2020.10.12

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE II
z dnia 11 października 2020 r.o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węglińca przeprowadzonych w dniu 11 października 2020 r.


2020.09.08

OBWIESZCZENIE
   Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu z dnia 7 września 2020 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej Węglińca
bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2


2020.09.08

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu z dnia 7 września 2020 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających
do Rady Miejskiej Węglińca zarządzonych na dzień 11 października 2020 r.


2020.09.08

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu z dnia 07.09.2020 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających
do Rady Miejskiej Węglińca zarządzonych na dzień 11 października 2020 r.


2020.09.03

Harmonogram dyżurów  Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu w okresie od 02 - 07 września 2020 r.


2020.09.03

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o składzie i siedzibie komisji


2020.09.02

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu


2020.09.02

Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu


2020.08.28

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 28 sierpnia 2020 r.


2020.08.14

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 12 sierpnia 2020 roku.


2020.08.06

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 5 sierpnia 2020 r.


2020.08.05

ZARZĄDZENIE NR 217 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Węglińca, w okręgu wyborczym nr 2


 

Wytworzył:
Marek Jeziorny
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2020-08-05 10:50:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Papla Marcin
(2021-04-20 14:30:52)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki