Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Społeczno-AdministracyjnyKierownik Wydziału: Tomasz Ferens

Tel: 75 7712556 wew. 33

Wydział Spraw Obywatelskich podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Zadania Wydziału
Wydział Spraw Obywatelskich poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska realizuje następujące zadania szczegółowe:
1) Prowadzenie ewidencji ludności oraz związanej z tym dokumentacji.
2) Przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania w sytuacjach określonych w art. 8, 15 i 47 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
3) Wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.
4) Sporządzanie spisów wyborców dla wyborów i referendów.
5) Wykonywanie prac związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej oraz jej  przeprowadzeniem.
6) Prowadzenie rejestracji przedpoborowych.
7) Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osoby spełniające zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz uznania ich za jedynych żywicieli rodziny.
8) Wykonywanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi.
9) Prowadzenie spraw dotyczących uwzględniania postulatów odnoszących się do Sił Zbrojnych przekazywanych przez upoważnione do tego organy wojskowe lub organy obrony cywilnej.

 


Wytworzył:
Marcin Papla
Udostępnił:
Papla Marcin
(2006-10-04 21:07:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Agnieszka
(2015-03-09 08:25:35)