☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC

Czwartek 18.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ROK 2012

Uchwała nr 186/XIII/12 z 28.02.2012 r. (zmiana załączników nr 1 i 2 do Uchwały nr 175/XII/11, WPF)

Uchwała nr 187/XIII/12 z 28.02.2012 r. (zmiany w budżecie)

Uchwala nr 188/XIII/12 z 28.02.2012 r. (wyodrębnienie środków na fundusz sołecki w roku 2013)

Uchwała nr 189/XIII/12 z 28.02.2012 r. (przekształcenie Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu w filię)

Skarga na Uchwałę Rady Miejskiej Węglińca nr 189/XIII/12 z 28.02.2012 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu w filię

Postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego

Uchwała nr 190/XIII/12 z 28.02.2012 r. (utworzenie Zespołu Szkół w Ruszowie)

Uchwała nr 191/XIII/12 z 28.02.2012 r. (utworzenie Zespołu Szkół w Węglińcu)

Uchwała nr 192/XIII/12 z 28.02.2012 r. (wymiar godzin dydaktycznych i wychowawczych)

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała nr 193/XIII/12 z 28.02.2012 r. (zmiana uchwały nr 64/VII/11, stawki dotacji dla samorządowych zakładów budżetowych)

Uchwała nr 194/XIII/12 z 28.02.2012 r. (udzielenie dotacji, kościół filialny w Węglińcu)

Uchwała nr 195/XIII/12 z 28.02.2012 r. (zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Miejską Lubań)

Uchwała nr 196/XIII/12 z 28.02.2012 r. (Wieloletni Plan Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa w Gminie Węgliniec)  

Uchwała nr 197/XIII/12 z 28.02.2012 r. (zmiana uchwały nr 180/XII/11, ramowe plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej)

Uchwała nr 198/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Teresa Szpaler)

Uchwała nr 199/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Tadeusz Michaluk)

Uchwała nr 200/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Leszek Kaletka)

Uchwała nr 201/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Małgorzata Ancygier)

Uchwała nr 202/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Jan Macura)

Uchwała nr 203/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Monika Piątka)

Uchwała nr 204/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Adam Suszko)

Uchwała nr 205/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Paweł Bącler)

Uchwała nr 206/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Renata Markowska)

Uchwała nr 207/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Andrzej Balczus)

Uchwała nr 208/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Joanna Borejko)

Uchwała nr 209/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Józef Rogacki)

Uchwała nr 210/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Teresa Jankowska)

Uchwała nr 211/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Regina Śmigielska)

Uchwała nr 212/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Wiesław Wojciechowski)

Uchwała nr 213/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Stanisława Cerkowiak)

Uchwała nr 214/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Marzena Gudyka)

Uchwała nr 215/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Zofia Adamczyk)

Uchwała nr 216/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Zofia Marek)

Uchwała nr 217/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Regina Komosińska)

Uchwała nr 218/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Katarzyna Chroma)

Uchwała nr 219/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Elżbieta Ciaciek)

Uchwała nr 220/XIII/12 z 28.02.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Witold Wawrzycki)

POROZUMIENIE MIĘDZYGMINNE NR OR.031.1.2012 z dnia 01.03.2012 r.  (Budowa instalacji do kompostowania w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu) opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dn. 04.05.2012 pod poz. 1640.  

Uchwała nr 221/XIV/12 z  24.04.2012 r. (zmiana załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 175/XII/11 WPF)

Uchwała nr 222/XIV/12 z 24.04.2012 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 223/XIV/12 z 24.04.2012 r. (zmiana uchwały 318/XLIII/10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych ,

Skarga Wojewody Dolnośląskiego na Uchwałę nr 223/XIV/12 z 24.04.2012 r. Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24.04.2012 r.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dot. Uchwały nr 223/XIV/12 z 24.04.2012 r. Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24.04.2012 r.

Uchwała nr 224/XIV/12 z 24.04.2012 r. (nadanie nazwy placowi ),

Uchwała nr 225/XIV/12 z 24.04.2012 r. (przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2012 roku,)

Uchwała nr 226/XIV/12 z 24.04.2012 r. (ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych )

Uchwała nr 227/XIV/12 z 24.04.2012 r. (przyjęcie "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jagodzin",)

Uchwała nr 228/XIV/12 z 24.04.2012 r. (wyrażene zgody na zawarcie umowy użyczenia na nieruchomość zabudowaną położoną w Czerwonej Wodzie - boisko sportowe)

Uchwała nr 229/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, T. Olszowy)

Uchwała nr 230/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, M. Brauza)

Uchwała nr 231/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, J. Żerkowski)

Uchwała nr 232/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, E. Szemelak)

Uchwała nr 233/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, A. Nowak)

Uchwała nr 234/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, B. Kowalska)

Uchwała nr 235/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, K. Wilga)

Uchwała nr 236/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, J. Pieczarka)

Uchwała nr 237/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, K. Burzyńska)

Uchwała nr 238/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, K. Burczyńska)

Uchwała nr 239/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, W. Szymanek)

Uchwała nr 240/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, K. Wagner)

Uchwała nr 241/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, W. Batog)

Uchwała nr 242/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, J. Pałyga)

Uchwała nr 243/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, J. Pałyga)

Uchwała nr 244/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Cz. Fink)

Uchwała nr 245/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, L. Kaletka)

Uchwała nr 246/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, S. Olszyński)

Uchwała nr 247/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, M. Domarecka)

Uchwała nr 248/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Z. Raczyk)

Uchwała nr 249/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, J. Basarab)

Uchwała nr 250/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, A. Junak)

Uchwała nr 251/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, P. Bącler)

Uchwała nr 252/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, B. Porada)

Uchwała nr 253/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Sz. Karolak)

Uchwała nr 254/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, D. Koprowski)

Uchwała nr 255/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, M. Wosinek)

Uchwała nr 256/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, M.Perska)

Uchwała nr 257/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, M. Perska)

Uchwała nr 258/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, W. Więckowski)

Uchwała nr 259/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, E. Gołębski)

Uchwała nr 260/XIV/12 z 24.04.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, S. Potacki)

Uchwała nr 261/XIV/12 z 24.04.2012 r. (zmiana załącznika do uchwały 92/VIII/11 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Węgliniec w latach 2011-2016")

Uchwała nr 262/XV/12 z 06.06.2012 r. (zmiana uchwały nr 184/XII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości)

Uchwała nr 263/XV/12 z 06.06.2012 r. (wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenie znajdujące się w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3,)

Uchwała nr 264/XV/12 z 06.06.2012 r. (przekształcenie Szkoły Podstawowej im. S.Staszica w Starym Węglińcu w filię Szkoły Podstawowej im. M. Krasickiej w Węglińcu,)

Uchwała nr 265/XV/12 z 06.06.2012 r. (wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia na nieruchomości przekazane do MGOK w Węglińcu,)

Uchwała nr 266/XV/12 z 06.06.2012 r. (zmiana uchwały nr 8/XXXVII/97 z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,)

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała nr 267/XV/12 z 06.06.2012 r. (określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Węgliniec,)

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała nr 268/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, B. Nagrodzka)

Uchwała nr 269/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, K. Nowak)

Uchwała nr 270/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, H.Wilas)

Uchwała nr 271/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, G. Ciesielska)

Uchwała nr 272/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, T. Saletnik)

Uchwała nr 273/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, S. Nowak)

Uchwała nr 274/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, S. Rokosz)

Uchwała nr 275/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, A. Krupcała)

Uchwała nr 276/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, D. Adler)

Uchwała nr 277/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, D. Sadleja)

Uchwała nr 278/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, A. Cicha)

Uchwała nr 279/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, T. Olszowy)

Uchwała nr 280/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, M. Brauza)

Uchwała nr 281/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, J. Żerkowski)

Uchwała nr 282/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, M. Lichnerowicz)

Uchwała nr 283/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, J. Joniec)

Uchwała nr 284/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, L. Sorgowicka)

Uchwała nr 285/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, S. Jurasik)

Uchwała nr 286/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, A. Nowak)

Uchwała nr 287/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, K. Razmus)

Uchwała nr 288/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, K. Razmus)

Uchwała nr 289/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, D. Dalewska)

Uchwała nr 290/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, S. Lichnerowicz)

Uchwała nr 291/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, B. Drozd)

Uchwała nr 292/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, H. Jochna)

Uchwała nr 293/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Z. Sytek)

Uchwała nr 294/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, Z. Grzelczyk)

Uchwała nr 295/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, S. Jędrzejewska)

Uchwała nr 296/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, W. Rudnicki)

Uchwała nr 297/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, M. Rudnicka)

Uchwała nr 298/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, W. Ciszek-Kloc)

Uchwała nr 299/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, D. Koprowski)

Uchwała nr 300/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, D. Koprowski)

Uchwała nr 301/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, M. Wosinek)

Uchwała nr 302/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, J. Majdziak)

Uchwała nr 303/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, J. Majdziak)

Uchwała nr 304/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, L. Bernatek)

Uchwała nr 305/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, J. Baranowska)

Uchwała nr 306/XV/12 z 06.06.2012 r. (bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy, J. Baranowska)

Uchwała nr 307/XV/12 z 06.06.2012 r. (nadanie nazwy placowi)

Uchwała nr 308/XV/12 z 06.06.2012 r. (wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na nieruchomość zabudowaną położoną w Czerwonej Wodzie)

Uchwała nr 309/XV/12 z 06.06.2012 r. (ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Węgliniec)

 

Uchwała nr 310/XVI/12 z 26.06.2012 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Węgliniec za 2011 rok)

Uchwała nr 311/XVI/12 z 26.06.2012 r. ( w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Węgliniec za 2011 rok)

Uchwała nr 312/XVI/12 z 26.06.2012 r. (w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok)

Uchwała nr 313/XVI/12 z 26.06.2012 r. w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 175/XII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy o Miasta Węgliniec na lata 2012-2014.

Uchwała nr 314/XVI/12 z 26.06.2012 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 315/XVI/12 z 26.06.2012 r. ( w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwona Woda.

Uchwała nr 316/XVI/12 z 26.06.2012 r. (w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi  Ruszów.

Uchwała nr 317/XVI/12 z 26.06.2012 r. (w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piaseczna.

Uchwała nr 318/XVI/12 z 26.06.2012 r. (w sprawie zmiany uchwały NR 225/XIV/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2012 roku.

Uchwała nr 319/XVI/12 z 26.06.2012 r. (w sprawie postawienia pomnika na terenie działki nr 290 w Ruszowie.

Uchwała nr 320/XVI/12 z 26.06.2012 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały 92/VIII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04.10.2011r. w sprawie przyjęcia " Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowego zasobem gminy Węgliniec w latach 2011-2016".

Uchwała nr 321/XVI/12 z 26.06.2012 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy J. Najdek

Uchwała nr 322/XVI/12 z 26.06.2012 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy T. Fink

Uchwała nr 323/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy I.Danielewska

Uchwała nr 324/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy T. Siewieruk

Uchwała nr 325/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy K. Daniluk

Uchwała nr 326/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy A.Sznajdrowicz

Uchwała nr 327/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy M.Basiński

Uchwała nr 328/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy B. Nowicki

Uchwała nr 329/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy M. Jamiółkowski

Uchwała nr 330/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy M.Jamiółkowski

Uchwała nr 331/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy M. Przybylski

Uchwała nr 332/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy W i W Wojciechowscy

Uchwała nr 333/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy B. Smolarek

Uchwała nr 334/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy S. Grodzki

Uchwała nr 335/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy S, Grodzki

Uchwała nr 336/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy  Z. Wojciechowski

Uchwała nr 337/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy H. Kuźniak

Uchwała nr 338/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy M.Jeżowski

Uchwała nr 339/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy J.M. Majko

Uchwała nr 340/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Grocholskiej z dnia 28.05.2012 r.

Uchwała nr 341/XVI/12 z 26.06.2012 r.( w sprawie zmiany uchwały 318/XLIII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych )

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała nr 342/XVI/12 z 26.06.2012 r.(  w sprawie zmiany uchwały nr 309/XV/12 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i szkół i gimnazjów )

Uchwała nr 343/VI/12 z 28.08.2012 r. ( zmiana mpzp Kościelna Wieś)

Uchwała nr 344/VI/12 z 28.08.2012 r. ( zmiana mpzp Jagodzin)

Uchwała nr 3435/VI/12 z 28.08.2012 r. ( zmiana mpzp Stary Węgliniec)

Uchwała nr 346/VI/12 z 28.08.2012 r. ( zmiana załączników WPF)

Uchwała nr 347/VI/12 z 28.08.2012 r. ( zmiany w budżecie)

Uchwała nr 348/VI/12 z 28.08.2012 r. podział na okręgi wyborcze)

Uchwała nr 349/VI/12 z 28.08.2012 r.podział na obwody głosowania)

Uchwała nr 350/VI/12 z 28.08.2012 r. (rozwiązanie porozumienia)

Uchwała nr 351/VI/12 z 28.08.2012 r. (rozwiązanie i utworzenie straży miejskiej)

Uchwała nr 352/VI/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowa dzierżawa - staw PZW

Uchwała nr 353/VI/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowa dzierżawa stowarzyszenie diabetycy

Uchwała nr 354/VI/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowa dzierżawa stowarzyszenie kombatanci

Uchwała nr 355/VI/12 z 28.08.2012 r. ( zmiana uchwały utworzenie MGOK)

Uchwała nr 356/VI/12 z 28.08.2012 r.  (stawki dla przewoźników)

Uchwała nr 357/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy Z. Sucharnik)

Uchwała nr 358/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy I. Piffer)

Uchwała nr 359/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy H. Sosnowska)

Uchwała nr 360/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy A. Słota)

Uchwała nr 361/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy Z. Zmijska)

Uchwała nr 362/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy E. Sadko)

Uchwała nr 363/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy S. P. Piotrowscy)

Uchwała nr 364/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy B. Ciszek)

Uchwała nr 365/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy B. Zakrzewska)

Uchwała nr 366/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy T. Kucharczyk)

Uchwała nr 367/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy E. Śmigielska)

Uchwała nr 368/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy B. Drozd)

Uchwała nr 369/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy A. E. Kuc)

Uchwała nr 370/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy A. Maciejewska)

Uchwała nr 371/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy D. Sadzyńska)

Uchwała nr 372/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy R. Hinc)

Uchwała nr 373/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Jaworski)

Uchwała nr 374/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy B. Porada)

Uchwała nr 375/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy Z. Marek)

Uchwała nr 376/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy A. Mielnik)

Uchwała nr 377/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy J. Kaczmarek)

Uchwała nr 378/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Biernaczyk)

Uchwała nr 379/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy D. Drożdż)

Uchwała nr 380/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy K. Kosmalski)

Uchwała nr 381/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy M. Wolny)

Uchwała nr 382/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy J. Cioch)

Uchwała nr 383/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy Z. Klusik)

Uchwała nr 384/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy B. Kempa)

Uchwała nr 385/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy J. Bytys)

Uchwała nr 386/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy A. Paszkowiak)

Uchwała nr 387/XVII/12 z 28.08.2012 r. ( bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy T. Patyk)

Uchwała nr 388/XVII/12 z 28.08.2012 r. (rozpatrzenie skargi A.Grocholskiego) 

Uchwała nr 389/XVIII/12 z 09.10.2012 r. (zmiana załączników WPF)

Uchwała nr 390/XVIII/12 z 09.10.2012 r. ( w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 391/XVIII/12 z 09.10.2012 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012 - 2015)

Uchwała nr 392/XVIII/12 z 09.10.2012 r. (w sprawie podziału Gminy i Miasta Węgliniec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych )

Uchwała nr 393/XVIII/12 z 09.10.2012 r. (w sprawie zmiany uchwały Nr 348/XVII/12 z dnia 28.08.2012 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Węgliniec na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym
okręgu )                                                                                        

Uchwała nr 394/XVIII/12 z 09.10.2012 r.  (w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego)

Uchwała nr 395/XVIII/12 z 09.10.2012 r. (w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty)   

Uchwała nr 396/XVIII/12 z 09.10.2012 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 63/VII/11 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole Publiczne w Węglińcu prowadzone przez Gminę
Węgliniec)

Uchwała nr 397/XVIII/12 z 09.10.2012 r. ( w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 319/XVI/12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie postawienia pomnika na terenie działki nr 290 w Ruszowie.)

