Podatek od posiadania psów

Podatek od posiadania psów


Pobieranie podatku od posiadania psów reguluje Rady Miejskiej w ................. Uchwała Nr XXV/282/2001
Stawka podatku:
Od jednego psa podatek wynosi 20,00 złotych.

Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
1. Z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób kalekich ( niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych).
2. Od osób w wieku powyżej 70 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe - od jednego psa.
3. Z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na każde gospodarstwo.

Powyższe zwolnienia wynikają z art. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zmianami).
Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki