WYBORY SAMORZĄDOWE 2024 r.


2024-04-24
POSTANOWIENIE NR 383/2024
Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej Węglińca
Postanowienie.pdf


2024-04-10
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I
z dnia 08 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego.


2024-04-10
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU I
z dnia 8 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego.


05.04.2024 r

Plan dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu


28.03.2024 r.

Informacja  o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


25.03.2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


18.03.2024 r.

POSTANOWIENIE NR 223/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Węgliniec

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu z dnia 18 marca 2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu z dnia 18 marca 2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Węglińca zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


15.03.2024 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych  w wyborach do Rady Miejskiej Węglińca zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


14.03.2024 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu z dnia 14 marca 2024 r.  - wezwanie do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na burmistrza w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


11.03.2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 11.03.2024 r. losowaniu, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego.


08.03.2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 8 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:


05.03.2024 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu z dnia 4 marca 2024 r. o mozliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


28.02.2024 r.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnegozarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach


27.02.2024 r.

POSTANOWIENIE NR 185/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu

POSTANOWIENIE NR 187/2024 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


23.02.2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji
wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.


13.02.2024 r.

1. informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat,

2. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. wraz z załącznikami:

- załącznik 1 - wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa,

- załącznik 2 - zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa,

- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego,

3. informację Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

4. informację Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


06.02.2024 r.

OBWIESZCZENIE Starosty Zgorzeleckiego z dnia 3 lutego 2024 roku
w sprawie podania  do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zgorzelcu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:


05.02.2024 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

z dnia 5 lutego 2024 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Węglińcu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:


01.02.2024 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


01.02.2024 r.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA WĘGLINIEC z dnia 31.01.2024 .r w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.


01.02.2024 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


01.02.2024 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wytworzył:
Udostępnił:
Papla Marcin
(2024-02-01 09:22:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2024-04-24 12:01:33)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki