Ogłoszenia

   2024             

2024-05-28
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
Na stanowisko ds. dowodów osobistych oraz zarządzania kryzysowego

Informacja.pdf


2024-05-15
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
Dotyczy: Na stanowisko ds. dowodów osobistych oraz zarządzania kryzysowego
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2024-05-15
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA KONKURS
Zarządzenie nr 45 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 15 Maja 2024r. (w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektora w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 p.p. 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego)
pdf.  -  docx.


2024-04-26
INFORMACJA
Dotyczy: Wyników naboru kandydata na stanowisko pracy ds. Dowodów osobistych oraz zarządzania kryzysowego
w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu
Informacja pdf.
Informacja docx.


2024-04-09
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
Dotyczy: Stanowiska ds. dowodów osobistych oraz zarządzania kryzysowego
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2024-04-02
INFORMACJA Z I ETAPU NABORU
na stanowisko ds. dowodów osobistych oraz zarządzania kryzysowego
Informacja


2024-03-18
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
Dotyczy: Stanowiska ds. dowodów osobistych oraz zarządzania kryzysowego
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2024-03-18
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Dotyczy: Kandydata na stanowisko pracy ds. polityki informacyjnej i promocji
Informacja pdf.
Informacja docx.


2024-03-12
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
Dotyczy: Nabór na stanowisko ds. polityki informacyjnej i promocji.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2024-03-01
OGŁOSZENIE O NABORZE
BURMISTRZ GMINY i MIASTA WĘGLINIEC  
ogłasza nabór na stanowisko ds. polityki informacyjnej i promocji.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2024-03-01
OGŁOSZENIE O NABORZE
BURMISTRZ GMINY i MIASTA WĘGLINIEC  
ogłasza nabór na stanowisko ds. polityki informacyjnej i promocji.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2024-02-27
Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika ds. dowodów osobistych oraz zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.  

Informacja


 

2024-02-19
Informacja z I etapu naboru na stanowisko pracownika ds. dowodów osobistych oraz zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.                                     
Informacja                                                                                                                                


2024-02-07
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. dowodów osobistych oraz zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.
Ogłoszenie

 


2023
 


2023-11-17
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY
Dotyczy: Naboru na stanowisko pracy pracownika ds. księgowości płacowej jednostek obsługiwanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.
Protokół pdf.
Protokół docx.


2023-11-08
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
Dotyczy: Naboru na stanowisko pracy pracownika ds. księgowości płacowej jednostek obsługiwanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2023-10-26
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika ds. księgowości płacowej jednostek obsługiwanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2023-06-23
DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO im. Kubusia Puchatka
ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko: opiekunka dziecięca/ opiekun dziecięcy.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.
2022

 


2022-12-07
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS. ROZLICZEŃ WODY I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-11-25
Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. polityki informacyjnej i promocji.
Informacja.pdf


2022-11-21
Informacja z I etapu naboru na stanowisko ds. polityki informacyjnej i promocji.
Informacja.pdf

 


2022-11-14
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-11-09
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU KONKURSU
na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-11-08
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC ogłasza nabór na stanowisko ds. polityki informacyjnej i promocji.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-10-26
Zarządzenie Nr 109/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 26 października 2022 r.
Dotyczy: Ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu.
Zarządzenie pdf.
Zarządzenie docx.
Statut MGOPS docx.
Kwestionariusz


2022-09-22
INFORMACJA O WYNIKACH 1 ETAPU NABORU
na stanowisko pracy pracownika ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-09-05
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika ds. gospodarowania odpadami komunalnymi
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-09-05
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ADMINISTRACJI BIUROWEJ W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-08-29
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Informacja pdf.    
Informacja docx.


2022-08-29
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NA STANOWISKO PRACY SPECJALISTY DS. ADMINISTRACJI BIUROWEJ W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W WĘGLIŃCU
Informacja pdf. 
Informacja docx.


2022-08-16
KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy – specjalista ds. administracji biurowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu.
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-08-11
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu.
Lista pdf.
Lista docx.


2022-07-29
KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny w miejsko-gminnym ośrodku pomocy społecznej w węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022-07-29
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU
na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-06-29
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
Zarządzenie Nr 55/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.06.2022r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu
Zarządzenie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


2022-04-25
KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU OGŁASZA NABÓR
Na stanowisko pracy - Pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-25
INFORMACJA NA TEMAT KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu.
Informacja pdf.
Informacja docx.


2022-04-21
INFORMACJA NA TEMAT KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu
Informacja pdf.


2022-03-22
KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU OGŁASZA
nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny w miejsko-gminnym ośrodku pomocy społecznej w Węglińcu
Ogłoszenie pdf.
Ogłoszenie docx.


2022.01.04
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. inwestycji
Ogłoszenie


2021


2021-10-21
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Dotyczy: 1/2 etatu stanowiska: sprzątaczka w Miejskim Żłobku Publicznym im. Kubusia Puchatka w Węglińcu
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-19
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Dotyczy: 6 wolnych stanowisk: opiekunka dziecięca w Miejskim Żłobku Publicznym im. Kubusia Puchatka w Węglińcu
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-14
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY: PIELĘGNIARKA
W MIEJSKIM ŻŁOBKU PUBLICZNYM im. Kubusia Puchatka w WĘGLIŃCU
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-14
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY: 1/2 ETATU SPRZĄTACZKI
W MIEJSKIM ŻŁOBKU PUBLICZNYM im. Kubusia Puchatka w WĘGLIŃCU
Informacja pdf.
Informacja docx.


2021-10-12
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko: opiekunka dziecięca w Miejskim Żłobku Publicznym im. Kubusia Puchatka w Węglińcu
Lista pdf.
Lista docx.


2021-09-20
DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA
ogłasza nabór na 6 wolnych stanowisk: opiekunka dziecięca / opiekun dziecięcy
Ogłoszenie    pdf  -  docx
Statut MŻP    pdf docx


2021-09-20
DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA
zatrudni na umowę zlecenia: pielęgniarkę wymiarze 20 godz/m-c zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Ogłoszenie pdf  -  docx


2021-09-20
DYREKTOR MIEJSKIEGO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO IM. KUBUSIA PUCHATKA
ogłasza nabór na  1/2   etatu stanowiska: sprzątaczka zatrudnienie na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Ogłoszenie pdf  -  docx


2021-09-20
INFORMACJA NA TEMAT ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU NA STANOWISKO ASPIRANTA PRACY SOCJALNEJ W MGOPS W WĘGLIŃCU
Informacja   pdf docx


2021-09-10
INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU OKRESU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Informacja pdf - docx


2021-08-31
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Informacja    pdf  -  docx


2021-08-26
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Informacja     pdf  -  docx.


2021-08-19
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I PŁACOWEJ W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU
Informacja    pdf  -  docx.


2021-08-18
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA DS. WYMIARU PODATKÓW I OPŁAT W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU
Informacja      pdf  -  docx.


2021-08-17
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i płacowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu
Informacja      pdf  -  docx.


2021.08.17
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Ogłoszenie     pdf. - docx.


2021.08.17
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Ogłoszenie     pdf. - docx.


2021.08.11
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO
pracownika ds. wymiaru podatków i opłat
Informacja     pdf - docx


2021.08.05
INFORMACJA NA TEMAT KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
Informacja    pdf   -   docx


2021.08.04
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ASPIRANT PRACY SOCJALNEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Ogłoszenie     pdf. - docx.


2021.08.04
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Ogłoszenie     pdf. - docx.


2021.07.27
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. wymiaru podatków i opłat
Informacja      pdf  -  docx


2021.07.27
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. księgowości budżetowej i płacowej
Informacja      pdf  -  docx


2021.07.20
INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Informacja      pdf docx


2021.07.08
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Informacja      pdf  -  docx


2021.07.06
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Informacja      pdf  -  docx


2021.06.25
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO ŻŁOBKA PUBLICZNEGO im. KUBUSIA PUCHATKA w Węglińcu.
Informacja      pdf  -  docx

2021.06.24
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Ogłoszenie     pdf docx


2021.06.17
INFORMACJA NA TEMAT KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu
Informacja     pdf  -  docx


2021.06.17

1.   Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy woźnej oddziałowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym im. Św. Mikołaja w Węglińcu.
      pdf.   -   docx.
2.   Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego w wymiarze pełnego etatu w Miejskim Przedszkolu Publicznym im. Św.                  Mikołaja w Węglińcu.
      pdf.   -   docx.
3.   Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy pomocy kuchennej w Miejskim Przedszkolu Publicznym im. Św. Mikołaja w Węglińcu.
      pdf.   -   docx.
4.   Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy pomocy nauczyciela w Miejskim Przedszkolu Publicznym im. Św. Mikołaja w Węglińcu.
      pdf.   -   docx.


2021.06.16
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
informuje o naborze kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach realizowanego resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
Ogłoszenie   pdf.  -   docx


2021.06.16
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY
ds. księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych
Protokół   pdf.   -   docx.


2021.06.10
BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu.
Ogłoszenie     pdf   -   docx


2021.06.08
1.  Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko pomocy kuchennej w Miejskim Przedszkolu Publicznym im. Św. Mikołaja w Węglińcu.
pdf.   -   docx.

2.  Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko woźnej oddziałowej w Miejskim Przedszkolu Publicznym im. Św. Mikołaja w Węglińcu.
pdf.   -   docx.

3.  Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego w wymiarze 25 godzin tygodniowo w Miejskim Przedszkolu Publicznym im. Św. Mikołaja w Węglińcu.
pdf.   -   docx.

4.  Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko pomocy nauczyciela w Miejskim Przedszkolu Publicznym im. Św. Mikołaja w Węglińcu.
pdf.   -   docx.


2021.06.08
INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.
pdf.
docx.


2021.05.25
OGŁOSZENIE
Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Miejskiego Żłobka Publicznego im. Kubusia Puchatka w Węglińcu.
Ogłoszenie
pdf  -  docx
Statut złobka
pdf  -  docx
Kwestionariusz


2021.05.21

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu
Ogłoszenie


2021.05.19

1. Dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja w Węglińcu ogłasza nabór na 4 wolne stanowiska - Nauczyciela wychowania przedszkolnego
    pdf  -  docx

2. Dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja w Węglińcu ogłasza nabór na wolne stanowisko - Pomoc nauczyciela
    pdf  -  docx

3. Dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja w Węglińcu ogłasza nabór na wolne stanowisko - Woźna oddziałowa
    pdf  -  docx

4.  Dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja w Węglińcu ogłasza nabór na wolne stanowisko - Pomoc kuchenna
    pdf  -  docx


2021.05.18

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika ds. księgowości budżetowej

jednostek obsługiwanych


2021.04.20

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY
ds. zamówień publicznych i inwestycji
pdf  -  docx.
 


2021.04.15


INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych i inwestycji
pdf docx


2021.03.31


BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych i inwestycji
pdf.   docx.

 


2021.02.11


INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i płacowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu
pdf.    docx.


2021.01.29

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. księgowości budżetowej i płacowej

pdf.    docx.
 

  

2020

 


2021.01.07

 INFORMACJA O WYNIKACH 1 ETAPU NABORU
na stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu

 


2020.12.31

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY
ds. księgowości budżetowej i placowej jednostek obsługiwanych

 


2020.12.31

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY
ds. księgowości budżetowej i placowej

 


2020.12.23

INFORMACJA O WYNIKACH 1 ETAPU NABORU
na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i płacowej jednostek obsługiwanych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


 


2020.12.23 2

INFORMACJA O WYNIKACH 1 ETAPU NABORU
na stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej i płacowej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu

 


2020,12,18

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. inwestycji i remontów

 


 

2020.12.11

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. księgowości budżetowej i płacowej

 


2020.12.11


BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. księgowości budżetowej i płacowej jednostek obsługiwanych


2020.12.02

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 aspiranta pracy socjalnej w miejsko-gminnym ośrodku pomocy społecznej w Węglińcu

 


2020.11.25

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko aspiranta pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu.

 


2020.11.23

INFORMACJA NA TEMAT KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu


2020.11.03

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu


2020.11.03

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – aspirant pracy socjalnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu


2020.08.18

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu.


2020.07.20

KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu


2020.07.09

INFORMACJA NA TEMAT KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko pracownika socjalnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu


2020.06.03

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU


2020.05.13

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU


2020.02.26

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEGO NABORU KANDYDATÓW NA STANOWISKO PRACY
Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Drogownictwa


2020.01.21

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
na stanowisko Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Drogownictwa


2020.01.10

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
na stanowisko pracownika ds. oświaty i pozyskiwania środków z UE


2020.01.09
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIKA DS. OŚWIATY I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW Z UE W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU
 


2020.01.09
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY INSPEKTORA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW W URZĘDZIE GMINY i MIASTA W WĘGLIŃCU


 

 

 

2019

 2019.12.20

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu poszukuje Asystentów dla osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.


2019.12.04

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
na stanowisko pracownika ds. oświaty i pozyskiwania środków z UE


2019.12.04

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych


2019.11.25

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC  OGŁASZA NABÓR
na stanowisko pracownika ds. oświaty i pozyskiwania środków z UE


2019.11.06

BURMISTRZ GMINY i MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
 na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych i przetargów


2019.09.25

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. wymiaru podatków
i opłat oraz postępowania mandatowego


2019.09.06

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze: Kierownik ds. technicznych


2019.08.23

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu


2019.08.21

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu.

 


2019.08.09

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU


2019.08.09

INFORMACJA NA TEMAT KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu

 


2019.07.31

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze: Kierownik ds. technicznych

 


2019.07.24

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU

 


2019.07.12


INFORMACJA O POSZUKIWANIU PRACOWNIKA NA STANOWISKO KIEROWNIKA DS. TECHNICZYCH
W ZAKŁADZIE USŁUG KOMUNALNYCH W WĘGLIŃCU

 


2019.06.27

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Na Stanowisko Pracy Ds. Dowodów Osobistych W Urzędzie Gminy i Miasta W Węglińcu

 


2019.0618

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. dowodów osobistych

 


2019.06.14

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu

 


2019.06.05

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
na stanowisko ds. dowodów osobistych


2019.05.23

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik Socjalny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu

 


2019.04.03

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Dotyczy: Przygotowania i przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec”

 


2019.04.03

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY
INSPEKTOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU


2019.03.26

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO
PRACY W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU


2019.03.14

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko pracy w
Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2019.03.04

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
   na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych i przetargów


2019.02.27

       BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
           na stanowisko pracy w Biurze Obsługi Interesanta


2019.02.01

           INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA NA STANOWISKO
PRACY DS. DOWODÓW OSOBISTYCH W URZĘDZIE GMINY 1 MIASTA W WĘGLIŃCU


2019.01.14

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. dowodów osobistych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu

 


2019.01.14

BURMISTRZ GMINY 1 MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
na stanowisko ds. dowodów osobistych


2019.01.14

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

KANDYDATA NA STANOWISKO PRACY DS. PROMOCJI W URZĘDZIE GMINY 1 MIASTA W WĘGLIŃCU


2019.01.07

PROTOKÓŁ
z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej


2019.01.03

 LISTA KANDYDATÓW
        SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Węglińcu

 


 

2018

 


.2018.12.28

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. promocji w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu

 


2018.12.18

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU


2018.12.11

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
na stanowisko promocji


2018.11.05

UNIEWAŻNIENIE NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU
Dotyczy: Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i promocji


2018.10.22

BURMISTRZ GMINY 1 MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
na stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i promocji


2018.10.16

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA na stanowisko
pracy ds. obrony cywilnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2018.09.27

LISTA KANDYDATÓW
  SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. obrony cywilnej i gospodarki odpadami


2018.09.13

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. obrony cywilnej i gospodarki odpadami


2018.09.10

UNIEWAŻNIENIE NABORU

na stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i promocji


2018.08.22

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko referenta ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i promocji na czas określony


 2018.02.28

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy ds. Obsługi sekretariatu i promocji w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2018.02.13

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu i promocji
na czas określony

 


2017.11.30

PROTOKÓŁ

  z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej, fakturowania, rozliczania i ewidencji podatku VAT


2017.11.24 

   PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA
                  w sprawie naboru na stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej, fakturowania, rozliczania i ewidencji podatku VAT


2017.11.10                                                              

Burmistrz Gminy I Miasta Węgliniec
ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej, fakturowania, rozliczania i ewidencji podatku VAT


2017.10.06

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

ds. obsługi Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2017.09.27


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH
    wymagania formalne ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. obsługi Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu

 


2017.09.11

     Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. obsługi Biura Rady Miejskiej


2017.04.14

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Referenta ds. sekretariatu i promocji na
czas określony


 2017.04.14


Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu i promocji na czas określony.

 


2017.03.27

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu
Ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. rozliczeń gospodarki mieszkaniowej

 


2017.03.03

Informacja o wynikach I etapu naboru
     na stanowisko ds. ewidencji podatków na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności.

 


2017.02.17

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds.ewidencji podatków na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności.

 


2017.01.19

          Informacja o wynikach I etapu naboru
     na stanowisko pracy
          pracownika ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu
     w wymiarze 1/2 etatu

 


2017.01.05

 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

ogłasza nabór w wymiarze 1/2 etatu 

NA STANOWISKO PRACOWNIKA  DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Na stanowisko pracownika Ds. gospodarki komunalnej

w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu

 


2016-08-09

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA
w sprawie naboru
na stanowisko pracownika ds. księgowości podatkowej
na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności 

 


 2016-07-29

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika ds. księgowości podatkowej
na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności

 


 2016-07-27

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA
w sprawie naboru
na stanowisko pracownika ds. księgowości podatkowej
na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności 

 


 2016-07-14

 

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

 ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. księgowości podatkowej

na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności

 


  2016-04-18

Protokół

z II etapu postępowania

w sprawie naboru na stanowisko pracownika ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu

 


2016-04-12

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
na stanowisko pracy
pracownika ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu w wymiarze 1/2 etatu.


2016-03-31

 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

ogłasza nabór w wymiarze 1/2 etatu 

NA STANOWISKO PRACOWNIKA  DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2016-03-31

Protokół

z II etapu postępowania

w sprawie naboru na stanowisko pracownika ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2016-03-22

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
REFERENT W MIEJSKO-GMINYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU


2016-03-22

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
na stanowisko pracy
pracownika ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2016-03-15

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA

NA STANOWISKO PRACOWNIKA  DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH

w Wydziale Usług Wspólnych i Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu

 

Protokół z II etapu postępowania w sprawie naboru 

NA PRACOWNIKA  DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH

w Wydziale Usług Wspólnych i Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu


2016-03-15

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NABÓR NA  STANOWISKO 

REFERENTA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU


2016-03-07

 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

ogłasza nabór w wymiarze 1/2 etatu 

NA STANOWISKO PRACOWNIKA  DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2016-03-03

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU

NA STANOWISKO PRACOWNIKA  DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH

w Wydziale Usług Wspólnych i Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu


2016-03-01

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

REFERENT W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU


2016-02-16

 

 

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

ogłasza nabór

NA STANOWISKO PRACOWNIKA  DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH

w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


 

 

 2015-07-06

Informacja o wynikach naboru kandydata
na stanowisko pracy aplikanta Straży Miejskiej w wymiarze 1/2 etatu
w Straży Miejskiej Węglińca


2015-06-11

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

ogłasza nabór na stanowisko pracy aplikant Straży Miejskiej

w wymiarze 1/2 etatu w Straży Miejskiej Węglińca


2015-06-02

Informacja o wynikach naboru kandydata
na stanowisko pracy aplikanta Straży Miejskiej w wymiarze 1/2 etatu
w Straży Miejskiej Węglińca


2015-05-21


2015-05-06


2015-05-04

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

ogłasza nabór na stanowisko pracy aplikant Straży Miejskiej

w wymiarze 1/2 etatu w Straży Miejskiej Węglińca


2015-01-14


2015-01-13

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej 


2015-01-08

Modyfikacja ogłoszenia o naborze 
na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej 

z dnia 31.12.2014 r.


