Decyzje środowiskowe - dokumenty

Sprostowanie zawiadomienia-obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Przebudowa infrastruktury stawu tartacznego obręb Stary Węgliniec"

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia " Przebudowa infrastruktury stawu tartacznego obręb Stary Węgliniec"

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach i materiałach   - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: " Przebudowa Infrastruktury Stawu Tartacznego obręb Stary Węgliniec".

Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec - obwieszczenie o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy
Dotyczy: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia : " Przebudowa infrastruktury stawu tartacznego obręb Stary Węgliniec".

Zawiadomienie Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec
Dotyczy: Wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Przebudowa Infrastruktury Stawu Tartacznego Obręb Stary Węgliniec"

Obwieszczenie - Dotyczy: "Instalacji do strzępienia zużytych opon w zakładzie Cumiana Opony Polska Sp. z o.o przy ul. Lipowej w Ruszowie”

Zawiadomienie stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie

Pismo do organów opiniujących

Zawiadomienie o przedłużeniu postępowania
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2019-03-26 12:42:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Papla Marcin
(2019-12-31 07:36:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki