Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2024-2027 z perspektywą do roku 2031
Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu projektu POŚ
Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Węgliniec
Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji


Dokument podsumowujący do PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA LATA 2015 – 2018 Z PERSPEKTYWĄ DO 2022 ROKU


PROGNOZA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKA „PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA  GMINY i MIASTA WĘGLINIEC NA LATA 2015 – 2018 Z PERSPEKTYWĄ DO 2022 ROKU”   


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ DO 2022 ROKU


PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ DO 2022 ROKU


PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA LATA 2005-2008 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2009-2012.

    Załącznik nr 1 Charakterystyka gminy i miasta Węgliniec z szczególnym uwzględnieniem stanu środowiska.

    Załącznik nr 2 Wytyczne do programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami wynikające z dokumentów planistycznych wyższego rzędu.

    Załącznik nr 3 Charakterystyka Gminy i Miasta Węgliniec - Inwentaryzacja Fotograficzna. CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II.

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017


PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA LATA 2005-2008 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2009-2012.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC NA LATA 2010-2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014-2017


  

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mól Mariusz
(2008-12-12 14:27:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2023-11-27 13:29:21)