2014-12-31

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej


 

2014-08-18

OFERTA

dotyczy: Zadanie z zakresu kultury fizycznej- upowszechnianie lekkiej atletyki w oparciu o obiekty lekkoatletyczne powstałe w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"

Oferta


2014-06-17


2014-06-12

Protokół z postępowania 
w sprawie  naboru  na stanowisko  pracy 
pracownika  ds.  księgowości  płacowej i  rozliczeń ZUS w Wydziale  Finansowym


2014-06-02


2014-03-14


2014-02-26


2014-02-18


2014-02-18

Informacja o wynikach II etapu postępowania
w sprawie naboru
na stanowisko poborcy jednostki samorządu terytorialnego w Referacie Egzekucji


2014-02-12


2014-02-11

Informacja o wynikach I etapu
 naboru
na stanowisko poborcy jednostki samorządu terytorialnego w Referacie Egzekucji


2014-02-11


2014-02-06

 

2014-01-28

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza nabór
na stanowisko podinspektora ds. egzekucji


2014-01-28

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza nabór
na stanowisko poborcy jednostki samorządu terytorialnego
w Referacie Egzekucji


2014-01-27


2014-01-22

Informacja o wynikach I etapu
 naboru
na stanowisko poborcy jednostki samorządu terytorialnego w Referacie Egzekucji


2014-01-21

Informacja o wynikach I etapu
 naboru
na stanowisko podinspektora ds. egzekucji


2014-01-07


2014-01-03


2014-01-03

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza nabór
na stanowisko podinspektora ds. egzekucji


2014-01-02

Informacja o wynikach I etapu
 naboru
na stanowisko poborcy jednostki samorządu terytorialnego
w Referacie Egzekucji


2014-01-02

Informacja o wynikach I etapu
 naboru
na stanowisko inspektora ds. egzekucji


2013-12-13


2013-12-13

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza nabór
na stanowisko inspektora ds. egzekucji


2013-10-25


2013-10-18

Informacja o wynikach I etapu naboru
na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej
w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec


2013-10-07

Modyfikacja ogłoszenia
o naborze
na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej
z dnia 02 października 2013 r.


2013-10-02

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej

Dokumenty aplikacyjne można złożyć do  17.10. 2013 r. do godz.13:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu

2013-09-24

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Węgliniec

Obwieszczenie


2013-09-24

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgliniec

Obwieszczenie


2013-06-17

Informacja

o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy

Referenta ds. księgowości podatkowej

w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec


2013-06-10

Informacja

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej


2013-06-05

Protokół z postępowania w sprawie naboru na stanowisko pracy strażników miejskich w Straży Miejskiej Węglińca

Protokół


2013-05-29

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej

Ogłoszenie


2013-05-28

Informacja

o wynikach I etapu naboru na stanowisko pracy strażnika miejskiego w wymiarze 3/4 etatu w Straży Miejskiej Węglińca

Protokół


2013-05-15

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko pracy strażnika miejskiego w wymiarze ? etatu
w Straży Miejskiej Węglińca

Ogłoszenie


2013-05-15

Informacja o wynikach  naboru na stanowisko pracy strażnika miejskiego w wymiarze 3/4 etatu w Straży Miejskiej Węglińca

Informacja


2013-05-10

Informacja

o wynikach I etapu naboru na stanowisko pracy strażnika miejskiego w wymiarze 3/4 etatu  w Straży Miejskiej Węglińca

Protokół  


PROTOKÓŁ

z  wyboru wykonawcy na zadanie pn.

Wyłączność w zakresie wykonania usług cateringowych podczas

imprezy plenerowej bez wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy".

 Protokół 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Miejsko ? Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Węglińcu przy ul. Plac Wolności 1

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Z A P R A S Z A

do złożenia oferty na ochronę fizyczną mienia i osób oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa

podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej organizowanej w Węglińcu

Ogłoszenie

Wzór oferty


2013-04-15

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko pracy strażnika miejskiego w wymiarze 3/4 etatu
w Straży Miejskiej Węglińca


2013-03-22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Węglińcu przy ul. Pl. Wolności 1

ZAPRASZA

Do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: ?Obsługa imprezy plenerowej ?Święto Grzybów" w Węglińcu":

Ogłoszenie


2013-03-13

Protokół z postępowania w sprawie naboru na stanowisko pracy strażników miejskich w Straży Miejskiej Węglińca

Protokół


2013-03-04

Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko pracy strażników miejskich w Straży Miejskiej Węglińca

Protokół


2013-02-14

Ogłoszenie o naborze
na dwa stanowiska pracy strażnika miejskiego w wymiarze po 3/4 etatu w Straży Miejskiej Węglińca

 

Korekta treści ogłoszenia


 2013-01-22


Ogłoszenie
o naborze kandydatów na stanowisko pracy:
pracownika ds. płac i księgowości w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu

Ogłoszenie


Informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2012 r. (niedziela) w godzinach od 9:00 do 16:00 w lokalu wyborczym w Świetlicy Wiejskiej w Piasecznej przeprowadzone zostaną wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piaseczna.

Dokumenty do pobrania:
- Zarządzenie Burmistrza
- Zawiadomienie
- Karta zgłoszenia kandydata na Sołtysa Sołectwa Piaseczna
- Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Piaseczna 

 


Informujemy, że Uczniowski Klub Sportowy ?OLIMPIA? w Węglińcu złożył oferty realizacji zadania publicznego na prowadzenie zajęć profilaktyki zdrowotnej osób starszych w Węglińcu oraz w Starym Węglińcu. Realizacja zadania planowana jest w okresie 13.01.2012 do 10.04.2012. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie oferty dotyczące realizacji zadań złożone przez organizację pozarządową zamieszczone zostają na okres 7 dni na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy.

Uwagi dotyczące ofert można zgłaszać w formie pisemnej (e-mail: mariusz.mol@wegliniec.pl, fax. (75) 77 12 551, lub w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, tj. do dnia 12.01.2012r.

Poniżej w plikach prezentujemy ofertę  na realizację zadania publicznego:

- Profilaktyka zdrowotna osób starszych w Węglińcu

- Profilaktyka zdrowotna osób starszych w Starym Węglińcu


Informujemy, że Uczniowski Klub Sportowy ?OLIMPIA? w Węglińcu złożył wniosek o przydzielenie środków finansowych na prowadzenie zajęć profilaktyki zdrowotnej osób starszych w Węglińcu i w Starym Węglińcu. Realizacja zadania planowana jest w miesiącach listopad ? grudzień 2011. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie oferty dotyczące realizacji zadań złożone przez organizację pozarządową zamieszczone zostają na okres 7 dni na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy.

Uwagi dotyczące ofert można zgłaszać w formie pisemnej (e-mail: mariusz.mol@wegliniec.pl, fax. (75) 77 12 551, lub w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, tj. do dnia 01.11.2011r.

Poniżej w plikach prezentujemy ofertę  na realizację zadania publicznego:

- Profilaktyka zdrowotna osób starszych w Węglińcu

- Profilaktyka zdrowotna osób starszych w Starym Węglińcu

 Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko pracy referent ds. podatków i opłat w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. podatków i opłat  w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu

Protokół i informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko pracownika ds. inwestycji w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu

Wytworzył:
Marek Jeziorny
Udostępnił:
Mól Mariusz
(2007-01-09 16:06:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Papla Marcin
(2024-05-29 00:54:25)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki