Rok 2024

2024

 


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2024 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-ZRb-NDSRb-28NWS

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA STYCZEŃ 2024 r.
STYCZEŃ  
Rb-27sRb-28s,

Zarządzenie nr 30 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 27 marca 2024r. (w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2023r.)
Zarządzenie nr 30

Bilanse za 2023 r.

Bilans jednostki
Bilans skonsolidowany
Bilans z wykonania
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian

 


 

2023SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2023 R.

Rb-27s,  Rb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-ZRb-NDSRb-pdpRb-stRb-uz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2023 R.

LISTOPAD  Rb-27s,  Rb-28s,             GRUDZIEŃ  Rb-27sRb-28s,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2022 R.

Rb-27s,  Rb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-ZRb-NDS, 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2023 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-ZRb-NDSRb-28NWS

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2023 R.

Rb-27sRb-28sRb-30s,  Rb-34sRb-NRb-ZRb-NDSRb-28NWS

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGLINIEC ZA 2022 R
pdf.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA STYCZEŃ 2023 r.
STYCZEŃ  
Rb-27sRb-28s,

Bilanse za 2022 r.

Bilans jednostki
Bilans skonsolidowany
Bilans z wykonania
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat
Zestawienie zmian2022 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2022 R.

LISTOPAD  Rb-27sRb-28s,             GRUDZIEŃ  Rb-27sRb-28s,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2022 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-ZRb-NDSRb-pdpRb-stRb-uz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2022 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-N,  Rb-Z,  Rb-NDS

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2022 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-ZRb-NDSRb-28NWS

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2022 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-N,  Rb-ZRb-NDSRb-28NWS

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA STYCZEŃ 2022 R.
STYCZEŃ  
Rb-27s,  Rb-28s, 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGLINIEC ZA 2021 R
Załącznik 1 pdf.
Załącznik 2 pdf.
Załącznik 3 pdf.

Bilanse za 2021r.

Bilans jednostki
Bilans skonsolidowany
Bilans z wykonania
Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa załącznik
Zestawienie zmian
Rachunek zysków i strat

 2021SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA LISTOPAD I GRUDZIEŃ 2021 R.

LISTOPAD  Rb-27s,  Rb-28s,             GRUDZIEŃ  Rb-27s,  Rb-28s,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2021 R.

Rb-27s,  Rb-28sRb-30s,  Rb-34s,  Rb-N,  Rb-Z,  Rb-ndsRb-pdp,  Rb-st,  Rb-uz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2021 R.

Rb-27s,  Rb-28s,  Rb-30s,  Rb-34s,  Rb-N,  Rb-Z  Rb-nds,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2021 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-ZRb-NDSRb-28NWS

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2021 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-ZRb-NDSRb-28NWS2020


SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGLINIEC ZA 2020 R

Bilanse za 2020r.

Bilans jednostki
Bilans skonsolidowany
Bilans z wykonania
Informacja dodatkowa
Zestawienie zmian
Rachunek zysków i strat

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 26 z dnia 29 Marca 2021r.
pdf.  -  docx.
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec nr 26 z dnia 29 Marca 2021r.
pdf.  -  docx.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2020 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-ZRb-ndsRb-pdpRb-stRb-uz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2020 R.

Rb-27sRb-28s,  Rb-30sRb-34sRb-N,  Rb-Z,

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Budżet za pierwsze półrocze 2020r.

Załącznik

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2020 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-ZRb-NDS

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2020 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-ZRb-NDS

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA STYCZEŃ 2020 R

Rb-27s,  Rb-28s,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGLINIEC ZA 2019 R - CZ. 1

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30/2020 z dnia 26 Marca 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGLINIEC ZA 2019 R - CZ. 2

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30a/2020 z dnia 26 Marca 2020 r. 


2019


BILANS ZA 2019 R

Bilans budżetu gminy

Bilans z wykonania budżetu jednostki

Bilans z wykonania budżetu państwa

Bilans Skonsolidowany

Informacja dodatkowa załącznik

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2019 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34s,  Rb-NRb - NDSRb-Z,  Rb-STRb- UZ, Rb-PDP,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2019 R.

Korekta Rb-28s, Korekta Rb-30

Rb-27sRb-28s, Rb-30s,  Rb-34s,  Rb-N,  Rb-Z,  Rb-NDS

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Budżet za pierwsze półrocze 2019r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2019 R.

Rb-27s,  Rb-28s,  Rb-30s,  Rb-34s,  Rb-N,  Rb-Z,  Rb-NDS

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2019 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA STYCZEŃ 2019 R

Rb-27s,  Rb-28s,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGLINIEC ZA 2018 R

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 36/2019 z dnia 29 Marca 2019 r.


2018


BILANS ZA 2018 R.

GMINA ŁACZNIE

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2018 R.

Rb-27s,  Rb-28s,  Rb-30s,  Rb-34s,  Rb-N,  Rb - NDS,  Rb-Z,  Rb-ST,  Rb- UZ, Rb-PDP,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2018 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb - NDSRb-Z

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Budżet za pierwsze półrocze 2018r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2018 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb - NDSRb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2018 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb - NDSRb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA STYCZEŃ 2018 R

Rb-27s,  Rb-28s,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGLINIEC ZA 2017 R.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35/2017 z dnia 28 marca 2018 r. 

 

2017


BILANS ZA 2017 R

Bilans budżetu gminy

Bilans łączny jednostek

Bilans skonsolidowany - gmina

Rachunek zysków i strat łączny jednostek

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - łączne

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2017 R

Rb-27s,  Rb-28sRb-30s,   Rb-34s, Rb-N,  Rb-NDS,  Rb-PDP,  Rb-ST,  Rb- UZ,  Rb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA GRUDZIEŃ 2017 R.

Rb-27sRb-28s,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA LISTOPAD 2017 R.

Rb-27sRb-28s

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2017 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-NDSRb-Z

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Budżet za pierwsze półrocze 2017r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2017 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-NDSRb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2017 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-NDSRb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGLINIEC ZA 2016 R.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 38/2017 z dnia 23 marca 2017 r.


 2016

BILANS ZA 2016 R.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2016 R.

Rb-27s,  Rb-28sRb-30sRb-34sRb-N,  Rb-NDS,  Rb-PDP,  Rb-ST,  Rb- UZ,  Rb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2016 R.

Rb-27sRb-28s, Rb-30sRb-34sRb-NRb-NDSRb-Z

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2016 R.

Rb-27s, Rb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-NDSRb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2016 R.

Rb-27sRb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-NDSRb-Z


2015

BILANS ZA 2015 R.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2015 R.

 Rb-27s,  Rb-28sRb-30sRb-34sRb-NRb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb- UNRb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2015 R.

Rb-27sRb-28s, Rb-30s, Rb-34s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2015 R.

Rb-27s, Rb-27s-korekta, Rb-28s, Rb-30s, Rb-34s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2015 R.

Rb-27s, Rb-28s, Rb-30s, Rb-34s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA STYCZEŃ 2015 R.

Rb-27S, Rb-28S


2014

BILANS ZA 2014 R.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WĘGLINIEC ZA 2014 R.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30/2015 z dnia 27.03.2015 r. 

Budżet 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2014 R.

Rb-27s, Rb-28s, Rb-30s, Rb-34s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-UZ, Rb-ST, Rb- PDP,  Rb-27s- korekta, Rb- 30s- korektaRb-34s- korektaRb- N- korekta

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU OD POCZĄTKU ROKU DO 30 LISTOPADA 2014 R.

Rb-27s, Rb-28s

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2014 R.

Rb-27s, Rb-28s, Rb-30s, Rb-34s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 83/14 z dnia 26.08.2014 r. (w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2014 r.)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2014 R.

Rb-27s, Rb-27s korekta, Rb-28s, Rb-30s, Rb-34s, Rb-N, Rb-NDS, Rb- NDS korekta, Rb-Z

BILANS ZA 2013

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2014 R.

Rb-27s, Rb-28s, Rb-30s, Rb-34s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-NWS, Rb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA STYCZEŃ 2014 R.

Rb-27S, Rb-28S


2013

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013- CZĘŚĆ OPISOWA

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35/2014 z dnia 27.03.2014 r. (w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2013 r.)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013- CZĘŚĆ OPISOWA

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 59/2013 z dnia 13.08.2013 r. (w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2013r.)

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA IV KWARTAŁ 2013 R.

Rb- Z korekta, Rb- UZ korekta, Rb-27S, Rb-27S korektaRb-28S, Rb-28S korektaRb-30S, Rb-34S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-NDS korektaRb- PDP, Rb-ST

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2013 R.

Rb-27, Rb28,  Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2013 R.

Rb-27, Rb28, Rb-30, Rb-34, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2013 R.

Rb-27s, Rb28-s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z


2012

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK. - CZĘŚĆ OPISOWA

 Część 1, Część 2, Część 3

BILANS ZA 2012

Bilans jednostki

Bilans wykonany

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 ROK.

Rb-27s, Rb-28s, Rb-30s, Rb34s, Rb-N, Rb-Nds, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UN,  Rb-UZ, Rb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III KWARTAŁ 2012

Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012

 CZĘŚĆ OPISOWA

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II KWARTAŁ 2012

Za II kwartał 2012 r. Rb-27s korektaRb-27s  ;  Rb-28s  ; Rb-30 korekta  ; Rb-30  ; Rb-34  ;  Rb-N  ;  Rb-NDS  ; Rb-Z   

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I KWARTAŁ 2012

 Za I kwartał 2012 r. -  Rb-27s, Rb28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z


2011

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 R.

BILANS ZA 2011 rok 

bilans jednostki

bilans jednostki skonsolidowany

bilans jednostki korekta

bilans wykonany

bilans wykonany korekta

rachunek zysków i strat jednostki

zestawienie zmian w funduszu jednostki korekta

zestawienie zmian w funduszu jednostki

KOREKTA SPRAWOZDAŃ ZA 2011 rok

Rb-27s korekta

Rb-28s korekta

Rb-34s korekta

Rb-N korekta

Rb-NDS korketa

Za okres od początku roku do 31.12.2011: Rb-NDSRb-27SRb-28S

Za IV kwartał 2011: Rb-NRb-Z, Rb-27s, Rb28s, Rb30s, Rb34s, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UN, Rb-UZ.

Za III kwartał 2011: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

SPRAWOZDANIE - CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE ROKU 2011

Za II kwartał 2011 Rb-27S, Rb28S, Rb-30S, Rb-34s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z,

Za I kwartał 2011: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-Z korekta


2010

 

Za I kwartał 2010: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

Za II kwartał 2010: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

Za III kwartał 2010: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

Za IV kwartał 2010: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-PDP, Rb-UN, Rb-UZ, Rb-ST, Rb-30S, Rb-30S-1, Rb-34S, Rb-34S-1

SPRAWOZDANIE - CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE ROKU 2010: część I, część II.

2010 - KOREKTA

Rb-27SRb-30SRb-30SRB-NDSRB-Z

SPRAWOZDANIE - CZĘŚĆ OPISOWA ZA ROK 2010: część I, część II.


BILANS za rok 2010

Bilans jednostki budżetowej

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Węgliniec

Bilans zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne zakładów budżetowych

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych


2009

 

Za I kwartał 2009: Rb-27SRb-28SRb-NRb-NDSRb-Z   

Za II kwartał 2009: Rb-27S, Rb-28SRb-NRb-NDSRb-PDPRb-Z

Za rok 2009: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-Z

SPRAWOZDANIE - CZĘŚĆ OPISOWA ZA ROK 2009: część I, część II.


2008

 

Za I kwartał 2008:  Rb-27SRb-28SRb-NRb-NDSRb-Z

Za II kwartał 2008:  Rb-27SRb-28SRb-NRb-NDSRb-PDPRb-Z

Za III kwartał 2008:  Rb-27SRb-28SRb-NRb-NDS, Rb-Z

Za IV kwartał 2008: Rb-27SRb-28SRb-NRb-NDSRb-PDPRb-UNRb-UZRb-Z

SPRAWOZDANIE - CZĘŚĆ OPISOWA ZA ROK 2008: część I, część II, część III, część IV, część  V, część VI, część VII.


Za rok 2007


Za rok 2006


Za rok 2005

poprzednia wersja

Za rok 2005

Za rok 2006

Za rok 2007


2008

Za I kwartał 2008:  Rb-27SRb-28SRb-NRb-NDSRb-Z

Za II kwartał 2008:  Rb-27SRb-28SRb-NRb-NDSRb-PDPRb-Z

Za III kwartał 2008:  Rb-27SRb-28SRb-NRb-NDS, Rb-Z

Za IV kwartał 2008: Rb-27SRb-28SRb-NRb-NDSRb-PDPRb-UNRb-UZRb-Z

SPRAWOZDANIE - CZĘŚĆ OPISOWA ZA ROK 2008: część I, część II, część III, część IV, część  V, część VI, część VII.


2009

Za I kwartał 2009: Rb-27SRb-28SRb-NRb-NDSRb-Z   

Za II kwartał 2009: Rb-27S, Rb-28SRb-NRb-NDSRb-PDPRb-Z

Za rok 2009: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-Z

SPRAWOZDANIE - CZĘŚĆ OPISOWA ZA ROK 2009: część I, część II.


2010

Za I kwartał 2010: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

Za II kwartał 2010: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

Za III kwartał 2010: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

Za IV kwartał 2010: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-PDP, Rb-UN, Rb-UZ, Rb-ST, Rb-30S, Rb-30S-1, Rb-34S, Rb-34S-1

 SPRAWOZDANIE - CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE ROKU 2010: część I, część II.

2010 - KOREKTA

Rb-27SRb-30SRb-30SRB-NDSRB-Z

SPRAWOZDANIE - CZĘŚĆ OPISOWA ZA ROK 2010: część I, część II.


BILANS za rok 2010

Bilans jednostki budżetowej

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina Węgliniec

Bilans zakładu budżetowego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne zakładów budżetowych

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych


2011

Za I kwartał 2011: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-Z korekta

Za II kwartał 2011 Rb-27S, Rb28S, Rb-30S, Rb-34s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z,

SPRAWOZDANIE - CZĘŚĆ OPISOWA ZA I PÓŁROCZE ROKU 2011

Za III kwartał 2011: Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

Za IV kwartał 2011: Rb-NRb-Z, Rb-27s, Rb28s, Rb30s, Rb34s, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-UN, Rb-UZ.

Za okres od początku roku do 31.12.2011: Rb-NDSRb-27SRb-28S

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 R.

Zarządzenie

Część opisowa - 1

Część opisowa - 2

Część tabelaryczna -1

Część tabelaryczna - 2

Cześć opis mienia 

2012

 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

 Za I kwartał 2012 r. -  Rb-27s, Rb28s, Rb-N, Rb-NDS, Rb-Z

Wytworzył:
Udostępnił:
Mól Mariusz
(2007-12-19 08:38:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2024-05-14 13:45:03)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki