Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Poniedziałek 23.04.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia przetargów

 

P R Z E T A R G I

 

Rok 2018

 


2018.04.18
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza na wykonanie zamówienia pn.:
"Dostawa wyposażenia do domów kultury i świetlic na terenie Gminy Węgliniec"
Zaproszenie
Oferta


2018.04.17
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Dostawy wyposażenia do klasopracowni w szkołach na terenie Gminy Węgliniec
Numer referencyjny: UR.271.2.2018.ZP
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Załacznik nr 2 - lokalizacje
Załacznik nr 3 - oferta
Załacznik nr 4 - formularz cenowy
Załacznik nr 5 - JEDZ
Załacznik nr 6 - grupa kapitałowa
Załacznik nr 7 - zobowiązanie
Załacznik nr 8 - doświadczenie
Załacznik nr 9 - umowa


2018.04.12
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Wykonanie dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn.  „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec”
Zaproszenie
Załącznik


2018.04.11
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania / powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe
Wyniki


2018.04.09
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 167/3 o powierzchni 1 598 m2
Ogłoszenie
Wyciąg z ogłoszenia


2018.04.03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Zakup i dostawa wodomierzy na potrzebyZakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018/2019
drugie postępowanie”
Zawiadomienie


2018.03.23
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na parterze budynku w Jagodzinie 81/1
Ogłoszenie


2018.03.23
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dwóch działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej położonych w Ruszowie w pobliżu ulicy Leśnej
Ogłoszenie


2018.03.23
ZAPROSZENIE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Węglińcu
Dotyczy : „Modernizacja przepompowni ścieków P2 na oczyszczalni ścieków w Węglińcu"
Zaproszenie
P2 rysunki techniczne 1
P2 rysunki techniczne 2
P2 rysunki techniczne 3
P2 rysunki techniczne 4
Druk Oferty


2018.03.22
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej - montażu zbiornika gazu o poj.4850l zamontowanego w ziemi wraz z wykonaniem kotłowni oraz montażem kotła c-o w budynku Domu Kultury w Ruszowie . Budynek położony jest na dz.nr 131/4 , 131/3 Obr. Ruszów .
Zaproszenie


2018.03.20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy:
Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Bieżące remonty dróg naterenie Gminy Węgliniec.
Zawiadomienie


2018.03.13
ZAPROSZENIE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu
do złożenia oferty na zadanie pn: „Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018/2019“
Zaproszenie
Oferta


2018.03.13
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Zielonce".
Informacja


2018.03.07
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec".
Informacja


2018.02.28
ZARZĄDZENIE
Zarządzenie nr 30/18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28 lutego 2018r.
Dotyczy: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe
Konkurs
Roczny program współpracy
Nowa oferta
Wzór umowy


2018.02.22
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Zielonce.
Zaproszenie


2018.02.20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Gmina Węgliniec: Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ DOC
SIWZ PDF
Specyfikacja 1
Specyfikacja 2


2018.02.15

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: realizacji zadań publicznych pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2018 r.

Wyniki


2018.02.15

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania / powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Wyniki


2018.02.12

OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie

Roczny program współpracy

Wzór oferty

Wzór umowy


2018.02.10
ZAPROSZENIE
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą: Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy plenerowej „Święto Grzybów” w Węglińcu”
Zaproszenie


2018.02.10
ZAPROSZENIE
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą: Plac Wolności 1, 59-940 Węgliniec zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Obsługa imprezy plenerowej „Święto Grzybów” w Węglińcu”
Zaproszenie


2018.02.02
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2018 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów” w trybie wsparcia.
Wyniki


2018.02.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie dz. nr 202,203."
Zawiadomienie


2018.02.01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: "Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie dz. nr 105."
Zawiadomienie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu w pobliżu ul. Kochanowskiego Działka nr 144
o powierzchni 446 m2.
Ogłoszenie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego Działka nr 168/17 o powierzchni 1 072 m2
Ogłoszenie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej Działka nr 178/19 o powierzchni 1 247 m2
Ogłoszenie


2018.01.30
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na I piętrze w Zielonce 6/2
Ogłoszenie


OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza :
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 42/3
Ogłoszenie


2018.01.24
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Jagodzinie dz. nr 105
Zaproszenie


2018.01.24
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Utwardzenie kostką alejek na cmentarzu komunalnym w Ruszowie dz. nr 203, 202.
Zaproszenie


2018.01.04
Zarządzenie nr 5/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów”
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


2018.01.04
Zarządzenie nr 4/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


2018.01.04
Zarządzenie nr 3/ 18 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04 stycznia 2018r.
Dotyczy - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie w ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe
Zarządzenie
Roczny program współpracy
Oferta
Wzór umowy


 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2017:

 2017.12.28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”
Zawiadomienie


2017.12.28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Przygotowanie,dostarczenie oraz wydanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie Gminy
Węgliniec oraz posiłku dla dzieci objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Zawiadomienie


2017.12.21
MODYFIKACJA DO ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY
Dotyczy.: Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018.
Modyfikacja


2017.12.19
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.:  „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”
Informacja


2017.12.19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy:  „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Zawiadomienie


2017.12.19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Obsługę prawną Gminy Węgliniec w 2018 roku”
Zawiadomienie


2017.12.19
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”.
Zawiadomienie


2017.12.15
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Przygotowanie, dostarczenie oraz wydanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie Gminy Węgliniec oraz posiłku dla dzieci objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Informacja


2017.12.15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec w 2018 roku”
Zawiadomienie


2017.12.14
ZAPROSZENIE
DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH w WĘGLIŃCU ZAPRASZA
do złożenia oferty na zadanie pn: „Dostawa opału na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2018“
Zaproszenie
Załącznik 1 - obiekty
Załącznik 2 - oferta
Załącznik 3 - umowa


2017.12.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza.: „II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 42/3".
Ogłoszenie


2017.12.14
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy.: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Zawiadomienie


2017.12.14
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2018r ”.
Zawiadomienie


2017.12.12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1
Zakład Usług Komunalnych
Dotyczy.: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu"
Odpowiedzi


2017.12.12
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dotyczy.: "Przygotowanie, dostarczenie oraz wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie gminy węgliniec oraz posiłku dla dorosłych objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedz na pytanie


2017.12.11
OGŁOSZENIE
Zakład Usług Komunalnych
Dotyczy.: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu"
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC


2017.12.08
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy.:  „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu".
Zawiadomienie


2017.12.08
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2018 roku.
Zaproszenie


2017.12.08
SPROTSTOWANIE INFORMACJI Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”
Sprostowanie


2017.12.07
OGŁOSZENIE
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dotyczy.: "Przygotowanie, dostarczenieoraz wydawanie ciepłych posiłków dla dzieci w szkołach na terenie gminy węgliniec oraz posiłku dla dorosłych objętych rządowym programem pomoc państwa w zakresie dożywiania".
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC


2017.12.07
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”.
Zawiadomienie


2017.12.07
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”.
Informacja


2017.12.07
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”
Informacja


2017.12.06
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy.: „Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2018 roku.”
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC


2017.12.01
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ


2017.12.01
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2018r."
Informacja


2017.12.01
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ


2017.11.30
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2018 roku.
Zaproszenie

2017.12.06
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy.: „Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Usługi pocztowe na potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu w 2018 roku.”
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC


2017.11.30
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i
dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Informacja


2017.11.30
ZESTAWIENIE OFERT
Dotyczy.:  "Zakup i dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 130kVA , w wersji mobilnej (na przyczepie)."
Zestawienie


2017.11.29
OGŁOSZENIE
Zakład Usług Komunalnych
Dotyczy.: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu"
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC


2017.11.29
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: Dostawa energii elektrycznej energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
- załączniki
a) Gmina
b) Kultura
c) Przedszkole w Węglińcu
d) Szkoła Cz.Woda
e) Szkoły Ruszów
f) Szkoły Węgliniec
g) Wolumen oraz struktura zużycia energii elektrycznej
   
w układzie rocznym Gmina Węgliniec + jednostki organizacyjne

2017.12.01
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ2017.11.28
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Zawiadomienie


2017.11.28
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych".
Zawiadomienie


2017.11.28
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296"
Zaproszenie
Druk oferty


2017.11.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2018 roku”"
Zawiadomienie


2017.11.27
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych”
Informacja


2017.11.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2018 roku."
Zawiadomienie


2017.11.27
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Budowa nawierzchni – ul. Ogrodowa w Węglińcu – część II "
Zawiadomienie


2017.11.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.”
Informacja


2017.11.23
OGLOSZENIE
Dotyczy.: „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”
Ogloszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik


2017.11.23
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Budowa nawierzchni – ul. Ogrodowa w Węglińcu- część II”.
Informacja


2017.11.22
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC


2017.11.21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec.
Zawiadomienie


2017.11.21
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy.: Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Zawiadomienie


2017.11.21
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA
Dotyczy.: „Zakup i dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 130kVA , w wersji mobilnej (na przyczepie).
Odpowiedź


2017.11.21
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: "Usługi doradztwa podatkowego i reprezentacji prawnej w zakresie podatku od towarów i usług” prowadzonego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.
Protokół


2017.11.21
INFIORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, parków, chodników i
dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec".
Informacja


2017.11.21
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”
Modyfikacja PDF
Modyfikacja DOC


2017.11.17
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonywanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2018r.
Zaproszenie


2017.11.17
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonywanie wycen nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2018 roku.
Zaproszenie


2017.11.17
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: Dostawa energii elektrycznej energii elektrycznej na potrzeby Gminy Węgliniec i jej jednostek organizacyjnych
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ Word
-załączniki
a)  Gmina
b)  Kultura
c)  Przedszkole w Węglińcu
d)  Szkoła Cz.Woda
e)  Szkoły Ruszów
 
f)  Szkoły Węgliniec
g)  Wolumen oraz struktura zużycia energii elektrycznej
     w układzie rocznym Gmina Węgliniec + jednostki organizacyjne


2017.11.16
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza Domu Kultury w Ruszowie ( w ramach zadania realizowanego przez gminę pod nazwą „Stanica turystyczna”) wraz z budową niezbędnej infrastruktury: przydomową oczyszczalnię biologiczną , podziemną linią elektroenergetyczną , instalacją gazową ze zbiornikiem na gaz płynny zasilającą budynek , studnią rozsączającą wodę deszczową i przyłączem wodociągowym w miejscowości Ruszów , na działkach ewidencyjnych o nr 131/4 i nr 849.
Zaproszenie
Projekt
Przedmiar
Specyfikacja
Oferta doc


2017.11.15
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenieGminy i Miasta Węgliniec w latach 2018 – 2021
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC

2017.11.21
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Węgliniec”
Modyfikacja PDF
Modyfikacja DOC


2017.11.13
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego ulic, placów, chodników, parków i dróg na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC


2017.11.13
ZAPROSZENIE
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza :
Do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie usług opieki społecznej bez zakwaterowania – usługi opiekuńcze oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.
Zaproszenie


2017.11.13
ZAPROSZENIE
Dotyczy.: „Zakup i dostawa i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 130kVA , w wersji mobilnej (na przyczepie).
Zaproszenie


2017.11.10
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej nr 296”
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Lokalizacja


2017.11.10
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
II zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.. Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec
Zaproszenie
Specyfikacja Techniczna zad. 1
Specyfikacja Techniczna zad. 2
Specyfikacja Techniczna zad. 3


2017.11.09
UWAGA !!!    ZARZĄDZENIE
w sprawie zmian w ogłoszeniu o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w
Węglińcu przy ul. Wschodniej - działka nr 168/17
Zrządzenie


2017.11.09
UWAGA !!!    ZARZĄDZENIE
W sprawie zmian w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w
Węglińcu przy ul. Wschodniej - działka nr 175/1
Zrządzenie


2017.11.09
UWAGA !!!    ZARZĄDZENIE
W sprawie zmiany terminu przetargu w ogłoszeniu o II przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej - działka nr 178/19
Zrządzenie


2017.11.09
ZAWIADOMIENIE
Dot.: przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg, chodników,placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018"
Zawiadomienie


2017.11.08
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: "Budowa nawierzchni ul. Ogrodowa w Węglińcu - część II"
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Opis techniczny
Przedmiar
Przekrój poprzeczny
PZT
Specyfikacja


2017.10.31
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: "„Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018".
Informacja


2017.10.31
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: "Wycena majątku Gminy Węgliniec wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych"
Zawiadomienie


2017.10.27
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza Domu Kultury w Ruszowie ( w ramach zadania realizowanego przez gminę pod nazwą „Stanica turystyczna”)
Zaproszenie
Projekt
Przedmiar
Specyfikacja


2017.10.26
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA
Dotyczy.: "Usługi doradztwa podatkowego i reprezentacji prawnej w zakresie podatku od towarów i usług".
Odpowiedź


2017.10.26
Zawiadomienie o wyborze oferty
Dotyczy.: „Budowa nawierzchni dróg gminnych„
Zawiadomienie


2017.10.26
Ogłoszenie
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej.
Działka nr 178/19
Ogłoszenie

2017.11.09
UWAGA !!!    ZARZĄDZENIE
W sprawie zmiany terminu przetargu w ogłoszeniu o II przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej - działka nr 178/19
Zrządzenie


2017.10.26
Ogłoszenie
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej. Działka nr 175/1
Ogłoszenie

2017.11.09
UWAGA !!!    ZARZĄDZENIE
W sprawie zmian w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w
Węglińcu przy ul. Wschodniej - działka nr 175/1
Zrządzenie


2017.10.26
Ogłoszenie
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza:
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej
Działka nr 168/17
Ogłoszenie

2017.11.09
UWAGA !!!    ZARZĄDZENIE
w sprawie zmian w ogłoszeniu o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w
Węglińcu przy ul. Wschodniej - działka nr 168/17
Zrządzenie


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy.: „
Zimowe utrzymanie dróg , chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018”
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC


2017.10.25
ZAPYTANIE CENOWE
Dotyczy.:  "Dostawy i montażu systemu alarmowego oraz świadczenia usługi ochrony budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu."
Zapytanie


2017.10.24
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i reprezentacji prawnej w zakresie podatku od towarów i usług."
Zaproszenie

Odpowiedź na pytania

 


2017.10.20
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Wycena majątku Gminy Węgliniec wg. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r.
w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych."
Zaproszenie


2017.10.20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”
Zawiadomienie


2017.10.20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec”
Zawiadomienie


2017.10.19
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Zadanie nr 1 - utwardzenie kostką chodników na cmentarzu komunalnym w Ruszowie dz. nr 202.
Zadanie nr 2 - budowa schodów i dojścia do pomieszczeń technicznych o powierzchni ok. 11 m2 na stadionie w Węglińcu dz. nr 211.
Zaproszenie


2017.10.19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec
Zawiadomienie


2017.10.19
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych”.
Zawiadomienie


2017.10.19
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018"
Zawiadomienie


2017.10.17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Budowa nawierzchni dróg gminnych”.
Informacja


2017.10.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych”.
Zawiadomienie


2017.10.16
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek zaplecza Domu Kultury w Ruszowie ( w ramach zadania realizowanego przez gminę pod nazwą „Stanica turystyczna”) wraz z budową niezbędnej infrastruktury: przydomową oczyszczalnię biologiczną , podziemną linią elektroenergetyczną , instalacją gazową ze zbiornikiem na gaz płynny zasilającą budynek , studnią rozsączającą wodę deszczową i przyłączem wodociągowym w miejscowości Ruszów , na działkach ewidencyjnych o nr 131/4 i nr 849.
Zaproszenie
Projekt
Przedmiar
Specyfikacja


2017.10.16
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: „
Zimowe utrzymanie dróg , chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018”
Ogloszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załączniki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy.: „
Zimowe utrzymanie dróg , chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018”
Ogłoszenie
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC


2017.10.13
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowa nawierzchni dróg gminnych.”
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ
Przedmiar Piaseczna - Węgliniec


2017.10.12
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Węgliniec z elementami wykonawczego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę.
Zaproszenie


2017.10.12
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:"Obiekt malej architektury - wykonanie placu zabaw dla dzieci w Węglińcu przy ul.Piłsudskiego dz.nr 1/63.".
Zaproszenie
Projekt techniczny
Przedmiar


2017.10.12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: „Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych
z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce”
Zawiadomienie


2017.10.12
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych”.
Informacja


2017.10.11
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy.: „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce - sieć przesyłowa wodociągowa
i tłoczna kanalizacja sanitarna na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda”.
Zawiadomienie


2017.10.11
UZUPEŁNIENIE DO OFERTY
Dotyczy.: "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec".
Specyfikacja techniczna - zadanie 1
Specyfikacja techniczna - zadanie 2
Specyfikacja techniczna - zadanie 3


2017.10.11
SPROTSTOWANIE INFORMACJIZ SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018"
Sprostowanie


2017.10.10
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec"
Informacja


2017.10.10
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:"Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec".
Zaproszenie


2017.10.09
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymaniem dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018”
Zawiadomienie


2017.10.05
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Zimowe utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018".
Informacja


2017.10.04
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: "Świadczenie na rzecz Gminy Węgliniec usług ochrony fizycznej w postaci ochrony, monitoringu wraz z patrolem interwencyjnym wyznaczonych obiektów i terenów Gminy Węgliniec"
Zapytanie ofertowe


2017.10.04
OGŁOSZENIE
Dotyczy: „Naprawa uszkodzeń nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych".
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Specyfikacja techniczna


2017.10.04
ZAWIADOMIENIE O UNIEWŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: "Rozbiórka budynku komunalnego z zabudowaniami gospodarczymi w miejscowości Kościelna Wieś na dz.nr 20/3 w zamian za pozyskanie materiału z rozbiórki".
Zawiadomienie


2017.10.02
OGŁOSZENIE
Gmina Węgliniec: "Budowa nawierzchni dróg gminnych”
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik 1 - Stary Węgliniec
Załącznik 2 - Piaseczna

Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ
Przedmiar Piaseczna - Węgliniec


2017.09.29
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Rozbiórka budynku komunalnego z zabudowaniami gospodarczymi w miejscowości Kościelna Wieś na dz.nr 20/3 w zamian za pozyskanie materiału z rozbiórki".
Ogłoszenie
Plan Zagospodorowania
Projekt budowlany


2017.09.29
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy. :"Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z nieruchomościzamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec."
Ogłoszenie
SIWZ


2017.09.29
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie pomiędzy ul. Sobieskiego, Dworcową i Śródmiejską Działka nr 209/6 o powierzchni 2 679 m2.
Ogłoszenie2017.09.28
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Świadczenie na rzecz Gminy Węgliniec usług ochrony fizycznej w postaci ochrony, monitoringu wraz z patrolem interwencyjnym wyznaczonych obiektów i terenów Gminy Węgliniec."
Zapytanie ofertowe


2017.09.28
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie- wymiana okien , roboty rozbiórkowe".
Zaproszenie


2017.09.27
OGŁOSZENIE
Dotyczy.: "Remont nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych".
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Specyfikacja


2017.09.27
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce - sieć przesyłowa wodociągowa i tłoczna kanalizacja sanitarna na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda”.
Informacja


2017.09.26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy.: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa nawierzchni — ul. Ogrodowa w Węglińcu„
Zawiadomienie


2017.09.26
OGŁOSZENIE
Dotyczy :  Zimowe utrzymanie dróg , chodników, placów i parkingów w sezonie zimowym 2017/2018
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik


2017.09.26
ZAPROSZENIE
DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH z siedzibą w WĘGLIŃCU
Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:  „Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy propan-butan w Ośrodku zdrowia w Ruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj - trzecie postępowanie”.
Zaproszenie
Oferta


2017.09.25
ZAPROSZENIE
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZERWONEJ WODZIE zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Dostawa zestawu narzędzi hydraulicznych ratownictwa technicznego (drogowego)
Zaproszenie


2017.09.22
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: „Budowa nawierzchni – ul. Ogrodowa w Węglińcu”.
Informacja


2017.09.19
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dotyczy:  Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce.
Informacja


2017.09.18
OGŁOSZENIE
Dotyczy: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce - sieć przesyłowa wodociągowa i tłoczna kanalizacja sanitarna na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda
Ogłoszenie
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF


2017.09.18
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza:
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami
przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Polanie 19/1
Ogłoszenie


2017.09.12
OGŁOSZENIE
dotyczy: Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce
Ogłoszenie
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC


2017.09.11
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF
Modyfikacja SIWZ DOC 


2017.09.06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce - sieć przesyłowa wodociągowa i tłoczna kanalizacja sanitarna na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odpowiedzi na pytania
Modyfikacja SIWZ PDF

 


2017.09.06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce - sieć przesyłowa wodociągowa i tłoczna kanalizacja sanitarna na odcinku Węgliniec – Czerwona Woda
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Załącznik nr 1 do SIWZ


2017.09.06
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Budowa nawierzchni ul. Ogrodowa w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ PDF
SIWZ DOC
Przedmiar
Charakterystyka obiektu
Specyfikacja techniczna
Opis techniczny
Przekrój poprzeczny
PZT


2017.09.05
DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Informacja


2017.09.01
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA I WYBÓR OFERENTA
Dotyczy : „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce ”.
Unieważnienie postępowania i wybór oferenta


2017.08.30
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy.: Przetargu nieograniczonego pn. „Budowa nawierzchni dróg gminnych„
Zawiadomienie


2017.08.30
INFORMACJA
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec informuje ..
Informacja


2017.08.29
ZAWIADOMIENIE O UNIEWŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy : Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na przebudowę budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu-naprawa uszkodzeń , odwodnienie.
Unieważnienie


2017.08.28
INFORMACJA
Dotyczy : „Prowadzenie zajęć sportowych dzieci w kategorii wiekowej „skrzat”.
Informacja


2017.08.25
ZAPROSZENIE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Węglińcu przy ul. Partyzantów 8
Zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. :
„Zmiana sposobu ogrzewania z kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy propan-butan w Ośrodku zdrowia w Ruszowie w systemie zaprojektuj i wybuduj - drugie postępowanie”.
Zaproszenie
Oferta


2017.08.24
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej Działka nr 178/19 o powierzchni 1247 m2
Ogłoszenie


2017.08.24
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 175/1 o powierzchni 1494 m2
Ogłoszenie


2017.08.24
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 168/17 o powierzchni 1072 m2
Ogłoszenie


2017.08.22
INFORMACJA
Dotyczy: 
Realizacja zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury pn.: „Udział drużyny seniorów KS VICTORIA Ruszów rozgrywkach klasy okręgowej”.
Informacja


2017.08.21
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy zmówienia na: Dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędy Gminy i Miasta.
Zestawienie ofert


2017.08.18
PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERENTA
Dotyczy: "Wykonanie dokumentacji projektowej - remontu budynku OSP w Czerwonej Wodzie -wykonanie elewacji. Budynek położony jest na dz.nr 1781 obr. Czerwona Woda , wykonanie dokumentacji technicznej" (projekt budowlany 4kpl., kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 kpi. wraz z wersją elektroniczną).
Protokół


2017-08-17
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce ”.
Informacja


2017.08.17
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie””
Zawiadomienie


2017.08.17
ZMIANA OGŁOSZENIA
Dotyczy:  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce.
Zmiana Ogłoszenia


2017.08.04
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Wykonanie dokumentacji projektowej - remontu budynku OSP w Czerwonej Wodzie - wykonanie elewacji . Budynek położony jest na dz.nr 1781 Obr. Czerwona Woda , wykonanie dokumentacji technicznej (projekt budowlany 4kpl. , kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót — 2 kpl. wraz z wersją elektroniczną.
Ogłoszenie


2017.08.03
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Zawiadomienie


2017.08.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa i montaż piłkochwytów na stadion w Węglińcu .
Zawiadomienie


2017.08.02
ZAPYTANIE OFERTOWE
Urząd Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, przesyła zapytanie ofertowe na zamówienie wyłączone z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na: Dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędy Gminy i Miasta.
Zapytanie ofertowe
Załącznik


2017.08.02
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
Zagospodarowanie terenów zielonych na dz.nr 20/4 w Kościelnej Wsi.
Zaproszenie
Projekt tech.zieleni
Mapa


2017.08.02
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenów zielonych przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Piaseczna .
Zaproszenie
Projekt tech.zieleni


2017.08.02
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu
Zawiadomienie


2017.08.02
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
na podwoziu z napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie"
Odpowiedz na pytania nr 1


2017.08.01
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie konserwacji i odnowienia eksponatów na skwerze- róg ul. Partyzantów i ul. Sikorskiego.
Ogłoszenie
Projekt umowy
Formularz oferty


2017.07.31
ZMIANA OGŁOSZENIA
„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie
Zmiana Ogłoszenia


2017.07.31
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dowóz uczniów do Szkół
Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2017-2019”.
Zawiadomienie


2017.07.31
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”
Odwołanie


2017.07.28
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4 x 4 terenowym z funkcją ograniczenia stref skażeń oraz działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego i działań gaśniczych, w tym działań gaśniczych na terenach leśnych dla jednostki OSP w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie
Siwz
Załącznik nr 1 do Siwz
Formularz nr 5 do Siwz
Zmiana Ogłoszenia


2017.07.28
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce.
Ogłoszenie
Siwz pdf.
Siwz doc
Załącznik
Zmiana Ogłoszenia


2017.07.27
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Budowa nawierzchni dróg gminnych"
Ogłoszenie
Siwz-pdf
Siwz-doc
Załącznik 1 - ul.Ogrodowa
Załącznik 2 - ul.Modrzewiowa


2017.07.26
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
„Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Węglińcu - naprawa uszkodzeń , odwodnienie"
Zaproszenie
Przedmiar
Opinia techniczna


2017.07.24
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”.
Informacja


2017.07.21
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
„Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych na terenie gminy Węgliniec w latach 2017-2019”.
Informacja


2017.07.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa 1 montaż wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Węglińcu
Zaproszenie


2017.07.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania”.
Zaproszenie


2017.07.20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu
ich zamieszkania”.

Zawiadomienie


2017.07.19
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie


2017.07.17
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu odwołuje:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Skrajnej Działka nr 178/19 o powierzchni 1 247 m2
Odwołanie


2017.07.14
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu odwołuje:
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Skrajnej Działka nr 178/18 o powierzchni 1 092 m2
Odwołanie


2017.07.11
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie
pomiędzy ul. Plater, Dworcowej i Śródmiejskiej
Ogłoszenie
Wyciąg z ogłoszenia


 

2017.07.10
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Dostawy do siedziby zamawiającego, Zestawu przeszkód na zawody sportowo-pożarnicze dla MDP w/g
Regulaminu Młodzieżowych Zawodów Sportowo — Pożarniczych MDP - 1/2010 (CTiF)”.
Zawiadomienie


2017.07.06
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: "Dostawie do siedziby zamawiającego, montażu oraz przeszkolenia w zakresie użytkowania systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”.
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy


2017.07.06
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Dostawa do siedziby zamawiającego, montażu oraz przeszkolenia w zakresie użytkowania systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”. ”
Zawiadomienie


2017.07.06
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza Do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw przy szkole podstawowej w Węglińcu
Zaproszenie


2017.07.06
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie odwodnienia budynku świetlicy szkolnej w Węglińcu wraz z podłączeniem rur spustowych.
Zaproszenie
Załącznik


2017.07.05
ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: "Dostawie do siedziby zamawiającego, montażu oraz przeszkolenia w zakresie użytkowania systemu selektywnego powiadamiania dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jagodzinie”.
Zapytanie


2017.07.05
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: "Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie”.
Zawiadomienie


2017.06.26
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Polanie 19/1
Ogłoszenie


2017.06.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 168/18 o powierzchni 1 070 m2
Ogłoszenie


2017.06.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 168/17 o powierzchni 1 072 m2
Ogłoszenie


2017.06.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 168/16 o powierzchni 1 076 m2
Ogłoszenie


2017.06.21
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Wschodniej Działka nr 175/1 o powierzchni 1 494 m2
Ogłoszenie


2017.06.20
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Skrajnej Działka nr 178/19 o powierzchni 1 247 m2.
Ogłoszenie


2017.06.20
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Skrajnej Działka nr 178/18 o powierzchni 1 092 m2.
Ogłoszenie


2017.06.08
ZAPROSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie"
Zaproszenie 


2017.05.29
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie."
Zaproszenie


2017.05.29
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Malowanie pomieszczeń pierwszego piętra wraz z klatka schodową w budynku Świetlicy Wiejskiej w Zielonce."
Zaproszenie 


2017.05.22
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Zmiana lokalizacji kotła centralnego ogrzewania w budynku WCK, Węglińcu na dz.nr 66."
Zaproszenie
Plan zagospodarowania


2017.05.22
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Wykonanie utwardzenia kostką betonową typu POLBRUK przy Remizie OSP w Starym Węglińcu."
Zaproszenie


2017.05.15
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie."
Ogłoszenie


2017.05.15
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:
"Wymiana kotła c-o wraz ze zmianą systemu ogrzewania (ogrzewanie gazowe) w budynku Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu."
Ogłoszenie


2017.04.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
"VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w
nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81"
Ogłoszenie


2017.04.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
"I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości
wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 42/3"
Ogłoszenie


2017.04.14
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu ogłasza
"I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie
pomiędzy ul. Plater, Dworcowej i Śródmiejskiej"
Ogłoszenie
Wyciąg


2017.04.06
"I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część
nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu w pobliżu ul. K. Wojtyły"
Ogłoszenie


 Rok 2016:

 

2016-11-03
OGŁOSZENIE
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ2016-11-02
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT
w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów w sezonie zimowym 2016/2017".
Informacja


2016-11-02
OGŁOSZENIE
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.
Ogłoszenie


2016-10-28
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej dla projektu
Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich – Budowa szlaku rowerowego „Śladami starej kolei” Węgliniec – Czerwona Woda
Zaproszenie


2016-10-28
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej
dot. zadania: Budowa ogrodzenia terenu PSZOK w Węglińcu na działce nr 2018/1
Zaproszenie2016-10-24
OGŁOSZENIE
o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego
Ogłoszenie


2016-10-24
OGŁOSZENIE
o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Wojska Polskiego 12/1
Ogłoszenie


2016-10-20
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot. zadania pn. "ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW I PARKINGÓW W
SEZONIE ZIMOWYM 2016/2017"
Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ wersja do edycji
Zał. 1 - protokół odbioru
Zał. 2 - wykaz dróg
Zał. 3 - wykaz chodników
Zał. 4 - wykaz parkingów


2016-10-18
OGŁOSZENIE
o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na I piętrze (poddasze) w Zielonce 9/4
Ogłoszenie


2016-10-18
OGŁOSZENIE
o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem wnieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81
Ogłoszenie


 2016-09-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku biurowo-technicznego
na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.
Zawiadomienie2016-09-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Ruszowie na działce nr 131/3 i 131/4
Zawiadomienie


2016-09-26
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont klatki schodowej w budynku Domu Kultury w Jagodzinie
Zawiadomienie
2016-09-23
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 5/21
Ogłoszenie2016-09-22
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Modernizacje przepompowni ścieków P1 na oczyszczalni ścieków w Węglińcu.
Zawiadomienie


2016-09-13
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na zadanie: Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym w Ruszowie na działce nr 131/3 i 131/4
Zaproszenie
Przedmiar


2016-09-12
OGŁOSZENIE - dodatkowe załączniki
I przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego marki Mercedes Benz model 290 GD 461 2.9
Ogłoszenie
Opis
Zdjęcia 1
Zdjęcia 22016-09-13
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na zadanie: Remont klatki schodowej w budynku Domu Kultury w Jagodzinie
Zaproszenie
Przedmiar


2016-09-13
OBWIESZCZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta w Węglińcu informuje, że zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. (tj. Dz.U. z 2014r, poz. 518 z późn. zm.)w dniu 01.09.2016r na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.


2016-09-12
OGŁOSZENIE
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81
Ogłoszenie


2016-09-12
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego.
Ogłoszenie2016-09-12
OGŁOSZENIE
I przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu terenowego marki Mercedes Benz model 290 GD 461 2.9
Ogłoszenie
Opis
Zdjęcia 1
Zdjęcia 2

2016-09-11
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. : „Modernizacja przepompowni ścieków P1 na oczyszczalni ścieków w Węglińcu"
Zaproszenie
Załącznik graficzny
Druk oferty2016-09-06
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. :
„ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku biurowo-technicznego na siedzibę Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu”.
Zaproszenie
Wzór oferty2016-09-02
OBWIESZCZENIE
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.
Obwieszczenie
 


2016-09-02
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty na zadanie pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec".
Zawiadomienie
 


2016-08-26
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie przy ul. Batorego
Ogłoszenie
 

2016-08-12
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania


2016-08-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa stacji
uzdatniania wody w Węglińcu ”
Zawiadomienie2016-08-04
ZAWIADOMIENIE
dot. zaproszenia złożenia oferty cenowej na „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w  Węglińcu“
Zawiadomienie


2016-08-04
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę dróg
gminnych”
Zawiadomienie


2016-08-04
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zawiadomienie

2016-08-03
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec”
Zaproszenie
Wzór oferty

2016-08-01
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych”
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ2016-07-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji
budynku Gimnazjum w Węglińcu ”
Zawiadomienie2016-07-29
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
Wykonanie dokumentacji projektowej:
Zadanie 1 „ Wymiany sieci kanalizacyjnej
Zadanie 2 „ Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
Zawiadomienie


2016-07-29

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa stacji uzdatniania wody w  Węglińcu“
Zaproszenie
Wzór oferty - wersja do edycji

 

2016-08-03
ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na „Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec”
Zaproszenie
Wzór oferty - wersja edytowalna

 2016-07-27
OGŁOSZENIE
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej położonych w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego 1/38-42
Ogłoszenie


2016-07-27
OGŁOSZENIE
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego -1/32-37.
Ogłoszenie2016-07-27
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w
nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81
Ogłoszenie


2016-07-27
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej częśćnieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie- Działka nr 1775/4 o powierzchni 1156 m2
Ogłoszenie2016-07-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Zawiadomienie


2016-07-25
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na Modernizację świetlicy wiejskiej w Zielonce
Zawiadomienie


2016-07-22
OGŁOSZENIE
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ruszowie przy ul. Batorego
Ogłoszenie
2016-07-19
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. :
Wykonanie dokumentacji projektowej:
Zadanie 1 „ Wymiany sieci kanalizacyjnej fi 300 w pasie drogowym ul. Karola Wojtyły w Węglińcu o długości 220m na dz. Nr 43, 53 obr. Ew. Węgliniec.
Zadanie 2 „ Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Kochanowskiego w Węglińcu w obrębie działek 162, 153/10, 153/13 obr. ew. Węgliniec.
Zaproszenie
Zaproszenie wersja edytowalna
Mapa określająca lokalizację
Wzór oferty


2016-07-18
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy przetargu nieograniczonego na remont dróg gminnych.
Ogłoszenie
SIWZ
Zadanie nr 1
Zadanie nr 2
Zadanie nr 3
Zadanie nr 4
Zadanie nr 5
Zadanie nr 6
Zadanie nr 7

2016-08-01
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych”
Zmiana ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ


2016-07-18
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”
Zawiadomienie


2016-07-15
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu
Odpowiedzi


2016-07-14
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. :
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce
Zaproszenie
Załączniki2016-07-14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu”
Odpowiedzi
Modyfikacja SIWZ

2016-07-14
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: Modernizacja
świetlicy wiejskiej w Zielonce
Zawiadomienie2016-07-12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu
Odpowiedzi


2016-07-12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu
Odpowiedzi
Przedmiary2016-07-08
OGŁOSZENIE
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Zielonce 17/1
Ogłoszenie
Wyciąg z ogłoszenia2016-07-07
OGŁOSZENIE
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania.
Ogłoszenie
2016-07-06
OGŁOSZENIE
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Remont elewacji budynku Gimnazjum w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ wersja edytowalna
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót
Mapa do celów projektowych
Zdjęcia obiektu

2016-07-06
OGŁOSZENIE
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu
Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ wersja edytowalna
Przedmiary
Projekt budowalny
Specyfikacje techniczne
Załączniki


2016-07-12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu
Odpowiedzi
Przedmiary
--------------
2016-07-12
ODPOWIEDZI NA PYTANIA2
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu
Odpowiedzi
---------------
2016-07-14
ODPOWIEDZI NA PYTANIA 3
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Węglińcu”
Odpowiedzi
Modyfikacja SIWZ2016-07-06
OGŁOSZENIE
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w
Węglińcu w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Ogłoszenie
SIWZ
SIWZ - wersja edytowalna
Załącznik nr 1 - PFU
Załącznik nr 2 - mapa do celów projektowych
Książka przedmiarów

2016-07-06
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”
Odpowiedzi na zapytania
Modyfikacja SIWZ
2016-07-05
ZAWIADOMIENIE
 o wyborze oferty:
„Zakup materiałów, wynajem sprzętu  do remontu dróg na terenie Gminy Węgliniec”
Zawiadomienie
2016-07-04
ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty:
Wykonanie dokumentacji projektowej "Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy"
Zawiadomienie2016-07-04
ZAPROSZENIE
Do złożenia oferty na zadanie pn. :
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce
Zaproszenie
Załączniki
2016-07-01
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku”
Odpowiedzi na zapytania
Zmiana ogłoszenia
Zmiana SIWZ
Kalendarz imprez
2016-07-01
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”
Odpowiedź
Zmiana Ogłoszenia
Zmiana SIWZ2016-07-01
UNIEWAŻNIENIE
Dotyczy Zaproszenia do składania ofert na realizację zadania: Modernizacja
świetlicy wiejskiej w Zielonce.
Unieważnienie


2016-07-01
UNIEWAŻNIENIE
Dotyczy przetargu nieograniczonego - Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w
Węglińcu w systemie "zaprojektuj i wybuduj"
Unieważnienie
2016-06-30
PROTOKÓŁ
wyboru oferty na zadanie pn. Świetlica Wiejska w Kościelnej Wsi - roboty demontażowe

Protokół


2016-06-28
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
dot. zaproszenia do złożenia oferty na remonty dróg.
Odpowiedź


 

