Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Wtorek 16.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 Rok 2018


2018.03.08
Projekt zmiany Uchwały nr 209/XVI/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23 lutego 2016 r.
Uchwała
Prognoza
Rysunek Planu
Prognoza odziaływania na środowisko


2018-02-08
Ogłoszenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec 

 

Rok 2017


2017-03-08
Zarządzenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.
Zarządzenie


2017-02-01
OGŁOSZENIE
„Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020".
Ogłoszenie


2017-01-31
Ogłoszenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie


2017-01-31
Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego
ObwieszczenieRok 2016

 2016-11-02

Projekt mpzp terenów położonych we wsi Czerwona Woda – wyłożenie do publicznego wglądu

Ryszunek

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SPORZĄDZONA DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH WE WSI CZERWONA WODA

Rysunek


 

2016-10-21

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Czerwona Woda

2016-10-06

Protokół z przebiegu konsultacji dot. projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2017 r.

2016-07-19

PROJEKT MPZP WĘGLINIEC - wyłożenie do publicznego wglądu.


2016-07-19

PROJEKT MPZP RUSZÓW - wyłożenie do publicznego wglądu.


2016-07-12

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


2016-05-20

OGŁOSZENIE zawiadamiające strony o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


2016-04-25

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wsi Piaseczna, Jagodzin i Kościelna Wieś


2016-03-09

PROJEKT MPZP LEŚNICZÓWKA DĘBÓWEK – PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SPORZĄDZONA DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE LEŚNICZÓWKI DĘBÓWEK

ZMIANY MPZP TERENU W REJONIE LEŚNICZÓWKI DĘBÓWEK- PROGNOZA

ZMIANY MPZP TERENU W REJONIE LEŚNICZÓWKI DĘBÓWEK- PROJEKT


2016-02-22

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Czerwona Woda


2016-01-05

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Dębówek- projekt z prognozą

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego-  Okrąglica-Rychlinek- projekt z prognozą

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego- Polana- projekt z prognozą


 2015-12-02

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projeków: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwona Woda, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zielonka i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Węgliniec


2015-11-24

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projeków: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwona Woda, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zielonka i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stary Węgliniec


2015-10-27

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Węglińcu


2015-08-20

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DNIA 23.07.2015 R. O PRZYSTĄPIENIU DO OPRACOWANIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


2015-07-17

Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019


2015-07-08

 - Tekst Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Węgliniec- projekt

- Studium- rysunek projektu


2015-07-08


2015-07-03

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dotyczy: budowy kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Mickiewicza nr 5,7,9 w Węglińcu. 


2015-06-26

OBWIESZCZENIE o wyłożenu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego Gminy Węgliniec


2015-05-05

Zawiadomienie o odstąpieniu do wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec 


2015-04-28

Obwieszczenie o zmianie terminu wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec 


2015-04-21

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Węgliniec 


2014-12-19

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Węglińcu

Obwieszczenie o podjęciu przez Radę Miejską w Węglińcu uchwały w sprawie włączenia terenów położonych w obrębie Czerwona Woda do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgliniec

Wytworzył:
Agnieszka Kołodziej
Udostępnił:
Agnieszka Kołodziej
(2014-12-19 10:15:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Jeziorny
(2018-04-23 10:27:25)
 
 
ilość odwiedzin: 770684

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X