Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '4', 'visible' => 'f', ) element menu 2006-12-07 08:17:13 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', 'document_class' => 'html', 'id_data_menu_style' => '0', 'visible' => 'f', ) element menu 2006-12-07 08:17:08 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-12-07 08:17:05 UTWORZENIE
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2006-12-07 08:16:00 UTWORZENIE
Skład Rady Miejskiej dokument HTML 2006-12-07 08:06:25 MODYFIKACJA
Komisje Rady Miejskiej dokument HTML 2006-12-07 08:05:50 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2006-12-07 08:05:25 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2006-12-07 08:05:25 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2006-12-07 08:05:25 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2006-12-07 08:05:25 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Rok 2006', 'id_document' => '25952', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-12-07 08:05:25 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'Rok 2005', 'id_document' => '25943', 'id_data_menu_style' => '6', 'visible' => 't', ) element menu 2006-12-07 08:05:12 MODYFIKACJA
Uchwały Obwieszczenia, Informacje dokument HTML 2006-12-07 07:32:25 MODYFIKACJA
Komisje Rady Miejskiej dokument HTML 2006-11-27 09:05:28 MODYFIKACJA
Skład Rady Miejskiej dokument HTML 2006-11-27 09:01:49 MODYFIKACJA