RIO

 

 

 

2024


2024.05.13
Uchwała nr 1/59/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2024 r.
w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2023 rok.
Uchwała


2024-02-02

Uchwała nr 1/30/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2023 r. nr 1237/LXXIII/23 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec oraz nr 1238/LXXIII/23 w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2024 rok.
Uchwała
 


2024-02-02

Uchwała nr 1/29/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego  w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 1238/LXXIII/23 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2024 rok.
Uchwała


2023


2023-12-11

Uchwała nr I/97/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Węgliniec

Uchwała


2023-12-11

Uchwała nr I/96/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy i Miasta Węgliniec

Uchwała


2023-12-11

Uchwała nr I/95/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu gminy i miasta Węgliniec na 2024 r.

Uchwała


2023-05-08
Uchwała nr 1/36/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2022 rok.
pdf   -   docx


2023-02-07
Uchwała nr 1/21/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2022 r. nr 971/LVII/22 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec oraz nr 972/LYII/22 w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2023 rok.
pdf   -   docx


2023-02-07
Uchwała nr 1/20/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Węgliniec przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 972/LVII/22 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2023 rok.
pdf   -   docx 

2022


Uchwała nr 1/91/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2022 r.
Uchwała pdf.
Uchwała docx.


Uchwała nr 1/90/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2022 r.
Uchwała pdf.
Uchwała docx.


Uchwała nr 1/89/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2022 r.
Uchwała pdf.
Uchwała docx.


Uchwała nr 1/69/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 28 września 2022 r.
pdf   -   docx


Uchwała nr 1/28/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 kwietnia 2022 r.
Uchwała pdf.
Uchwała docx.


Uchwała nr 1/23/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2022 r.
Uchwała pdf.
Uchwała docx.


Uchwała nr 1/22/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 lutego 2022 r.
Uchwała pdf.
Uchwała docx.


 

2021Uchwała nr 1/87/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec projekcie budżetu gminy i miasta Węgliniec na 2022 rok
Uchwała pdf.
Uchwała docx.


Uchwała nr 1/86/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Węgliniec na 2022 rok.
Uchwała pdf.
Uchwała docx.


Uchwała nr 1/82/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Węgliniec, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Węgliniec na 2022 rok.
Uchwała pdf.
Uchwała docx.


Uchwała nr 1/57/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 września 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Węgliniec za I półrocze 2021 roku.
Uchwała pdf.
Uchwała docx.


Uchwała nr 1/22/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2020 rok.
Uchwała pdf.
Uchwała docx.


Uchwała nr 1/15/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2021 r.
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Węgliniec przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 469/XXIX/20 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2021 rok
Uchwała pdf.
Uchwała docx.


Uchwała nr 1/13/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2020 r. nr 468/XXIX/20 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec oraz nr 469/XXIX/20 w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2021 rok
Uchwała pdf.
Uchwała docx. 

2020


Uchwała nr 1/75/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Węgliniec na 2021 rok.


Uchwała nr 1/74/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec projekcie budżetu gminy i miasta Węgliniec na 2021 rok.


Uchwała nr 1/73/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Węgliniec, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Węgliniec na 2021 rok


Uchwała nr VII/89/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 września 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Węgliniec za I półrocze 2020 roku.


Uchwala nr VII/83/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r.w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Węgliniec pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.612.917,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu pn. „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną”.


Uchwala nr VII/82/2020Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 września 2020 r.w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Węgliniec kredytu długoterminowego w kwocie 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.


Uchwała nr VIII/13/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2019 rok.
 


Uchwała nr VIII/10/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta Węgliniec przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 205/XVII/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2020 rok.


Uchwała nr VIII/9/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2019 roku nr 204/XVII/19 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec oraz nr 205/XVII/19 w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2020 rok.
  

 

2019

 


Uchwała nr VIII/49/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Węgliniec na 2020 rok.


Uchwała nr VIII/48/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Węgliniec, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Węgliniec na 2020 rok.


Uchwała nr VIII/47/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec projekcie budżetu gminy i miasta Węgliniec na 2020 rok.


Uchwala nr VIII/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2018 rok.


Uchwala nr VIII/12/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Węgliniec pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.979.775 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Kościelna Wieś, Okrąglica, Ruszów w Gminie Węgliniec”.


Uchwala nr VIII/6/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 grudnia 2018 roku nr 31/1V/18 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec oraz nr 32/1V/18 w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2019 rok.


Uchwala nr VII/7/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta Węgliniec przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 32/1V/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku
w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2019 rok. 

2018


Uchwała nr 140/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 12/II/18 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec


 


Uchwala nr VIII/38/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018 r. W sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta Węgliniec przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok.


Uchwala nr VIII/37/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018 r. W sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta Węgliniec, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej gminy i miasta Węgliniec na 2019 rok.


Uchwala nr VIII/36/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2018 r. W sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec projekcie budżetu gminy i miasta Węgliniec na 2019 rok.


Uchwała nr VIII/24/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 25 września 2018 r.w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Węgliniec za I półrocze 2018 roku.


Uchwala nr VIII/6/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 27 kwiemia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmist17R Gminy i Miasta Węgliniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2017 r.


Uchwala nr VIII/3/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Węgliniec kredytu długoterminowego w kwocie 2.719.487 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 rok i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.


Uchwala nr VIII/2/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o łnożliwości spłaty przez Gminę i Miasto Węgliniec pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1.359.730 z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielone”, w tym zadania „Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec-Czerwona Woda”


Uchwała nr I/35/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Węgliniec pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 219.292 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Węgliniec”


Uchwała nr I/34/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2017 roku nr 881/XXXVIII/2017 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec oraz uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2018 rok.


Uchwała nr I/33/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia dnia 29 stycznia 2018 r. roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta Węgliniec przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 882/XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2018 rok.  

2017


Uchwała nr 1/332/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec projekcie budżetu gminy i miasta Węgliniec na 2018 rok.


Uchwała nr 1/331/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok.


Uchwała nr 1/330/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy i miasta Węgliniec, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Węgliniec na 2018 rok.


Uchwala nr 1/254/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 20 września 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonej płzez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Węgliniec za I półrocze 2017 roku.


Uchwała nr 1/177/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Węgliniec przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 639/XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie.


Uchwała Nr I/106/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2016 rok.


Uchwała Nr I/310/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie opini o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec projekcie budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2017 rok.


Uchwała Nr I/311/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie opini o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgliniec, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy i Miasta Węgliniec na 2017 rok.


Uchwała Nr I/335/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Węgliniec pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarkj Wodnej we Wrocławiu w wysokości 1.310.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Węglińcu"


Uchwała Nr I/336/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty Przez Gminę i Miasto węgliniec kredytu długoterminowego w kwocie 543.311 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2016 rok.


Uchwała Nr I/93/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2015 rok


Uchwała Nr 1/6/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej Węglińca nr 168/XII1/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec oraz nr 169/XII1/15 z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2016 rok


Uchwała Nr 1/5/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 169/XII1/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2016 rok


Uchwała Nr I/287/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2015 r.w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wielolehriej prognozy finansowej Gminy Węgliniec na lata 2016-2027, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej gminy i miasta Węliniec na 2016 rok.


Uchwała Nr I/285/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec projekcie budżetu gminy i miasta Węgliniec na 2016 rok oraz Uchwała Nr I/286/2015 Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy i Miasta Wegliniec przedstawionego w projkcie uchwały budżetowej na 2016 rok.


Uchwała Nr I/207/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 września 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2015 roku


Uchwała Nr I/175/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Węgliniec kredytu długoterminwego w kwocie 777.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek


Uchwała Nr I/174/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Węgliniec pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 605.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie


Uchwała Nr I/92/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2014 rok


Uchwała Nr I/73/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Węgliniec przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 36/V/15 z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmian w budżecie


Uchwała nr I/37/2015 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej Węglińca nr 25/IV/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2015- 2025 oraz nr 26/IV/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2015 rok


Uchwała nr I/299/2014 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1grudnia 2014 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Węgliniec, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej Gminy Węgliniec na 2015 rok

Uchwała nr I/298/2014 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 1grudnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec projekcie budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2015 rok

Uchwała nr I/228/2014 Składu Orzekającego Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11września 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2014 roku

Uchwała nr I/194/2014 Składu Orzekającego Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Węgliniec kredytu długoterminowego w kwocie 2.600.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Uchwała nr I/81/2014 Składu Orzekającego Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2013 rok

Uchwała nr I/45/2014 Składu Orzekającego Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej  Węglińca nr 611/XXX/2013 z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2014-2024 oraz nr 612/XXX/13 z 31 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Węgliniec na rok 2014

Uchwała nr I/44/2014 Składu Orzekającego Komisji Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu  z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Węgliniec przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej Węglińca nr 612/XXX/13 z 31 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu gminy Węgliniec na rok 2014


Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Węgliniec kredytu długoterminowego w kwocie 152.570 zł z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Węgliniec kredytu długoterminowego w kwocie 57.160 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań


Opinia do projektu budżetu gminy Węgliniec na 2014 r.

Opinia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024.

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy i miasta Węgliniec przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.


Opinia o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Węgliniec kredytu długoterminowego w wysokości 870.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.


Wykonanie budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2013

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu.


Budżet Gminy Węgliniec na 2013 r.

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionej w uchwałach Rady Miejskiej Węglińca Nr 439/XXI/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-1024 oraz Nr 440/XXI/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu gminy Węgliniec na rok 2013.

Projekt budżetu Gminy Węgliniec na 2013 rok.  

Opinia do projektu budżetu gminy Węgliniec na 2013 r.

Opinia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2024.


Wykonanie budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2012

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu


Budżet Gminy Węgliniec na rok 2012

    Uchwała nr 176/XII/11 z 30.12.2011 r. w sprawie budżetu gminy Węgliniec na rok 2012 

Projekt budżetu Gminy Węgliniec na rok 2012:

   CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2, CZĘŚĆ 3, CZĘŚĆ 4


Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

    Uchwała nr I/94/2012  dnia 19.04.2012 r. (opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011)

    Uchwała nr I/40/2012 z dnia 06.02.2012 r.

    Uchwała nr I//337/2011 r. z dnia 09.12.2011 r.

    Uchwała nr I/336/2011 r. z dnia 09.12.2011 r.

    Uchwała nr I/264/2011 r. z dnia 12.09.2011 r.

    Uchwała nr I/135/2011 r. z dnia 26.04.2011 r.

    Uchwała nr I/38/2011 r. z dnia 10 lutego 2011 r.

    Uchwała nr I/258/2010 r. z dnia 15 grudnia 2010 r.

    Uchwała nr I/270/2010 r. z dnia 15 grudnia 2010 r.

    Uchwała Nr I/237/2009 z dnia 07.12.2009 r.

    Uchwała Nr I/238/2009 z dnia 07.12.2009 r.


Uchwały Rady Miejskiej Węglińca dotyczące budżetu gminy Węgliniec na dany rok budżetowy oraz uchwały dotyczące zmian w budżecie, dostępne są wraz z pozostałymi uchwałami Rady Miejskiej Węglińca w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce  Uchwały Rady Miejskiej

Wytworzył:
Udostępnił:
Mól Mariusz
(2010-01-13 14:52:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2024-05-13 13:12:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki