UCHWAŁA NR 840/XXXVI/17 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA z dnia 31 października 2017 r.

 

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE DOFINANSOWANIA KOSZTÓW USUWANIA AZBESTU

 

Szanowni Państwo

     W związku z możliwością pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie z zakresu usuwania azbestu w 2018 roku, informujemy o możliwości składania przez właścicieli nieruchomości wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu oraz koszty unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Uwaga: dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Warunki określone przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przewidują dofinansowanie przedsięwzięcia do 85 % jego kosztów kwalifikowanych lecz nie więcej niż 800 zł za 1 tonę usuniętego odpadu.

Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z niniejszej oferty, proszeni są o złożenie wniosku w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu, pok. nr 6, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2017r.

Projekt realizuje WFOŚIGW we Wrocławiu, natomiast beneficjentem (Wnioskodawcą) jest Gmina.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚIGW we Wrocławiu, wnioski nie będą realizowane.

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu, pok. nr 6 i na stronie internetowej www.wegliniec.pl w zakładce:  Dla mieszkańca – Program usuwania azbestu -  wniosek

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Węgliniec
(-) Stanisław Mikołajczyk

 

Wniosek dofinansowania kosztów usuwania azbestu

 

 

 

 

Wytworzył:
(2017-12-07)
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2017-11-13 20:50:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2018-06-12 09:00:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki