SEJM i SENAT RP 2019

SEJM i SENAT RP 2019


Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Węgliniec 


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.


Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy z dnia 18 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 1 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Zarządzenie 84/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 09.09.2019 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.


Postanowienie nr 280/2019 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Węgliniec.


Zarządzenie nr 83 /2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z Dnia 09.09.2019r.
(w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na terenie Gminy Węgliniec w 2019 r.)


Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 3 września 2019 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 16 września 2019 r.


Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych.


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granica i na polskich statkach morskich.


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach w kraju.


Postanowienie Prezydenta o zarządzeniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.


Uchwała nr 79_2019 PKW zmieniająca uchwałę ws. powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP, Senatu RP, Parlamentu Europejskiego i Prezydenta RP.

Wytworzył:
Marek Jeziorny
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2019-08-21 09:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Papla Marcin
(2019-10-08 16:18:27)