Burmistrz - kompetencje

Kompetencje Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec

1) Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy i Miasta Wegliniec.
2) Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania miasta określone przepisami prawa.
3) Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
- przygotowuje projekty uchwał Rady
- określa sposób wykonywania uchwał
- gospodarowanie mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa) itp.
- przygotowywanie projekt budżetu miasta i wykonywanie budżetu
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników miejskich jednostek organizacyjnych
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Papla Marcin
(2006-10-09 20:06:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Papla Marcin
(2006-10-09 20:06:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki