Rok 2022

 

Rok 2022

 

 


2022-09-05
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ADMINISTRACJI BIUROWEJ W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-05-12
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec - seniorzy
Wyniki pdf.
Wyniki docx.


2022-04-04
ZARZĄDZENIE NR 33A / 2022 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC Z DNIA 29 MARCA 2022 R.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Węgliniec w roku 2022
Zarządzenie pdf.
Zarządzenie docx.


2022-02-23
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza konkurs na stanowiska dyrektorów publicznego przedszkola i publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Węgliniec :

1) Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego 9,
2) Szkoły Podstawowej im. Marii Krasickiej w Węglińcu przy ul. Kościuszki 2,
3) Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie przy ul. Kolejowej 22,
4) Szkoły Podstawowej im. Boh. 37 p.p. 7 Dywizji II Armii WP w Ruszowie przy ul. Zgorzeleckiej Ic.
ZARZĄDZENIE NR 14/2022
pdf   -   docx


2022-01-18
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: Wykonania zadań publicznych Gminy Węgliniec  w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022
przez organizacje pozarządowe
Wyniki pdf.
Wyniki docx.


2022.01.18
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY
ds. inwestycji
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022.01.14
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
na stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu
Informacja pdf.
Informacja docx. 

 

 

Rok 2021
 2021-10-18
INFORMACJA
Z przebiegu II otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2021 przez organizacje pozarządowe
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-06
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
Dotyczy: Udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert zgłoszonych do II otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Węgliniec w roku 2021 przez organizacje pozarządowe.
Zaproszenie pdf.
Zaproszenie docx.


2021-08-12
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 05 sierpnia 2021r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Seniorzy Gminy Węgliniec na realizację zadania: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” zadanie zlecone w trybie art. 19a pn. Wyjazd seniorów z gminy Węgliniec do Opery Wrocławskiej.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-08-12
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 06 sierpnia 2021r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Start w Ruszowie na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zadania zlecone w trybie art. 19a pn. Prowadzenie działalności statutowej na rzecz organizacji i promocji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w gminie Węgliniec .
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.06.14
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 08 czerwca 2021 r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy Victoria w Ruszowie na realizację zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Sołectwa Ruszów
Informacja pdf
Informacja docx


2021.05.17
INFORMACJA
Dotyczy : Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu
pdf  -  docx


2021.04.13
PROTOKÓŁ NR 2/2021
z dnia 12 kwietnia 2021 roku z przebiegu I otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2021 przez organizacje pozarządowe
pdf  -  docx


2021.04.06
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 31 marca 2021 r. do Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Korio Teakwondo w Zgorzelcu na realizację zadania publicznego upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.
Informacja pdf
Informacja docx


2021.03.17
INFORMACJA
Dotyczy : Popularyzacja Gry w szachy wśród dzieci na terenie Ruszowa poprzez zadania zlecone
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021.03.10
ZARZĄDZENIE NR 22/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC Z DNIA 09 MARCA 2021 R
(w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu.)
pdf.   -   docx.


2021.02.24
ZARZĄDZENIE NR 17/ 2021 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC Z DNIA 24 LUTEGO 2021 R.
w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Węgliniec w roku 2021
pdf.   -   docx


2021.02.01
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021 przez organizacje pozarządowe.
pdf.   -    docx.


 

 Rok 2020


2020.10.01
Protokół z przebiegu konsultacji dotyczących projektu rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2020
Protokół


2020.09.15
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 11 września 2020r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy MIKRO w Ruszowie na realizację zadania: popularyzacja Gry w szachy wśród dzieci na terenie Ruszowa poprzez zadania zlecone w trybie art. 19a pn. Zajęcia szachowe w Ruszowie


2020.09.14
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 10 września 2020r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportowy PIAST w Czerwonej Wodzie na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda poprzez zadanie zlecone w trybie art. 19a pn. „Zajęcia sportowe dla mieszkańców sołectwa Czerwona Woda”
Informacja


2020.09.09
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 08 września 20120r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy Start w Ruszowie na realizację zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez zadania zlecone w trybie art. 19a pn. Prowadzenie działalności statutowej na rzecz organizacji i promocji wydarzeń sportowo-rekreacyjnych w gminie Węgliniec.
Informacja


2020.03.11
INFORMACJA
Dotyczy: „Popularyzacja gry w szachy wśród dzieci na terenie Ruszowa”  
Informacja
Oferta
 


2020.02.04
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: Wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 przez organizacje pozarządowe.
Wyniki


 

 

 

 

Rok 2019

 2019.12.20
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 przez organizacje pozarządowe.
Zarządzenie i ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór umowy


2019.09.25
INFORMACJA
Dotyczy: Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 20 września 2019r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy PIAST w Czerwonej Wodzie na realizację zadania publicznego realizowanego w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czerwona Woda poprzez zadanie zlecone w trybie art. 19a pn. „Działalność dziecięcej drużyny sportowej”.
Informacja


2019.09.19
UNIEWAŻNIENIE
Dotyczy: Zadania publicznego dla Klubu Sportowego Piast w Czerwonej Wodzie w Prowadzenia treningów piłki nożnej dla dzieci i dorosłych oraz branie udziałów w rozgrywkach OZPN
Unieważnienie


2019.09.11
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje, że w dniu 06 września 2019r. do  Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Piast Czerwona Woda na realizację zadania publicznego zajęcia sportowe w Czerwonej Wodzie poprzez zadania zlecone w trybie art. 19a pn. Prowadzenie treningów piłki nożnej dla dzieci i dorosłych oraz branie udziału w rozgrywkach OZPN.
Informacja


2019.08.23
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec zaprasza do udziału w pracach komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.
Zaproszenie


2019.07.31
Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 69/2019 z dnia 23 Lipca 2019 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych pt. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej „Święta Grzybów” w 2019 przez organizacje pozarządowe)
Zarządzenie


2019.07.08
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: Wykonania zadań publicznych Gminy Węgliniec na terenie gminy Węgliniec
Wyniki


2019.05.07

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49/2019 z dnia 07 Maja 2019 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Węgliniec)
Zarządzenie
Załącznik nr 1


2019.03.19

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych i przetargów w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu
Lista


2019.02.22
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: Realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019 przez organizacje pozarządowe
Wyniki


2019.02.05
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: Wykonania zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 przez organizacje pozarządowe
Wyniki


2019.01.14
ZARZĄDZENIE NR 10 / 19 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC Z DNIA 14 STYCZNIA 2019R.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Ogłoszenie
Uchwała - roczny program na 2019r.
Oferta
Wzór umowy
Zaproszenie do udziału w komisji


2019.01.08
ZARZĄDZENIE NR 8 / 19 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC Z DNIA 08 STYCZNIA 2019R.
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2019 przez organizacje pozarządowe.
Ogłoszenie
Uchwała - roczny program na 2019r.
Oferta
Wzór umowy
Zaproszenie do udziału w komisji


 

Rok 2018

 


2018.12.19
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 przez organizacje pozarządowe
Konkurs
Oferta.doc
Uchwała na 2019r.
Wzór umowy
Zaproszenie do udziału w komisji


2018.11.05
Protokół z przebiegu konsultacji
Dotyczy: Projektu Rocznego Programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019
Protokół


2018.09.24
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: Wykonania zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Wynik


2018.08.30
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe.

Wynik


2018.08.29
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU
Dotyczy: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe.

Konkurs
Oferta
Roczny program współpracy
Wzór umowy


2018.08.03
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU
Dotyczy: Oferty na realizacje zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Konkurs
Oferta
Roczny program współpracy
Wzór umowy


2018.07.19
INFORMACJA
Dotyczy: „Trzeźwość egzaminem z wolności”

Informacja


2018.04.25
SPRAWOZDANIE
Dotyczy:  rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

Sprawozdanie


2018.04.23
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018
przez organizacje pozarządowe.

Wyniki


2018.04.11
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania / powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Wyniki


2018.03.16
ZARZĄDZENIE
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 16 marca 2018r.
Dotyczy: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe.

Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


2018.03.14
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów” w trybie wsparcia.

Wyniki


2018.02.28
ZARZĄDZENIE
Zarządzenie nr 30/18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28 lutego 2018r.
Dotyczy.: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Konkurs
Roczny program współpracy
Nowa oferta
Wzór umowy


2018-02-15

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: realizacji zadań publicznych pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r.


 

2018-02-15

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/
powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018
przez organizacje pozarządowe

 


 

2018.02.12

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie

Roczny program współpracy

Wzór oferty

Wzór umowy


2018.02.02
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów” w trybie wsparcia.

Wyniki


2018.01.04
Zarządzenie nr 5/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów”

Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


2018.01.04
Zarządzenie nr 4/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


2018.01.04
Zarządzenie nr 3/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie w ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy 

 

 

 

Rok 2017

 


ZARZĄDZENIE nr 138 / 2017

Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 20 grudnia 2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania/ powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Zarządzenie
Uchwała
Oferta
Umowa


2017.09.29
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje że w dniu 26 września 2017r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA” w Węglińcu na realizację zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec pn. Zajęcia rekreacyjno — sportowe z zakresu rugby - tag”

Informacja


2017-09-14
Zarządzenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok.
Zarządzenie


2017.09.05
DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Informacja


2017.08.22
INFORMACJA
Dotyczy: 
Realizacja zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury pn.: „Udział drużyny seniorów KS VICTORIA Ruszów rozgrywkach klasy okręgowej”.
Informacja


2017.06.30
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i
kultury fizycznej w 2017 r.
Wyniki


2017.05.17
KONKURS
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej w 2017 r.

Zarządzenie
Oferta
Wzór sprawozdania
Wzór mowy
Uchwała


2017.05.16
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu

Ogłoszenie
Regulamin
Warunki organizacyjno prawne dzialalnosci MGOK w Węgliniec


2017-03-08
Zarządzenie
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.

Zarządzenie


2017.02.16
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
„Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach
dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów”

Informacja


2017.01.31
OGŁOSZENIE
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej w 2017 r.

Konkurs
Nowa oferta
Wzór sprawozdania
Wzór umowy


2017.01.30
     W dniu 27 stycznia 2017r. do Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec wpłynęła oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy w Węglińcu na realizacje zadania publicznego pn.: „Organizacja wyjazdu dzieci i młodzieży na obóz sportowy w Świeradowie Zdrój”.

    Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy informacyjnej tut. Urzędu oraz na stronie internetowej www.wegliniec.pl Informuję, iż zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.   o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U . z 2016r., poz. 1817) można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

    Uwagi można zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu w Sekretariacie, drogą elektroniczną na adres mailowy: wegliniec@wegliniec.pl oraz listownie na adres Urząd Gminy i Miasta Węgliniec,  ul. Sikorskiego 3, 59 - 940 Węgliniec do dnia 06 lutego 2017r.

Informacja
Uproszczona oferta


2017.01.25
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania / powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017
przez organizacje pozarządowe.

Wyniki


2017.01.24
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i
promocji zdrowia w roku 2017 przez organizacje pozarządowe.

Wyniki


2017-01-20
KONKURS
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja
albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów"

Ogłoszenie
Oferta
Uchwała
Wzór sprawozdania
Wzór umowyRok 2016

 


2016.12.16
KONKURS
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia
w roku 2017 przez organizacje pozarządowe    

Uchwała
Konkurs
Nowa oferta
Wzór sprawozdania
Wzór umowy


 2016-12-08

                        Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

     ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/ powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 przez organizacje pozarządowe.

Uchwała
Konkurs
Nowa oferta
Wzór sprawozdania
Wzór umowy                                                                                                                            


2016-02-10

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów” w trybie wsparcia.
Wyniki

2016-01-20

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/ powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w drugim półroczu roku 2015 przez organizacje pozarządowe

 


2016-01-18

OGŁOSZENIE

dotyczy: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów”

Ogłoszenie

Oferta

Umowa

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 157/XII/15 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok


2016-01-15


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2016 przez organizacje pozarządowe  

Wyniki


 2015-11-30


OGŁOSZENIE
dotyczy: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/ powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w drugim półroczu roku 2016 przez organizacje pozarządowe
Ogłoszenie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 157/XII/15 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok


2015-11-25


OGŁOSZENIE
dotyczy: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2016 przez organizacje pozarządowe
Ogłoszenie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 157/XII/15 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok


2015-09-30

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz innymi podmiotami na 2016 rok oraz Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016.


2015-08-21

OFERTA

dotyczy: Upowszechnianie kultury fizycznej dorosłych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez wspieranie organizacji zajęć, szkolenia i udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe

Piłka nożna w Czerwonej Wodzie w drugim półroczu roku 2015 od 30.08.2015 do 20.11.2015

Oferta


2015-07-31

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/ powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w drugim półroczu roku 2015 przez organizacje pozarządowe

Wyniki


2015-07-29

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów” w trybie wsparcia.

Wyniki


2015-07-08

OGŁOSZENIE
dotyczy: otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadania publicznego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe w ramach ochrony i promocji zdrowia – program przeciwdziałania alkoholizmowi, pod tytułem „Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży – wyjazdy na basen”

Ogłoszenie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 20/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok)


2015-07-03

OGŁOSZENIE

dotyczy: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2015 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie

„Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów”

Ogłoszenie

Wzór umowy

Wzór oferty

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 20/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok)


2015-06-16

OGŁOSZENIE

dotyczy: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w drugim półroczu roku 2015 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie

Wzór oferty i umowy

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 20/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok)


2015-02-24


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
dotyczy: wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w I półroczu roku 2015 przez organizacje pozarządowe


Wyniki


2015-02-24


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
dotyczy: wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2015 przez organizacje pozarządowe


Wyniki


2015-01-22

OGŁOSZENIE

dotyczy: konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w pierwszym półroczu roku 2015 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie

Wzór oferty i umowy

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 20/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok)


2015-01-22

OGŁOSZENIE
dotyczy: konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2015 przez organizacje pozarządowe
 

Wzór oferty i umowy

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 20/III/2014 z 16.12.2014 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok)


2014-10-22


OFERTA
dotyczy: Zadanie z zakresu kultury- Promocja literatury i czytelnictwa

Oferta


2014-09-11

OFERTA

dotyczy: Upowszechnianie sportu amatorskiego na terenie gminy Węgliniec Piłka nożna trampkarzy w Czerwonej Wodzie w okresie od 24.09.2014 do 19.12.2014 r.

Oferta


2014-08-18

OFERTA

dotyczy: Zadanie z zakresu kultury fizycznej- upowszechnianie lekkiej atletyki w oparciu o obiekty lekkoatletyczne powstałe w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"

Oferta


2014-02-21

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2014 przez organizacje pozarządowe

Wyniki


2014-02-18

 

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 przez organizacje pozarządowe

Wyniki


2014-01-17

OGŁOSZENIE

dotyczy: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014
przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie
Wzór oferty i umowy
Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w latach 2012- 2016
Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty


2014-01-17

OGŁOSZENIE

dotyczy: otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2014 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie
Wzór oferty i umowy
Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w latach 2012- 2016
Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty


2013-06-05


OGŁOSZENIE
o  otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
przez organizacje pozarządowe.

Ogłoszenie


2013-03-07


OGŁOSZENIE
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie


Ogłoszenie

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i
promocji zdrowia w roku 2013 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie


 OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013
przez organizacje pozarządowe

1. Ogłoszenie

2. Wzór oferty i umowy

3. Wzór oferty i umowy (do edycji)

4. Wyjaśnienia MPIPS

5. Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza otwarty konkurs ofert
na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia
w roku 2013 przez organizacje pozarządowe

 

1. Ogłoszenie

2. Wzór oferty i umowy

3. Wzór oferty i umowy (do edycji)

4. Wyjaśnienia MPIPS

5. Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


2012-05-30

OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora


2012-05-28

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie pomocy społecznej w roku 2012 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór oferty (do edycji)


2012-05-23

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie kultury
w roku 2012 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie

Wzór oferty

Wzór oferty (do edycji)


Informacja


2012-05-22

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu

Ogłoszenie

Regulamin konkursu

Plan imprez na 2012

Warunki finansowe


2012-04-20

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie pomocy społecznej w roku 2012 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie

Wzór oferty i umowy

Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wyjaśnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


2012-03-14

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w roku 2012 przez organizacje pozarządowe – działanie: „Ochrona przeciwpożarowa – funkcjonowanie młodzieżowych drużyn pożarniczych w Gminie Węgliniec”

Wyniki


2012-03-14

OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2012 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie


2012-03-14

OGŁOSZENIE O  WYBORZE OFERTY

Wyniki otwartego konkursu ofert dot. na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie


2012-03-02

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w roku 2012 przez organizacje pozarządowe.

2012-02-15
 OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2012 przez organizacje pozarządowe.

2012-02-15
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 przez organizacje pozarządowe.

2011-08-17 

WYNKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:


2011-08-02

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na zadanie: Piłka nożna w Ruszowie"


2011-07-21

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
Zadanie nr 1. Piłka nożna w Węglińcu.
Zadanie nr 2. Piłka nożna w Czerwonej Wodzie.
Zadanie nr 3. Piłka nożna trampkarzy, młodzików, juniorów starszych i młodszych oraz seniorów w Węglińcu.
 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Uwaga !
Obowiązuje nowy wzór oferty  - zgodny z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25)
 
WZÓR OFERTY - pdf
(wersja do edycji - Word)

 

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

Zadanie: Piłka nożna w Ruszowie

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Uwaga !
Obowiązuje nowy wzór oferty  - zgodny z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25)
 
WZÓR OFERTY - pdf
(wersja do edycji - Word)


 

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- ochrony i promocji zdrowia.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Uwaga !
Obowiązuje nowy wzór oferty  -
zgodny z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25)
 
WZÓR OFERTY - pdf
(wersja do edycji - Word)

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- ochrona i promocja zdrowia.

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia

TREŚĆ OGŁOSZENIA O KONKURSIE

Uwaga !
Obowiązuje nowy wzór oferty i sprawozdania. Sprawozdanie z realizacji zadania w roku 2010 winne zostać złożone również na nowym obowiązującym formularzu - zgodnym z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25)
 
WZÓR OFERTY - pdf

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruszowie, Dyrektora Gimnazjum w Ruszowie.

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Węglińcu, Dyrektora Gimnazjum w Węglińcu.


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dotyczy konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2011 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
- wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- ochrona i promocja zdrowia.

 


- upowszechniania sportu amatorskiego na terenie Gminy Węgliniec,
- działania na rzecz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Węgliniec oraz upowszechniania sportu amatorskiego.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
pracownika ds. płac i księgowości
w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu

 

Wytworzył:
Marek Jeziorny
Udostępnił:
Mól Mariusz
(2009-05-19 14:06:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2022-09-05 19:16:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki