Wybory do Sejmu i Senatu 2023 Referendum ogólnokrajowe


Wybory

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2023, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE

Informacja o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego podczas wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Węgliniec


Postanowienie NR 116/2023 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Węgliniec


Informacja INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 18 września 2023 r.


OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z dnia 12 września 2023 r.  o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 14 sierpnia 2023 r.o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZAPEWNIENIA BEZPŁATNEGO UMIESZCZANIA URZĘDOWYCH OBWIESZCZEŃ WYBORCZYCH I PLAKATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH ORAZ PODANIA WYKAZU TYCH MIEJSC DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec


POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r.
Dotyczy: Zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej.
Postanowienie


Postanowienia Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze
Postanowienie nr 73
Postanowienie nr 74

Wybory do Sejmu i Senatu 2023 - informacje PKW
Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa.pdf
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.pdf
Wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa.pdf
Informacja o warunkach udzialu w głosowaniu zagranicą.pdf
Informacja o warunkach udzialu w głosowaniu w obwodach w kraju.pdf
Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym.pdf

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2023-08-17 13:38:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Papla Marcin
(2023-10-05 20:52:10)