Rok 2015

 

 

Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec  

 

rok 2015

 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 135/2015 z dnia 31.12.2015r.  (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 133/2015 z dnia 11.12.2015r.  (w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 132/2015 z dnia 11.12.2015r.  (w sprawie  powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt. "Modernizacja budynku remizy OSP w Jagodzinie)

Zarządzenie nr 131/2015 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 04.12.2015 r. (w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Stary Węgliniec)

Zarządzenie nr 130/2015 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 04.12.2015 r. (w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Czerwona Woda)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 129/2015 z dnia 01.12.2015r.  (w sprawieprzekazania w administrowanie nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 128/2015 z dnia 30.11.2015r.  (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 127/2015 z dnia 26.11.2015r.  (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 99/2 położoną w Ruszowie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1252015 z dnia 26.11.2015r.  (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze gruntową o numerze ewidencyjnym 153/10 położoną w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 124/2015 z dnia 26.11.2015r.  (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 33/9 położoną w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 123/2015 z dnia 26.11.2015r.  (w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy i Miasta Węgliniec projektu uchwały Rady Miejskiej Węglińca w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Oświaty w Gminie Węgliniec na lata 2016- 2022)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 122/2015 z dnia 24.11.2015r.  (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt.:"Przebudowa chodnika przy ul. Ratuszowej w Ruszowie")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 121/2015 z dnia 24.11.2015r.  (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt.:'Wykonanie nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej w Ruszowie")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 119/2015 z dnia 24.11.2015r.  (w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na tereni Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 118/2015 z dnia 20.11.2015r.  (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt.: "Adaptacja pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie na bibliotekę")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 117/2015 z dnia 17.11.2015r.  (w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 116/2015 z dnia 13.11.2015r.  (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych "Przebudowa drogi gminnej w Jagodzinie Nr 103672D- Gmina Węgliniec dz. nr 454,415,416)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 115/2015 z dnia 12.11.2015r.  (w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2016 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec na lata 2016- 2027)

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec nr 115/2015 z dnia 12.11.2015r.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 114/2015 z dnia 10.11.2015r.  (w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego zudziałem w nieruchomości wspolnej położonego w Jagodzinie 69/1 "a")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 113/2015 z dnia 09.11.2015r.  (w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej położonego w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 2/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 112/2015 z dnia 09.11.2015r.  (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt.: 1. Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Węglińcu na dz. nr 74 (ul. Wolności) 2. Przebudowa chodnika w istniejącym pasie drogi gminnej w Węglińcu na dz. nr 35 (ul. Sikorskiego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 111/2015 z dnia 30.10.2015r.  (w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 109/2015 z dnia 30.10.2015r.  (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 108/2015 z dnia 07.10.2015r.  (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 107/2015 z dnia 07.10.2015r.  (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 05 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 106/2015 z dnia 15.10.2015r.  (w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 105/2015 z dnia 07.10.2015r.  (w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na tymczasowe pomieszczenie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 103/2015 z dnia 05.10.2015 r. (w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 102/2015 z dnia 05.10.2015r.  (w sprawie powołania obwodowych komisji  wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypspolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypspolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 101/2015 z dnia 02.10.2015r.  (w sprawie przyznania nagród Burmistrza)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 100/2015 z dnia 30.09.2015r.  (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 99/2015 z dnia 29.09.2015r.  (w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem w gruncie  w nieruchomości wspólnej położonego w Jagodzinie 69/1 "a") 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 98/2015 z dnia 29.09.2015r.  (w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem  w nieruchomości wspólnej położonej w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 2/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 97/2015 z dnia 29.09.2015r.  (w sprawie ogłoszenia II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynależnymi oraz na oddanie w wieczyste użytkowanie udziału w gruncie  w nieruchomości wspólnej położonego na parterze w Węglińcu przy ul. Wojska Polskiego 5/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 96/2015 z dnia 28.09.2015r.  (w sprawie przekazania w administrowanie i do użytkowania nieruchomości po modernizacji wraz z wyposażeniem)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 94/2015 z dnia 21.09.2015r.  (w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 93/2015 z dnia 21.09.2015r.  (w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, tj. kwoty miesięcznego stypendium socjalnego w roku szkolnym 2015/2016)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 92/2015 z dnia 11.09.2015r.  (w sprawie przekazania w administrowanie i do uzytkowania nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 91/2015 z dnia 11.09.2015r.  (w sprawie przekazania w administrowanie i do uzytkowania nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 90/2015 z dnia 03.09.2015r.  (w sprawie uchylenia zarządzenia nr 49 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 01.06.2015r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 203 w Węglińcu przy ul. Wschodniej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o nadanym numerze porządkowym 25 w którym wyodrębniono 2 lokale mieszkalne oraz budynkiem gospodarczym)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 89/2015 z dnia 03.09.2015r.  (w sprawie zmian Zarządzenia nr 66/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 09.09.2013 r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 88/2015 z dnia 03.09.2015r.  (w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na rok 2016 przez kierowników wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, podległe jednostki i zakłady budżetowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 87/2015 z dnia 31.08.2015r.  (w sprawie powołania pomostowej komisji ds. szacowania szkód spowodowanych suszą w gospodarstwach rolnych i działaniach specjalnych produkcji rolnej w Gminie i Mieście Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 86/2015 z dnia 31.08.2015r.  (w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych socjalnych i tymczasowych pomieszczeń stanowiących własność Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 85/2015 z dnia 31.08.2015r.  (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 84/2015 z dnia 28.08.2015r.  (w sprawieprzyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2015 r.)

Załącznik cz. 1 do Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec nr 84/2015 z dnia 28.08.2015r. 

Załącznik cz. 2 do Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec nr 84/2015 z dnia 28.08.2015r. 

Załącznik cz. 3 do Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec nr 84/2015 z dnia 28.08.2015r. 

Załącznik cz. 4 do Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec nr 84/2015 z dnia 28.08.2015r. 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 83/2015z dnia 20.08.2015r.  (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.) 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 81/2015 z dnia 17.08.2015r.  (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 80/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 80/2015 z dnia 13.08.2015r.  (w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzieri 6 września 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 79/2015 z dnia 13.08.2015r.  (w sprawie powołania zespołu do spraw organizacii referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 78/2015 . z dnia 11.08.2015r.  (w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzedu Gminy i Miasta w Węglińcu w okresie od dnia 12 sierpnia 2015 roku do 14 sierpnia 2015 r.

 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 77/2015 (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej na otwarty konkurs ofert na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2015)

 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 76/2015  (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej na otwarty konkurs ofert na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2015)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 75/2015 z dnia 13.07.2015 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej lokalu socjalnego położonego w Polanie 19/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 72/2015 z dnia 13.07.2015 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. "Termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec", współfinansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Program Operacyjny PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 71/2015 z dnia 08.07.2015 r. (w sprawie ustalenia trybu i terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników szkolnych na rok szkolny 2015/2016)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 70A/2015 z dnia 03.07.2015 r. (w sprawie skreślenia z ewidencji lokali mieszkalnych lokalu mieszkalnego położonego w Węglińcu przy ul. Partyzantów 8 o pow. 60,13m2 i przekwalifikowania go na pomieszczenie gospodarcze)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 70/2015 z dnia 02.07.2015 r. (w sprawie zapwnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 69/2015 z dnia 02.07.2015 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 68/2015 z dnia 02.07.2015 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 67/2015 z dnia 02.07.2015 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 66/2015 z dnia 02.07.2015 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 65/2015 z dnia 02.07.2015 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 64/2015 z dnia 30.06.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 63/2015 z dnia 26.06.2015 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych "Przebudowa przyłączy dla zasilania oczyszczania oczyszczalni ścieków w Zielonce w ramach kontynuacji zadania "Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce wraz z przyłączeniem istniejącej kanalizacji")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62/2015 z dnia 26.06.2015 r. (w sprawie powolania komiji celem przeprowadzeniaodbioru robót budowlanych "Oczyszczalnia ścieków w Ruszowie- Etap Nr II" znak sprawy PR.271.6.2015.ZP Wymiana kanalizacji dla mieszkańców ul. Brzozowej 2-4, 6-8 i ul. Żagańskiej 24-27, 28-31 w Ruszowie roboty uzupełniające)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 61/2015  (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntownej o numerze ewidencyjnym 1/16 w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 59/2015  (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia ponownego odbioru robót budowlanych "Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie na działce nr 402/10 wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 402/10, 405/10, 405/14, 907/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 58/2015 z dnia 18.06.2015 r(w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych "Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Ruszowie na działce nr 402/10 wraz z infrastrukturą techniczną na działkach 402/10, 405/10, 405/14, 907/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 57/2015 z dnia 16.06.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 55/2015 z dnia 10.06.2015 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych "Oczyszczalnia Ścieków w Ruszowie- Etap Nr II" znak sprawy PR.271.6.2015.ZP Wymiana kanalizacji dla mieszkańców ul. Brzozowej 2-4, 6-8 i ul. Żagańskiej 24-27, 28-31 w Ruszowie"

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54/2015 z dnia 10.06.2015 r. (w sprawie przekazania w administrowanie lokalu mieszkalnego położonego w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 53/2015 z dnia 03.06.2015 r. (w sprawie przekazania do użytkowania przenośnego zestawu nagłaśniającego ZP-42 firmy Rduch)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 52/2015 z dnia 03.06.2015 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 520 położoną w Starym Węgińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 51/2015 z dnia 21.05.2015 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2015 r. długoterminowego zobowiązania w formie kredytu i pożyczki)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 50/2015 z dnia 21.05.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49/2015 z dnia 19.05.2015 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/15 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na terenie gminy)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 48/2015 z dnia 18.05.2015 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 47/2015 z dnia 18.05.2015 r. (w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2015 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu i Straży Miejskiej Węglińca)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 46/2015 z dnia 08.05.2015 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 45/2015 z dnia 07.05.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 44/2015 z dnia 04.05.2015 r. (w sprawie wprowadzenia "Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i "Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym Do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu")

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec nr 44/2015 z dnia 04.05.2015 r.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 43/2015 z dnia 04.05.2015 r. (w sprawie uchylenia zarządzenia nr 82/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 42/2015 z dnia 30.04.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 41/2015 z dnia 29.04.2015 r. (w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na stałe na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40/2015 z dnia 20.04.2015 r. (w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na terenie Gminy)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39/2015 z dnia 20.04.2015 r. (w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39/2015 z dnia 15.04.2015 r. (w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Ruszowie przy ul. Żagańskiej 2 na potrzeby realizacji zadań z zakresu opieki zdrowotnej na rzecz mieszkańców Gminy Węgliniec, oraz lokalu mieszkalnego nr IBz przeznaczeniem na lokal chroniony w myśl ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 37/2015 z dnia 10.04.2015 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego położonego w Węglińcu przy ul. Wojska Polskiego 5/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 36/2015 z dnia 10.04.2015 r. (w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część składową nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie- działka nr 421 o powierzchni 10 900 m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35/2015 z dnia 10.04.2015 r. (w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część składową nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie- działka nr 415 o powierzchni 14 500 m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34/2015 z dnia 08.04.2015 r. (w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego część nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 358/1, położona w Piasecznej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33/2015 z dnia 08.04.2015 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej o numerze ewidencyjnym 54, położona w Ruszowie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 32/2015 z dnia 31.03.2015 r. (w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31/2015 z dnia 31.03.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30/2015 z dnia 27.03.2015 r. (w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2014 r.)

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec nr 30/2015

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29/2015 z dnia 19.03.2015 r. (w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 28/2015 z dnia 18.03.2015 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27/2015 z dnia 17.03.2015 r. (w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów- urzędnika wyborczego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 26/2015 z dnia 16.03.2015 r. (w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 25/2015 z dnia 12.03.2015 r. (w sprawie sporządzenia listy przydziału mieszkań na rok 2015)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24/2015 z dnia 12.03.2015 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych "Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce oraz w Ruszowie")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 23/2015 z dnia 11.03.2015 r. (w sprawie przekazania w administrowanie sprzętu do siłowni)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22/2015 z dnia 10.03.2015 r. (w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21/2015 z dnia 03.03.2015 r. (w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 20/2015 z dnia 03.03.2015 r. (w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19/2015 z dnia 27.02.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18/2015 z dnia 27.02.2015 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych "Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce oraz w Ruszowie" zrealizowanych na podstawie umowy nr 271/2014 z dnia 27.10.2014 r. (oraz późniejszego aneksu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17/2015 z dnia 26.02.2015 r. (w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 16/2015 z dnia 18.02.2015 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2015 z dnia 30.01.2015 r. w sprawie przekazania w administrowanie i do użytku nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 15/2015 z dnia 10.02.2015 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego nr 1A położonego w Jagodzinie 69)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14/2015 z dnia 02.02.2015 r. (w sprawie ogłoszenia II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część składową nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie- Działka nr 421 o powierzchni 10 900m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13/2015 z dnia 02.02.2015 r. (w sprawie ogłoszenia II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część składową nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie- Działka nr 415 o powierzchni 14 500m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12/2015 z dnia 30.01.2015 r. (w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11/2015 z dnia 30.01.2015 r. (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2015)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10/2015 z dnia 30.01.2015 r. (w sprawie przekazania w administrowanie i do użytkowania nieruchomości)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9/2015 z dnia 30.01.2015 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Starym Węglińcu przy ul. Kossowskiej 2/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 8/2015 z dnia 16.01.2015 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7/2015 z dnia 28.01.2015 r. (w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżet gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w roku 2015)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 6/2015 z dnia 16.01.2015 r. (w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2015)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5/2015 z dnia 09.01.2015 r. (w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową o numerze ewidencyjnym 1860 położoną w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 4/2015 z dnia 08.01.2015 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartych konkursów ofert oraz ofert składanych poza konkursem na realizację zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w roku 2015)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3/2015 z dnia 09.01.2015 r. (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2015 rok)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2/2015 z dnia 08.01.2015 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1/2015 z dnia 08.01.2015 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 108/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. przygotowania założeń funkcjonalnych i techniczno - ekonomicznych rozbudowy sieci kanalizacyjnej Gminy Węgliniec)

Wytworzył:
Agnieszka Kołodziej
Udostępnił:
Kołodziej Agnieszka
(2015-01-14 10:08:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2022-03-10 12:24:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki