Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Druga Tura 12 lipca 2020 r.
 

 


Komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.


Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.


Postanowienie nr 163/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 25 czerwca 2020 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 24 czerwca 2020 r.


Postanowienie nr 106/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Węgliniec


Obwieszczenie o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Postanowienie nr 76/2020 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Węgliniec


Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 10 czerwca 2020 roku


Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 12 czerwca 2020 r.


Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych w sprawie zgłoszeń do Obwodowych Komisji WyborczychInformacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Informacja o uprawnieniach przysługujących wyborcom niepełnosprawnym
Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.doc
Załącznik nr 1 - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf
Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.docx
Załącznik nr 2 - Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf


Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


 

 

 

 

 

Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 


OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania w gminie Węgliniec obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 10 kwietnia 2020 roku


Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


ZARZĄDZENIE Nr 23/20 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 20.02.2020 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informację o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informację o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2020-02-20 13:01:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2020-07-01 11:34:23)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki