Rejestr zmian
Nazwa Typ Data Operacja
array ( 'name' => 'Rok 2006', 'id_document' => '25952', 'id_data_menu_style' => '2', 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-01 11:22:30 MODYFIKACJA
Rok 2007 dokument HTML 2007-02-01 11:21:10 MODYFIKACJA
array ( 'visible' => 't', ) element menu 2007-02-01 11:18:29 MODYFIKACJA
array ( 'visible' => 'f', ) element menu 2007-02-01 11:18:25 MODYFIKACJA
Rok 2007 dokument HTML 2007-02-01 11:17:50 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-02-01 11:17:03 USUNIĘCIE
Rok 2007 dokument HTML 2007-02-01 11:12:44 MODYFIKACJA
array ( 'name' => 'nowe podmenu', ) element menu 2007-02-01 11:10:35 UTWORZENIE
Rok 2007 dokument HTML 2007-02-01 11:09:56 MODYFIKACJA
Rok 2007 dokument HTML 2007-02-01 11:08:39 MODYFIKACJA
Rok 2007 dokument HTML 2007-02-01 11:05:17 MODYFIKACJA
Rok 2007 dokument HTML 2007-02-01 11:00:22 MODYFIKACJA
Rok 2007 dokument HTML 2007-02-01 10:58:04 MODYFIKACJA
wykasowano element menu 2007-02-01 10:57:23 USUNIĘCIE
Rok 2007 dokument HTML 2007-02-01 10:55:13 MODYFIKACJA