2016-06-24
ZAPROSZENIE
dotyczy: Zakup materiałów, wynajem sprzętu do remontu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Zaproszenie
Wzór oferty

2016-06-23
OGŁOSZENIE
dotyczy: Dostawa gazu płynnego propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu

2016-06-23
OGŁOSZENIE
dotyczy: Kompleksowe ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Węgliniec wraz z jednostkami organizacyjnymi w okresie od 29 lipca 2016 do 28 lipca 2019 roku
Ogłoszenie
SIWZ

SIWZ- wersja edytowalna


2016-06-23
ZAPROSZENIE
dotyczy: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zielonce
Zaproszenie
Załączniki


2016-06-23
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, uprzątniecie terenu i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Leśnej 1a w Węglińcu, działka nr 208/1.”
Zawiadomienie


2016-06-23
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie


2016-06-23
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie
Ogłoszenie


2016-06-23
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 81
Ogłoszenie


2016-06-23
Poprawa oczywistej pomyłki pisarskiej w: ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY
dotyczy: „Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy”
Zaproszenie- poprawa


2016-06-22
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania
Obwieszczenie


2016-06-21
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
dotyczy: Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec - w systemie zaprojektuj i wybuduj
Ogłoszenie


2016-06-21
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – w systemie zaprojektuj i wybuduj ”
Odpowiedzi na pytania


2016-06-21
MODYFIKACJA SIWZ
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – w systemie zaprojektuj i wybuduj ”

Modyfikacja


2016-06-21
ZAPROSZENIE
dotyczy: Wykonywanie usług kominiarskich w budynkach należących do zasobów komunalnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w sezonie 2016/2017
Zaproszenie
Załączniki


2016-06-21
ZAPROSZENIE
dotyczy: Świetlica Wiejska w Kścielnej Wsi- prace demontażowe
Zaproszenie


2016-06-20
ROKOWANIA
dotyczy: po czwartym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Polanie 19/1
Rokowania


2016-06-20
OGŁOSZENIE
dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego
Ogłoszenie


2016-06-20
OGŁOSZENIE
dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego
Ogłoszenie


2016-06-20
ZAPROSZENIE
dotyczy: Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy
Zaproszenie
Załączniki

(2016-06-23 Poprawa oczywistej pomyłki pisarskiej w: ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY dotyczy: „Budowa wodociągu w Kościelnej Wsi i Okrąglicy”
Zaproszenie- poprawa)


2016-06-16
ZAPROSZENIE
dotyczy: Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego, uprzątniecie terenu i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów przy ul. Leśnej 1a w Węglińcu, działka nr 208/1
Zaproszenie


2016-06-16
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Węgliniec
Zawiadomienie


2016-06-14
OGLOSZENIE
dotyczy: Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – w systemie zaprojektuj i wybuduj”
Ogłoszenie
SIWZ
Załaczniki


2016-06-13
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec
Zawiadomienie


2016-06-13
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu – w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zawiadomienie


2016-06-07
PROTOKÓŁ
dotyczy: Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem żaluzji zewnętrznych w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kościelnej Wsi
Protokół


2016-06-03
ZAPROSZENIE
dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowych do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Węgliniec
Zaproszenie
Załacznik nr 1


2016-06-03
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania
Obwieszczenie


2016-06-03

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Budowę oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”

Zawiadomienie


2016-06-01
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: utwardzenia kostką betonową alei głównej na cmentarzu komunalnym w Węglińcu
Zawiadomienie


2016-05-31
MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia pn: „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Węgliniec”.
Modyfikacja


2016-05-30

ZAPROSZENIE

dotyczy: Wymiana stolarki okiennej wraz z montażem żaluzji zewnętrznych w budynku Świetlicy Wiejskiej w Kościelnej Wsi

Zaproszenie


2016-05-25
OGŁOSZENIE
dotyczy: Remont budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu - w systemie zaprojektuj i wybuduj
Ogłoszenie
SIWZ
załącznik nr 1
Załącznik nr 2


2016-05-25
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”
Odpowiedzi 


2016-05-23
MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej
„Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec”.
Modyfikacja


2016-05-23
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Zielonce 17/1
Ogłoszenie
Wyciąg z ogłoszenia 


2016-05-20
ZAPROSZENIE
dotyczyy: Budowa oświetlenia na terenie Gminy Węgliniec
Zaproszenie
Załącznik cz. 1
Załącznik cz. 2

Modyfikacja (23.05.2016)


2016-05-20
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Węgliniec”

Zapytanie
Modyfikacja (2016-05-31)


2016-05-18
ZAPRASZENIE
Dotyczy: złożenia oferty na zadanie pn.: Utwardzenie kostką betonową alei głównej na cmentarzu komunalnym w Węglińcu.
Zaproszenie
Załączniki


2016-05-16
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Węglińcu
Ogłoszenie


2016-05-16
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej położonych w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego
Ogłoszenie


2016-05-16
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu stanowiących część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego
Ogłoszenie


2016-05-16
ZAPROSZENIE
dotyczy: Dostawa kosiarki samojezdnej dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu
Zaproszenie
Wzor oferty 


2016-05-12
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania
Obwieszczenie 


2016-05-11
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: zadania pn.: „Remonty obiektów szkolnych”
Zawiadomienie


2016-05-09
OGŁOSZENIE
dotyczy: VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 2/1
Ogłoszenie


2016-05-09
OGŁOSZENIE
dotyczy: IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Polanie 19/1
Ogłoszenie


2016-04-29

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej " Budowy przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu".
Zawiadomienie


2016-04-21
OGŁOSZENIE
dotyczy: IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 69/1”a”
Ogłoszenie


2016-04-20
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania
Obwieszczenie


2016-04-15
ZARZĄDZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC z dnia 15 kwietnia 2016 roku.
W sprawie: odwołania IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położony w Jagodzinie 69/1 A - działka nr 312 o powierzchni 1 700 m2 , KW JG1Z/00044765/1
Zarządzenie


2016-04-15
ZARZĄDZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC z dnia 15 kwietnia 2016 roku.
W sprawie: wycofania ze sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego - działka nr 153/14 o powierzchni 283 m2 , KW JG1Z/00015538/9
Zarządzenie


2016-04-15
ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC z dnia 15 kwietnia 2016 roku.
W sprawie: odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego - działka nr 153/10 o powierzchni 572 m2 , KW JG1Z/00015538/9
Zarządzenie


2016-04-14
PROTOKÓŁ
dotyczy: Remont, przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Starym Węglińcu
Protokół


2016-04-14
ZAPYTANIE CENOWE
dotyczy: wycena wymiany hydrantów nadziemnych w ilości 20 szt. na terenie Gminy Węgliniec
Zapytanie 


2016-04-14
ZAPROSZENIE
dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy przyłącza wody do oczyszczalni ścieków w Węglińcu”
Zaproszenie
Oferta
Umowa- wzór


2016-04-12
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowej „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu”
Zawiadomienie


2016-04-08
OGŁOSZENIE
dotyczy: I  przetarg ustny  nieograniczony  na  sprzedaż prawa  użytkowania  wieczystego  niezabudowanej działki  gruntu  stanowiącej  przedmiot  użytkowania  wieczystego  położonej  w  Węglińcu  przy  ul. Sikorskiego  
Ogłoszenie


2016-04-04
ZAPROSZENIE
dotyczy: „Remonty obiektów szkolnych”.
Zaproszenie


2016-04-03
ZAPROSZENIE
dotyczy: Remont, przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Starym Węglińcu
Zaproszenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


2016-03-30
MODYFIKACJA ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Węglińcu”.
Modernizacja


2016-03-29
ZAWIADOMIENIE
dotyczy: Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2016r.
Zawiadomienie


2016-03-24
Dotyczy zapytania ofertowego na opracowania dokumentacji dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 01.04.2016r. do godz. 14.00
Do pobrania: dokumenty w formacie word


2016-03-24
OGŁOSZENIE
dotyczy: V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 2/1
Ogłoszenie


2016-03-24
OGŁOSZENIE
dotyczy: IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 69/1”a”
Ogłoszenie


2016-03-24
OGŁOSZENIE
dotyczy: III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Polanie 19/1
Ogłoszenie


2016-03-21
ZAPROSZENIE
dotyczy: Modernizacji oczyszczalni ścieków w Węglińcu
Zaproszenie 


2016-03-16
ZUK/04-4.8.WZp/02/2016 - Węgliniec, 16.03.2016r.
INFORMACJA NA TEMAT POSTĘPOWANIA
Wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Węglińcu”.
Na podstawie złożonych ofert Organizator informuję, że unieważnia postępowanie ze względu na fakt że suma najkorzystniejszych ofert na realizacje zadania jest wyższa od przeznaczonych na ten cel środków w budżecie.


Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych
mgr inż. Krzysztof Polewski


2016-03-16
ZAPROSZENIE
dotyczy: „Obsługa handlowa imprezy plenerowej „Święto Grzybów" w Węglińcu"
Zaproszenie


2016-03-15
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2016r.

Zawiadomienie


2016-03-15
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego
Ogłoszenie


2016-03-15
OGŁOSZENIE
dotyczy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Starym Węglińcu
Ogłoszenie


2016-03-14
OBWIESZCZENIE
dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania
Obwieszczenie 


2016-03-07
ZAPROSZENIE
dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej „Budowy przepompowni ścieków z budynków wielolokalowych Sportowa 1, 2, 3 w Węglińcu”
Zaproszenie
Oferta
Mapa 


2016-03-04
ZAPROSZENIE
dotyczy: Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2016 roku
Zaproszenie

2016-03-01
ZAPROSZENIE
dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej „Modernizacji oczyszczalni ścieków w Węglińcu”
Zaproszenie
Oferta

2016-02-24
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy: dostawa rolet okiennych do budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu. Zamówienie o wartości ponizej 30 000 euro (zgodnie z art. 4  pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)

2016-02-19
OGŁOSZENIE
dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego

Ogłoszenie


2016-02-10

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów” w trybie wsparcia.
Wyniki

2016-02-01
OBWIESZCZENIE

dotyczy: wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, najmu i dzierżawy, użytkowania

Obwieszczenie


2016-01-28

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na opracowanie Programu funkcjonalno- użytkowego dla projektu pn. Przebudowa i modernizacja ulicy Sikorskiego w Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w Piasecznej


 2016-01-28

ZAPROSZENIE

dotyczy: Wykonanie wyceny wartości księgowej środka trwałego Stacji Uzdatniania Wody w Ruszowie z uwzględnieniem inwestycji „Modernizacji SUW w Ruszowie w 2015r.
Zaproszenie


 2016-01-28

OGŁOSZENIE
dotyczy: IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 2/1
Ogłoszenie

2016-01-20

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie wspierania/ powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w drugim półroczu roku 2015 przez organizacje pozarządowe


2016-01-20
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY 
Dotyczy zaproszenia do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2016r. 
Zawiadomienie 


2016-01-20
ZAPROSZENIE

dotyczy: „Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w roku 2016“

Zaproszenie


2016-01-19

ZAPROSZENIE

dotyczy: „Wywóz nieczystości płynnych z obiektów administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w okresie 2016/2017“

Zaproszenie

Załączniki


2016-01-18

OGŁOSZENIE
dotyczy: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie „Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów”

Ogłoszenie

Oferta

Umowa

Wyjaśnienia MPiPS do wzoru umowy i oferty

Uchwała nr 157/XII/15 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2016 rok


2016-01-15
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. Przebudowa i modernizacja ulicy Sikorskiego w Węglińcu oraz łącznika między drogami wojewódzkimi w Piasecznej (postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro)
Zaproszenie
Zaproszenie pdf
Załącznik nr 1 i 2
DANE WYJŚCIOWE

2016-01-15
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT
Dotyczy: na wykonanie zadań publicznych Gminy Węgliniec w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2016 przez organizacje pozarządowe  
Wyniki

2016-01-12
MODYFIKACJA
Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty cenowej na „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2016 roku”.

2016-01-11
ZAWIADOMIENIE
Dotyczy zapytania ofertowego na  realizację zadania opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.  „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”.
Zawiadomienie

2016-01-11
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie placów zabaw, siłowni plenerowych i boisk na terenie Gminy Węgliniec ”

2016-01-08
ZAPROSZENIE
dotyczy: Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2016 roku
Zaproszenie
Wykaz ulic, parkingów, chodników- 1
Wykaz ulic, parnikgów, chodników- 2


2016-01-08
OGŁOSZENIE

dotyczy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej położonej w Starym Węglińcu
Ogłoszenie


 Rok 2015


Rok 2014


Rok 2013


Rok 2012


Rok 2011


Rok 2010

Wytworzył:
Marcin Papla
Udostępnił:
Marcin Papla
(2006-12-07 14:30:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Jeziorny
(2018-04-18 21:27:09)
 
 
ilość odwiedzin: 708423

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X