☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Grafika zawierająca herb BIP WĘGLINIEC

Czwartek 03.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego

Wydanie odpisu aktów stanu cywilnego


Wymagane dokumenty:
1. Podanie o wydanie aktów stanu cywilnego,
2. Dokument tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie aktów stanu cywilnego.

Opłaty:
- podanie o wydanie odpisu aktów stanu cywilnego - Zwolnione z opłaty skarbowej
- wydanie odpisu zupełnego aktów stanu cywilnego - 33,00 zł - cz.II,kol.2, pkt 1,ppkt 2 załącznika do wyżej powołanej ustawy,
- wydanie odpisu skróconego aktów stanu cywilnego - 22,00 zł – cz.II, kol.2, pkt 1, ppkt 3 załącznika do wyżej powołanej Ustawy z dnia16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 06. Nr 225 poz. 1635).


Miejsce złożenia dokumentów:
- urząd stanu cywilnego miejsca zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
- dla Gminy i Miasta węgliniec Urząd Stanu Cywilnego w Węglińcu, tel.0757712792

Termin i sposób załatwienia sprawy:
- Niezwłocznie.

Uwagi:
1. Rodzaje odpisów aktów stanu cywilnego:
- odpisy zupełne aktów stanu cywilnego (odpis zupełny stanowi dosłowne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi),
- odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (w odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje się jego treść, z uwzględnieniem treści wzmianek dodatkowych oraz z pominięciem wyrazów, ustępów i zdań skreślonych).
2. O wydanie odpisu aktów stanu cywilnego można się zwrócić drogą pocztową, przesyłając do urzędu stanu cywilnego miejsca zdarzenia podanie o wydanie odpisu aktu, wraz z uiszczeniem wymaganej opłaty skarbowej. Opłatę nalezy uiścić na konto Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu
 
Bank  Spółdzielczy w Pieńsku o/Węgliniec
NR:12 8382 0001 2600 0648 3000 0010

3. Odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego; odpisy aktów stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z  2004 r. Nr 161 poz. 1688)
- Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zmianami), Dział I

 
 
liczba odwiedzin: 1060775

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X