Uchwała nr 398/XVIII/12 z 09.10.2012 r. (w sprawie zmiany uchwały Nr 152/XXIII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Węgliniec)

Uchwała nr 399/XVIII/12 z 09.10.2012 r. (w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego)

Uchwała nr 400/XIX/12 z 20.11.2012 r. ( w sprawie zmiany załączników Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Uchwała nr 401/XIX/12 z 20.11.2012 r. ( w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 402/XIX/12 z 20.11.2012 r. (w sprawie programu przeciwdziałania alkoholizmowi)

Uchwała nr 403/XIX/12 z 20.11.2012 r. ( w sprawie programu przeciwdziałania narkomanii)

Uchwała nr 404/XIX/12 z 20.11.2012 r. ( w sprawie programu przeciwdziałania przemocy)

Uchwała nr 405/XIX/12 z 20.11.2012 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2013 - 2016)

Uchwała nr 406/XIX/12 z 20.11.2012 r. w sprawie stawki podatku od nieruchomości na 2013)

Uchwała nr 407/XIX/12 z 20.11.2012 r. (w sprawie minimalnych stawek stawki czynszu)

Uchwała nr 408/XIX/12 z 20.11.2012 r. ( w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu)

Uchwała nr 409/XIX/12 z 20.11.2012 r. (w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę i ścieki)

Uchwała nr 410/XIX/12 z 20.11.2012 r. (w sprawie udzielenia dopłat do cen za wodę i ścieki)

Uchwała nr 411/XIX/12 z 20.11.2012 r. (w sprawie zmiany uchwały w sprawie rozwiązania i utworzenia straży miejskiej)

 Uchwała nr 412/XIX/12 z 20.11.2012 r. (w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego)

Uchwała nr 413/XIX/12 z 20.11.2012 r. (w sprawie przekazania do realizacji zadania publicznego w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 414/XIX/12 z 20.11.2012 r.  (w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Uchwała nr 415/XIX/12 z 20.11.2012 r. (w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/IX/11 dot. zawarcia umowy dzierżawy)

Uchwała nr 416/XIX/12 z 20.11.2012 r. (w sprawie zmiany Uchwały Nr 122/IX/11 dot. zawarcia umowy dzierżawy)

Uchwała nr 417/XIX/12 z 20.11.2012 r. (w sprawie zmiany Uchwały Nr 376/XVII/12 dot. zawarcia umowy dzierżawy)

Uchwała nr 418/XIX/12 z 20.11.2012 r. (w sprawie zmiany Uchwały Nr 361/XVII/12 dot. zawarcia umowy dzierżawy)

Uchwała nr 419/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Uchwała nr 420/XX/12 z 18.12.2012 r. ( w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 421/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla osady Okrąglica- Rychlinek)

Uchwała nr 422/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie konsulacji  społecznych z mieszkańcami wsi Czerwona Woda)

Rozstrzygnięcie nadzorcze

Uchwała nr 423/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Uchwała nr 424/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie stawki opłat za odpady )

Uchwała nr 425/XX/12 z 18.12.2012 r.  (w sprawie terminu uiszczania opłat)

Uchwała nr 426/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie odbióru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych)

Uchwała nr 427/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy)

Uchwała nr 428/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy)

Uchwała nr 429/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy)

Uchwała nr 430/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy)

Uchwała nr 431/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy)

Uchwała nr 432/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy)

Uchwała nr 433/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy)

Uchwała nr 434/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy)

Uchwała nr 435/XX/12 z 18.12.2012 r. (w sprawie bezprzetargowego zawarcia umowy dzierżawy)

 

Uchwała nr 437/XXI/12 z 31.12.2012 r. (zmiana załączników WPF)

Uchwała nr 438/XX/12 z 31.12.2012 r. (zmiany w budżecie)

Uchwała nr 439/XX/12 z 31.12.2012 r. (WPF na 2013)

Uchwała nr 440/XX/12 z 31.12.2012 r. (budzet gminy na 2013 rok)

Uchwała nr 441/XX/12 z 31.12.2012 r. (sposób odbioru odpadów)

Uchwała nr 442/XX/12 z 31.12.2012 r. (deklaracja odpady komunalne)

Uchwała nr 443/XX/12 z 31.12.2012 r. (plan pracy komisji rewizyjnej)

Uchwała nr 444/XX/12 z 31.12.2012 r. (ramowy plan pracy komisji stałych )

Uchwała nr 445/XX/12 z 31.12.2012 r. (ramowy plan pracy rady)

Uchwała nr 446/XX/12 z 31.12.2012 r. (nabycie nieruchomości)

Uchwała nr 447/XX/12 z 31.12.2012 r. (stawki dotacji dla ZUK)

Uchwała nr 448/XX/12 z 31.12.2012 r. (zmiana składu komisji mieszkaniowej)

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Mól Mariusz
(2012-03-07 09:05:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kołodziej Agnieszka
(2014-05-09 07:34:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4058