☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC

Poniedziałek 20.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Uchwały z roku 2020

 

Uchwały z 2020

 

Uchwała nr 480_XXIX_20. z dnia 30 grudnia 2020 r. ( w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2020 roku)
Uchwała nr 479_XXIX_20. z dnia 30 grudnia 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 478_XXIX_20. z dnia 30 grudnia 2020 r. ( w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości)
Uchwała nr 477_XXIX_20. z dnia 30 grudnia 2020 r. ( w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości)
Uchwała nr 476_XXIX_20. z dnia 30 grudnia 2020 r. ( w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych)
Uchwała nr 475_XXIX_20. z dnia 30 grudnia 2020 r. ( w sprawie ustalenia opłat targowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 474_XXIX_20. z dnia 30 grudnia 2020 r. ( w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2021)
Uchwała nr 473_XXIX_20. z dnia 30 grudnia 2020 r. ( w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2021)
Uchwała nr 472_XXIX_20. z dnia 30 grudnia 2020 r. ( w sprawie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2021)
Uchwała nr 471_XXIX_20. z dnia 30 grudnia 2020 r. ( w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021)
Uchwała nr 470_XXIX_20. z dnia 30 grudnia 2020 r. ( w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 469_XXIX_20. z dnia 30 grudnia 2020 r. ( w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2021 rok)
Uchwała nr 468_XXIX_20. z dnia 30 grudnia 2020 r. ( w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 467_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Uchwała nr 466_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 465_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 464_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 463_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 462_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 461_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 460_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 459_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 458_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
Uchwała nr 457_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 456_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 455_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r ( w sprawie zmiany uchwały nr 61_VII_19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej)
Uchwała nr 454_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 59_VII_19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Miejskiej
Uchwała nr 453_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w sprawie ustalenia stanów liczebnych stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 452_XXVIII_20 z dnia 8 grudnia 2020 r. ( w  sprawie zmiany uchwały nr 35VI03 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 451_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 450_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 449_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego)
Uchwała nr 448_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 447_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
Uchwała nr 446_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 445_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 444_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 443_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 407XIX12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012 r.)
Uchwała nr 442_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności)
Uchwała nr 441_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie ustalenia opłat targowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 440_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 439_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 438_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 788XXXIV17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.08.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usług)
Uchwała nr 437_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 714XXXV14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszka)
Uchwała nr 436_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadań bieżących)
Uchwała nr 435_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Rzeczpospolita Samorządna)
Uchwała nr 434_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 433_XXVII_20 z dnia 26 listopada 2020 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 204XVII19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2019r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy)

Uchwała nr 432_XXVI_20 z dnia 13 października 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na budowę przydomowej oczyszczalni)
Uchwała nr 431_XXVI_20 z dnia 13 października 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na budowę przydomowej oczyszczalni)
Uchwała nr 430_XXVI_20 z dnia 13 października 2020 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 679XXXII17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.06.2017 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji _Planu Gospodarczego)
Uchwała nr 429_XXVI_20 z dnia 13 października 2020 r. ( w sprawie przystąpienia do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego zrzeszonymi w ramach Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej)
Uchwała nr 428_XXVI_20 z dnia 13 października 2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 427_XXVI_20 z dnia 13 października 2020 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 204XVII19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2019r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 426_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia określającego zasady współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych)
Uchwała nr 425_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 424_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 423_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 422_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 421_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 420_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 419_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 418_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 417_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 416_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 415_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 414_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 413_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 412_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 411_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 410_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 409_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 408_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 407_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 406_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 405_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 404_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 403_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 402_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 401_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 400_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 399_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 398_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 397_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 396_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 395_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 394_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 393_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 392_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 391_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 390_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 389_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 388_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 387_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 386_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 385_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 384_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 383_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 382_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 381_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 380_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 379_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 378_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 377_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 376_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 375_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 374_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 373_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 372_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 371_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 370_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 369_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 368_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 367_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 366_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 365_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 364_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 363_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 362_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 361_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 360_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 359_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 358_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 357_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec)
Uchwała nr 356_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Węgliniec w roku szkolnym 2020-2021)
Uchwała nr 355_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadań bieżących)
Uchwała nr 354_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 15_LVI_98 Rady Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 06.04.1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych)
Uchwała nr 353_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 352_XXV_20 z dnia 30 września 2020 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 204XVII19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2019r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Uchwała nr 351_XXIV_20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 61_VII_19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej)
Uchwała nr 350_XXIV_20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 60_VII_19 Rady Miejskiej Węglińca w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 349_XXIV_20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 59_VII_19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca)
Uchwała nr 348_XXIV_20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 714XXXV14 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego)
Uchwała nr 347_XXIV_20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 346_XXIV_20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 345_XXIV_20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 344_XXIV_20 z dnia 13 sierpnia 2020 r. (w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca.pdf351_XXIV_20 w sprawie zmiany uchwały nr 61_VII_19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 21 marca 2019 r.)

Uchwała nr 343_XXIII_20 z dnia 23 lipca 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 342_XXIII_20 z dnia 23 lipca 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 341_XXIII_20 z dnia 23 lipca 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 340_XXIII_20 z dnia 23 lipca 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 339_XXIII_20 z dnia 23 lipca 2020 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu części obiektu budowlanego (komina) na budynku Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie)
Uchwała nr 338_XXIII_20 z dnia 23 lipca 2020 r. ( w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 337_XXIII_20 z dnia 23 lipca 2020 r. ( w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 204XVII19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2019r.)
Uchwała nr 336_XXIII_20 z dnia 23 lipca 2020 r. ( w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok)
Uchwała nr 335_XXIII_20 z dnia 23 lipca 2020 r. ( w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2019 rok)
Uchwała nr 334_XXIII_20 z dnia 23 lipca 2020 r. ( w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Węgliniec za 2019 rok)
Uchwała nr 333_XXIII_20 z dnia 23 lipca 2020 r. ( w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec wotum zaufania)
Uchwała nr 332_XXII_20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 100VIII15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkas)
Uchwała nr 331_XXII_20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 56VI15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi )
Uchwała nr 330_XXII_20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 329_XXII_20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
Uchwała nr 328_XXII_20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 327_XXII_20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 326_XXII_20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 325_XXII_20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 324_XXII_20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 323_XXII_20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 322_XXII_20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości)
Uchwała nr 321_XXII_20 z dnia 25 czerwca 2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 320_XXI_20 z dnia 28 Maja 2020 r. (w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości)
Uchwała nr 319_XXI_20 z dnia 28 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego z dnia 21 maja 2020 r.)
Uchwała nr 318_XXI_20 z dnia 28 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 317_XXI_20 z dnia 28 maja 2020 r. (w sprawie powołania Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 316_XXI_20 z dnia 28 maja 2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Uchwała nr 315_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 314_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 313_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 312_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 311_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 310_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 309_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 308_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 307_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 306_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 305_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu.pdf
Uchwała nr 304_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 303_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu.pdf
Uchwała nr 302_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 301_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 300_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 299_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 298_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 297_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 296_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 295_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 294_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 293_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 292_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu.pdf
Uchwała nr 291_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 290_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 289_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 288_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu.pdf
Uchwała nr 287_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 286_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 285_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 284_XX_20 z dnia 21 maja 2020 r. (w sprawie odwołania Skarbnika Gminy i Miasta Węgliniec)

Uchwała nr 283_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 282_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 281_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 280_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 279_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu.)
Uchwała nr 278_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 277_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 276_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 274_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 273_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 272_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 271_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 270_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
Uchwała nr 269_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 268_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 267_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 266_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 265_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 264_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 263_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 262_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 261_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 260_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 259_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 258_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 257_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 256_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 255_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 254_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
Uchwała nr 253_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.)
Uchwała nr 252_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 51VI11 Rady Miejskiej w Węglińcu z dn. 28.06.2011r. w sprawie wprowadzenia _Regulaminu korzystania z parków wiejskich.)
Uchwała nr 251_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 17III06 Rady Miejskiej w Węglińcu z dn. 15.12.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej.)
Uchwała nr 250_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 308XLIII06 Rady Miejskiej w Węglińcu z dn. 28.04.2006r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania obiektów użyteczności publicznej.)
Uchwała nr 249_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 307XLIII06 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 28.04.2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania obiektu użyteczności publicznej.)
Uchwała nr 248_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 197XVI19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta)
Uchwała nr 247_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Wę.)
Uchwała nr 246_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.pdf
Uchwała nr 245_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie przyjęcia _Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2020 roku)
Uchwała nr 244_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych na obszarze miasta Węgliniec.)
Uchwała nr 243_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie zmian w budżecie.)
Uchwała nr 242_XIX_20 z dnia 23 Kwietnia 2020 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 204XVII19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2019r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej.)

Uchwała nr 241_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta Węglinie)
Uchwała nr 240_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
Uchwała nr 239_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 238_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 237_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 236_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 235_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 234_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 233_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 232_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 231_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 230_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 229_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy znajdujący się w budynku Ośrodka Zdrowia)
Uchwała nr 228_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr 8XXXVII97 Rady Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 30 stycznia 1997r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury)
Uchwała nr 227_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 124_XXI_04 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 23.04.2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego)
Uchwała nr 226_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 200XVI19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami)
Uchwała nr 225_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 198XVI19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
Uchwała nr 224_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 197XVI19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 223_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za schronienie osobom i rodzinom tego pozbawionym)
Uchwała nr 222_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca do ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne)
Uchwała nr 221_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarzy komunalnych oraz regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej w Gminie Węgliniec)
Uchwała nr 220_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 219_XVIII_20 z dnia 30 Stycznia 2020 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały nr 204XVII19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2019r.w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej)

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2020-02-07 12:18:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2022-02-22 12:49:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 19555