NazwaTypDataOperacja
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowydokument2020-05-29MODYFIKACJA
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały i czasowydokument2020-05-29MODYFIKACJA
Zgłoszenie pobytu czasowego maj 2020.pdfplik2020-05-29UTWORZENIE
Zgłoszenie pobytu stałego maj 2020.pdfplik2020-05-29UTWORZENIE
1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnejdokument2020-05-29MODYFIKACJA
1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnejdokument2020-05-29MODYFIKACJA
1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnejdokument2020-05-29MODYFIKACJA
1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w drodze decyzji administracyjnejdokument2020-05-29MODYFIKACJA
Zgłoszenie pobytu czasowego maj 2020.pdfplik2020-05-29UTWORZENIE
Zgłoszenie pobytu stałego maj 2020.pdfplik2020-05-29UTWORZENIE
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RPdokument2020-05-29MODYFIKACJA
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RPdokument2020-05-29MODYFIKACJA
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP maj 2020.pdfplik2020-05-29UTWORZENIE
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej maj 2020.pdfplik2020-05-29UTWORZENIE
Zameldowanie na pobyt stały dokument2020-05-29MODYFIKACJA
Zameldowanie na pobyt stały dokument2020-05-29MODYFIKACJA
Zgłoszenie pobytu stałego maj 2020.pdfplik2020-05-29UTWORZENIE
2. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowegodokument2020-05-29MODYFIKACJA
2. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowegodokument2020-05-29MODYFIKACJA
2. Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowegodokument2020-05-29MODYFIKACJA

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] >>