Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Środa 12.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia

 


2018.12.11

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
na stanowisko promocji


2018.11.05

UNIEWAŻNIENIE NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W WĘGLIŃCU
Dotyczy: Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i promocji


2018.10.22

BURMISTRZ GMINY 1 MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR
na stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i promocji


2018.10.16

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA na stanowisko
pracy ds. obrony cywilnej i gospodarki odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2018.09.27

LISTA KANDYDATÓW
  SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. obrony cywilnej i gospodarki odpadami


2018.09.13

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC OGŁASZA NABÓR

na stanowisko ds. obrony cywilnej i gospodarki odpadami


2018.09.10

UNIEWAŻNIENIE NABORU

na stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i promocji


2018.08.22

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
OGŁASZA NABÓR

na stanowisko referenta ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i promocji na czas określony


 2018.02.28

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracy ds. Obsługi sekretariatu i promocji w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2018.02.13

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu i promocji
na czas określony

 


2017.11.30

PROTOKÓŁ

  z przeprowadzonego naboru na stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej, fakturowania, rozliczania i ewidencji podatku VAT


2017.11.24 

   PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA
                  w sprawie naboru na stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej, fakturowania, rozliczania i ewidencji podatku VAT


2017.11.10                                                              

Burmistrz Gminy I Miasta Węgliniec
ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. kontroli wewnętrznej, fakturowania, rozliczania i ewidencji podatku VAT


2017.10.06

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

ds. obsługi Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2017.09.27


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH
    wymagania formalne ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. obsługi Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu

 


2017.09.11

     Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. obsługi Biura Rady Miejskiej


2017.04.14

Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Referenta ds. sekretariatu i promocji na
czas określony


 2017.04.14


Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu i promocji na czas określony.

 


2017.03.27

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu
Ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. rozliczeń gospodarki mieszkaniowej

 


2017.03.03

Informacja o wynikach I etapu naboru
     na stanowisko ds. ewidencji podatków na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności.

 


2017.02.17

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
Ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds.ewidencji podatków na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności.

 


2017.01.19

          Informacja o wynikach I etapu naboru
     na stanowisko pracy
          pracownika ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu
     w wymiarze 1/2 etatu

 


2017.01.05

 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

ogłasza nabór w wymiarze 1/2 etatu 

NA STANOWISKO PRACOWNIKA  DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Na stanowisko pracownika Ds. gospodarki komunalnej

w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu

 


2016-08-09

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA
w sprawie naboru
na stanowisko pracownika ds. księgowości podatkowej
na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności 

 


 2016-07-29

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika ds. księgowości podatkowej
na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności

 


 2016-07-27

PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA
w sprawie naboru
na stanowisko pracownika ds. księgowości podatkowej
na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności 

 


 2016-07-14 

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

 ogłasza nabór na stanowisko pracownika ds. księgowości podatkowej

na czas zastępstwa podczas usprawiedliwionej nieobecności

 


  2016-04-18

Protokół

z II etapu postępowania

w sprawie naboru na stanowisko pracownika ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu

 


2016-04-12

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
na stanowisko pracy
pracownika ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu w wymiarze 1/2 etatu.


2016-03-31

 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

ogłasza nabór w wymiarze 1/2 etatu 

NA STANOWISKO PRACOWNIKA  DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2016-03-31

Protokół

z II etapu postępowania

w sprawie naboru na stanowisko pracownika ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2016-03-22

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO
REFERENT W MIEJSKO-GMINYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU


2016-03-22

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU
na stanowisko pracy
pracownika ds. gospodarki komunalnej w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2016-03-15

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATA

NA STANOWISKO PRACOWNIKA  DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH

w Wydziale Usług Wspólnych i Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu

 

Protokół z II etapu postępowania w sprawie naboru 

NA PRACOWNIKA  DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH

w Wydziale Usług Wspólnych i Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu


2016-03-15

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU NABÓR NA  STANOWISKO 

REFERENTA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU


2016-03-07

 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

ogłasza nabór w wymiarze 1/2 etatu 

NA STANOWISKO PRACOWNIKA  DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ

w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


2016-03-03

INFORMACJA O WYNIKACH I ETAPU NABORU

NA STANOWISKO PRACOWNIKA  DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH

w Wydziale Usług Wspólnych i Rozwoju Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu


2016-03-01

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

REFERENT W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĘGLIŃCU


2016-02-16

 

 Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

ogłasza nabór

NA STANOWISKO PRACOWNIKA  DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ JEDNOSTEK OBSŁUGIWANYCH

w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu


 

 

 2015-07-06

Informacja o wynikach naboru kandydata
na stanowisko pracy aplikanta Straży Miejskiej w wymiarze 1/2 etatu
w Straży Miejskiej Węglińca


2015-06-11

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

ogłasza nabór na stanowisko pracy aplikant Straży Miejskiej

w wymiarze 1/2 etatu w Straży Miejskiej Węglińca


2015-06-02

Informacja o wynikach naboru kandydata
na stanowisko pracy aplikanta Straży Miejskiej w wymiarze 1/2 etatu
w Straży Miejskiej Węglińca


2015-05-21


2015-05-06


2015-05-04

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec

ogłasza nabór na stanowisko pracy aplikant Straży Miejskiej

w wymiarze 1/2 etatu w Straży Miejskiej Węglińca


2015-01-14


2015-01-13

Informacja o wynikach naboru

na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej 


2015-01-08

Modyfikacja ogłoszenia o naborze 
na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej 

z dnia 31.12.2014 r.


2014-12-31

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej


 

2014-08-18

OFERTA

dotyczy: Zadanie z zakresu kultury fizycznej- upowszechnianie lekkiej atletyki w oparciu o obiekty lekkoatletyczne powstałe w ramach programu "Dolny Śląsk dla Królowej Sportu"

Oferta


2014-06-17


2014-06-12

Protokół z postępowania 
w sprawie  naboru  na stanowisko  pracy 
pracownika  ds.  księgowości  płacowej i  rozliczeń ZUS w Wydziale  Finansowym


2014-06-02


2014-03-14


2014-02-26


2014-02-18


2014-02-18

Informacja o wynikach II etapu postępowania
w sprawie naboru
na stanowisko poborcy jednostki samorządu terytorialnego w Referacie Egzekucji


2014-02-12


2014-02-11

Informacja o wynikach I etapu
 naboru
na stanowisko poborcy jednostki samorządu terytorialnego w Referacie Egzekucji


2014-02-11


2014-02-06

 

2014-01-28

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza nabór
na stanowisko podinspektora ds. egzekucji


2014-01-28

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza nabór
na stanowisko poborcy jednostki samorządu terytorialnego
w Referacie Egzekucji


2014-01-27


2014-01-22

Informacja o wynikach I etapu
 naboru
na stanowisko poborcy jednostki samorządu terytorialnego w Referacie Egzekucji


2014-01-21

Informacja o wynikach I etapu
 naboru
na stanowisko podinspektora ds. egzekucji


2014-01-07


2014-01-03


2014-01-03

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza nabór
na stanowisko podinspektora ds. egzekucji


2014-01-02

Informacja o wynikach I etapu
 naboru
na stanowisko poborcy jednostki samorządu terytorialnego
w Referacie Egzekucji


2014-01-02

Informacja o wynikach I etapu
 naboru
na stanowisko inspektora ds. egzekucji


2013-12-13


2013-12-13

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec
ogłasza nabór
na stanowisko inspektora ds. egzekucji


2013-10-25


2013-10-18

Informacja o wynikach I etapu naboru
na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej
w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec


2013-10-07

Modyfikacja ogłoszenia
o naborze
na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej
z dnia 02 października 2013 r.


2013-10-02

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej

Dokumenty aplikacyjne można złożyć do  17.10. 2013 r. do godz.13:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu

2013-09-24

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Węgliniec

Obwieszczenie


2013-09-24

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgliniec

Obwieszczenie


2013-06-17

Informacja

o wynikach naboru kandydata na stanowisko pracy

Referenta ds. księgowości podatkowej

w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec


2013-06-10

Informacja

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
ogłoszenia o naborze na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej


2013-06-05

Protokół z postępowania w sprawie naboru na stanowisko pracy strażników miejskich w Straży Miejskiej Węglińca

Protokół


2013-05-29

BURMISTRZ GMINY I MIASTA WĘGLINIEC
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko referenta ds. księgowości podatkowej

Ogłoszenie


2013-05-28

Informacja

o wynikach I etapu naboru na stanowisko pracy strażnika miejskiego w wymiarze 3/4 etatu w Straży Miejskiej Węglińca

Protokół


2013-05-15

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko pracy strażnika miejskiego w wymiarze ? etatu
w Straży Miejskiej Węglińca

Ogłoszenie


2013-05-15

Informacja o wynikach  naboru na stanowisko pracy strażnika miejskiego w wymiarze 3/4 etatu w Straży Miejskiej Węglińca

Informacja


2013-05-10

Informacja

o wynikach I etapu naboru na stanowisko pracy strażnika miejskiego w wymiarze 3/4 etatu  w Straży Miejskiej Węglińca

Protokół  


PROTOKÓŁ

z  wyboru wykonawcy na zadanie pn.

Wyłączność w zakresie wykonania usług cateringowych podczas

imprezy plenerowej bez wynajmu sceny, oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia sceny i terenu imprezy".

 Protokół 


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dyrektor Miejsko ? Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Węglińcu przy ul. Plac Wolności 1

Na podstawie art.4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Z A P R A S Z A

do złożenia oferty na ochronę fizyczną mienia i osób oraz zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa

podczas imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej organizowanej w Węglińcu

Ogłoszenie

Wzór oferty


2013-04-15

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko pracy strażnika miejskiego w wymiarze 3/4 etatu
w Straży Miejskiej Węglińca


2013-03-22

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Węglińcu przy ul. Pl. Wolności 1

ZAPRASZA

Do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.: ?Obsługa imprezy plenerowej ?Święto Grzybów" w Węglińcu":

Ogłoszenie


2013-03-13

Protokół z postępowania w sprawie naboru na stanowisko pracy strażników miejskich w Straży Miejskiej Węglińca

Protokół


2013-03-04

Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko pracy strażników miejskich w Straży Miejskiej Węglińca

Protokół


2013-02-14

Ogłoszenie o naborze
na dwa stanowiska pracy strażnika miejskiego w wymiarze po 3/4 etatu w Straży Miejskiej Węglińca

 

Korekta treści ogłoszenia


 2013-01-22


Ogłoszenie
o naborze kandydatów na stanowisko pracy:
pracownika ds. płac i księgowości w Zakładzie Usług Komunalnych w Węglińcu

Ogłoszenie


Informujemy, że w dniu 22 kwietnia 2012 r. (niedziela) w godzinach od 9:00 do 16:00 w lokalu wyborczym w Świetlicy Wiejskiej w Piasecznej przeprowadzone zostaną wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piaseczna.

Dokumenty do pobrania:
- Zarządzenie Burmistrza
- Zawiadomienie
- Karta zgłoszenia kandydata na Sołtysa Sołectwa Piaseczna
- Karta zgłoszenia kandydata na członka Rady Sołeckiej Sołectwa Piaseczna 

 


Informujemy, że Uczniowski Klub Sportowy ?OLIMPIA? w Węglińcu złożył oferty realizacji zadania publicznego na prowadzenie zajęć profilaktyki zdrowotnej osób starszych w Węglińcu oraz w Starym Węglińcu. Realizacja zadania planowana jest w okresie 13.01.2012 do 10.04.2012. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie oferty dotyczące realizacji zadań złożone przez organizację pozarządową zamieszczone zostają na okres 7 dni na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy.

Uwagi dotyczące ofert można zgłaszać w formie pisemnej (e-mail: mariusz.mol@wegliniec.pl, fax. (75) 77 12 551, lub w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, tj. do dnia 12.01.2012r.

Poniżej w plikach prezentujemy ofertę  na realizację zadania publicznego:

- Profilaktyka zdrowotna osób starszych w Węglińcu

- Profilaktyka zdrowotna osób starszych w Starym Węglińcu


Informujemy, że Uczniowski Klub Sportowy ?OLIMPIA? w Węglińcu złożył wniosek o przydzielenie środków finansowych na prowadzenie zajęć profilaktyki zdrowotnej osób starszych w Węglińcu i w Starym Węglińcu. Realizacja zadania planowana jest w miesiącach listopad ? grudzień 2011. Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego o wolontariacie oferty dotyczące realizacji zadań złożone przez organizację pozarządową zamieszczone zostają na okres 7 dni na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy.

Uwagi dotyczące ofert można zgłaszać w formie pisemnej (e-mail: mariusz.mol@wegliniec.pl, fax. (75) 77 12 551, lub w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec) w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, tj. do dnia 01.11.2011r.

Poniżej w plikach prezentujemy ofertę  na realizację zadania publicznego:

- Profilaktyka zdrowotna osób starszych w Węglińcu

- Profilaktyka zdrowotna osób starszych w Starym Węglińcu

 Informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko pracy referent ds. podatków i opłat w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.

Burmistrz Gminy i Miasta Węgliniec ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. podatków i opłat  w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu

Protokół i informacja o wynikach I etapu naboru na stanowisko pracownika ds. inwestycji w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu

Wytworzył:
Agnieszka Kołodziej
Udostępnił:
Mariusz Mól
(2007-01-09 16:06:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Jeziorny
(2018-12-11 12:21:40)
 
 
ilość odwiedzin: 793874

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X