Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
Wydział Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami element menu 2006-10-08 18:49:19 MODYFIKACJA
Wydział Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami element menu 2006-10-08 18:49:19 MODYFIKACJA
Wydział Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami element menu 2006-10-08 18:48:56 MODYFIKACJA
Wydział Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami element menu 2006-10-08 18:48:16 MODYFIKACJA
Wydział Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami element menu 2006-10-08 18:46:09 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'Regulamin Organizacyjny', 'id_document' => '51711', 'id_data_menu_style' => '4', 'visible' => 't', ) element menu 2006-10-08 18:44:05 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Regulamin Organizacyjny', 'id_document' => '51711', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2006-10-08 18:40:36 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu', 'head' => '', 'author' => 'Marcin Papla', ) dokument HTML 2006-10-08 18:38:20 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Regulamin Organizacyjny', 'head' => '', 'author' => 'Marcin Papla', ) dokument HTML 2006-10-08 18:33:06 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Regulamin Organizacyjny', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-10-08 18:29:14 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Regulamin Organizacyjny', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '51711', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-10-08 18:27:31 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Regulamin Organizacyjny', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '51711', 'id_data_menu_style' => '3', 'visible' => 't', ) element menu 2006-10-08 18:24:07 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Regulamin Organizacyjny', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '51710', 'id_data_menu_style' => '3', 'visible' => 't', ) element menu 2006-10-08 18:00:15 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Regulamin Organizacyjny', 'document_class' => 'file', 'id_document' => '51710', 'id_data_menu_style' => '3', 'visible' => 'f', ) element menu 2006-10-08 17:59:59 MODYFIKACJA
array ( 'visible' => 't', ) element menu 2006-10-07 16:50:11 MODYFIKACJA