Opłata targowa

Opłata targowa


Pobieranie opłaty targowej reguluje Rady Miejskiej w ................. Uchwała Nr XXV/284/2001
Stawki opłaty targowej:
1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej za zajęte w celach handlowych miejsce do sprzedaży w wysokości 3,00 zł za 1 m2 powierzchni (zajęty lub rozpoczęty), przy czym nie może przekroczyć kwoty 527,96 zł dziennie.
2. Dzienną stawkę opłaty targowej obniża się do kwoty 1,20 zł. za 1 m2 powierzchni zajęty lub rozpoczęty w przypadku wykupienia miejsca na cele handlowe na okres 30 dni.

Uwagi:
1. Opłata targowa jest pobierana codziennie przez inkasenta.
2. Karnety na okres 1 miesiąca można nabyć u inkasenta.
3. Od opłaty targowej nie ma zwolnień ani ulg ustawowych.
4. W przypadku imprez organizowanych przez Urząd Miasta / Gminy oraz świąt kościelnych dopuszcza się możliwość zamknięcia targowiska dla handlujących z jednotygodniowym powiadomieniem zainteresowanych przez wywieszenie informacji na placu targowym.

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował: