/XXV/13 z 27.06.2013 r. (program energetyka odnawialna)
 
Uchwała nr 539/XXV/13 z 27.06.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 538/XXV/13 z 27.06.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 537/XXV/13 z 27.06.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 536/XXV/13 z 27.06.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 535/XXV/13 z 27.06.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 534/XXV/13 z 27.06.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 533/XXV/13 z 27.06.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 532/XXV/13 z 27.06.2013 r. (nadawanie tytułu zasłużony dla Gminy)
 
Uchwała nr 531/XXV/13 z 27.06.2013 r. (zmiana uchwały nr 424 - nowe stawki za odpady)
 
Uchwała nr 530/XXV/13 z 27.06.2013 r. (zmiana wymagania odbiór płynnych odpadów)
 
 
Uchwała nr 528/XXV/13 z 27.06.2013 r. (zmiana załączników WPF)
 
Uchwała nr 527/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (przyjęcie i poparcie apelu skierowanego do Władz Państwowych RP w sprawie Obchodów 70. Rocznicy Mordów OUN UPA na Polakach, na Wołyniu)
 
Uchwała nr 526/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (nadanie nazwy parku w Cz.Wodzie)
 
Uchwała nr 525/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 524/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 523/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 522/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 521/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 520/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 519/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)
 
Uchwała nr 518/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy)
 
Uchwała nr 517/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana studium uwarunkować)
 
Uchwała nr 516/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (dzierżawa gruntu w Kościelnej Wsi)
 
Uchwała nr 515/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana załącznika w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne)
 
Uchwała nr 514/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
 
Uchwała nr 513/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana regulaminu utrzymania czystości)
 
Uchwała nr 512/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (ulgi w spłacie należności)
 
Uchwała nr 511/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
 
Uchwała nr 510/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-zmiana)
 
Uchwała nr 509/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana uchwały w sprawie określenia stawek dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych oraz sposobu ich rozliczenia)
 
Uchwała nr 508/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso)
 
Uchwała nr 507/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana-mpzp-Stary Węgliniec)
 
 
Uchwała nr 505/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana-mpzp-Okrąglica-Rychlinek)
 
 
 
 
 
Uchwała nr 500/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana-mpzp-Czerwona Woda)
 
 
Uchwała nr 498/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana mpzp-Kościelna Wieś)
 
 
Uchwała nr 496/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zmiana mpzp-Ruszów-kanalizacja)
 
 
 
Uchwała nr 493/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (udzielenie absolutorium)
 
Uchwała nr 492/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu)
 
Uchwała nr 491/XXIV/13 z 28.05.2013 r. (zatwierdzenie sprawozdania finansowego)

Uchwała nr 490/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (stawki dotacji dla ZUK)

Uchwała nr 489/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 488/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 487/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 486/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 485/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 484/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 483/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 482/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 481/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 480/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 479/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 478/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa )

Uchwała nr 477/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 476/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 475/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 474/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 473/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 472/XXIII/13 z 26.03.2013 r. ( bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 471/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 470/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 469/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 468/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (przetarg na dzierżawę )

Uchwała nr 467/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (partnerstwo Strategii
Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)

Uchwała nr 466/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (dzierzawa_gruntu_-_antena_PTK)

Uchwała nr 465/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (dzierzawa_-_anteny_FENIKS)

Uchwała nr 464/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (dzierzawa_-_antena_BEST_PARTNER)

Uchwała nr 463/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (doplaty woda scieki-zmiana)

Uchwała nr 462/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (inkaso opłat)

Uchwała nr 461/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (terminy opłat)

Uchwała nr 460/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (wymagania-nieczystości plynne)

Uchwała nr 459/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (program_opieki_nad_zwierzętami)

Uchwała nr 458/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (działalność Dyr.  MPP im. w Węglińcu)

Uchwała nr 457/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 456/XXIII/13 z 26.03.2013 r. (zmiana WPF) 

Uchwała nr 455/XXII/13 z 14.02.2013 r. (stawki dotacji dla ZUK)

Uchwała nr 454/XXII/13 z 14.02.2013 r. (nadanie nazwy ulic w Ruszowie)

Uchwała nr 453/XXII/13 z 14.02.2013 r. (opinia o zmianie granic)

Uchwała nr 452/XXII/13 z 14.02.2013 r. (zamiana nieruchomości)

Uchwała nr 451/XXII/13 z 14.02.2013 r. (użyczenie nieruchomości)

Uchwała nr 450/XXII/13 z 14.02.2013 r. (bezprzetargowa dzierżawa)

Uchwała nr 449/XXII/13 z 14.02.2013 r. (fundusz sołecki)

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Papla
(2013-02-21 13:36:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Agnieszka Kołodziej
(2014-03-12 10:20:16)
 
 
ilość odwiedzin: 921173

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X