☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC

Czwartek 30.11.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

2019

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec 2019 r.

 


Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 135/2019 z dnia 31 Grudnia 2019 r. (w sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 134/2019 z dnia 31 Grudnia 2019 r. (w sprawie nieodpłatnego przekazania zakupionego w ramach projektu pn. „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” pomocy dydaktycznych Szkole Podstawowej w Ruszowie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 133/2019 z dnia 31 Grudnia 2019 r. (w sprawie powołania Komisji Wyborczej, ds. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 132/2019 z dnia 31 Grudnia 2019 r. (w sprawie powołania Komisji Wyborczej, ds. wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej Sołectwa Czerwona Woda)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 131/2019 z dnia 31 Grudnia 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 130/2019 z dnia 31 Grudnia 2019 r. (w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 129/2019 z dnia 31 Grudnia 2019 r. (w sprawie wprowadzenia Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Załącznik nr 1   do zarządzenia 129
Załącznik nr 1a do zarządzenia 129
Załącznik nr 2   do zarządzenia 129
Załącznik nr 3   do zarządzenia 129
Załącznik nr 4   do zarządzenia 129
Załącznik nr 5   do zarządzenia 129

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 128/2019 z dnia 31 Grudnia 2019 r. (w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2020 )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 127/2019 z dnia 19 Grudnia 2019 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2020 przez organizacje pozarządowej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 126/2019 z dnia 16 Grudnia 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 125/2019 z dnia 11 Grudnia 2019 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Budowa budynku żłobko przedszkola w Węglińcu na dz.nr 168/1 — roboty rozbiórkowe ” )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 124/2019 z dnia 06 Grudnia 2019 r. ( w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w grudniu 2019r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 123/2019 z dnia 06 Grudnia 2019 r. (w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Czerwona Woda)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 122/2019 z dnia 06 Grudnia 2019 r. (w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej w sołectwie Stary Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 121/2019 z dnia 11 Grudnia 2019 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pn: „Budowa oświetlenia na terenie gminy Węgliniec”. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 120/2019 z dnia 29 Listopada 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 119/2019 z dnia 28 Listopada 2019 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania realizowanego na podstawie umowy 270/2019 oraz aneksu Nr 1 z 19.11.2019 pn.: „Remont drogi gminnej - ulica K. Wojtyły w Węglińcu wraz z chodnikiem” )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 118/2019 z dnia 28 Listopada 2019 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru częściowego oraz odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania realizowanego na podstawie umowy Nr 191/19 pn.: „Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu” )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 114/2019 z dnia 20 Listopada 2019 r. (w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 113/2019 z dnia 20 Listopada 2019 r. (sprawie zmian w budżecie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 112/2019 z dnia 14 Listopada 2019 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Przebudowa chodnika przy ul.Kantowicza w Ruszowie „ .Na podstawie umowy Nr 277/2019r z dnia 14.10.2019r.. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 111/2019 z dnia 14 Listopada 2019 r.  ( w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2020r. oraz projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 110/2019 z dnia 13 Listopada 2019 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargu lokalu mieszkalnego położonego w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej 5/2. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 109/2019 z dnia 13 Listopada 2019 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 108/2019 z dnia 05 Listopada 2019 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 107/2019 z dnia 05 Listopada 2019 r. (w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego na lokal mieszkalny położony w Ruszowie przy ul. Śródmiejskiej 5/2. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 106/2019 z dnia 11 Listopada 2019 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego lokalu mieszkalnego o pow. 25,99m2 położonego w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły 6/7. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 105/2019 z dnia 5 Listopada 2019 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 104/2019 z dnia 30 Października 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 103/2019 z dnia 24 Października 2019 r. (w sprawie wprowadzenie procedury postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 102/2019 z dnia 23 Października 2019 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 101/2019 z dnia 11 Października 2019 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Remont pomieszczeń na parterze budynku Domu Kultury w Jagodzinie z przeznaczeniem na utworzenie klubu SENIOR +”.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 100/2019 z dnia 10 Października 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 99/2019 z dnia 07 Października 2019 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 98/2019 z dnia 02 Października 2019 r. (w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2020 rok.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 97/2019 z dnia 01 Października 2019 r. (w sprawie ustalenia zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach Centrum Usług Wspólnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 96/2019 z dnia 30 Września 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 95/2019 z dnia 30 Września 2019 r. (w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przez Gminę obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 94/2019 z dnia 30 Września 2019 r. (w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 93/2019 z dnia 26 Września  2019 r. (sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 92/2019 z dnia 24 Września  2019 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Czerwonej Wodzie” )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 91a/2019 z dnia 23 Września 2019 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 68/06 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.12.2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 89/2019 z dnia 17 Września 2019 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 25.08.2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 88/2019 z dnia 12 Września 2019 r. (w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, tj. kwoty miesięcznego stypendium socjalnego w roku szkolnym 2019/2020.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 87/2019 z dnia 12 Września 2019 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Budowa kotłowni w budynku Domu Kultury w Ruszowie ”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 86/2019 z dnia 11 Września 2019 r. (w sprawie zmian Zarządzenia nr 66/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 09.09.2013r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 85/2019 z dnia 9 Września 2019 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych pt. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej „Święta Grzybów" w 2019 przez organizacje pozarządowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 84/2019 z dnia 9 Września 2019 r. (w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 83/2019 z dnia 9 Września 2019 r. (w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na terenie Gminy Węgliniec w 2019 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 82/2019 z dnia 9 Września 2019 r. (w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na rok 2020 przez kierowników wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, podległe jednostki i zakłady budżetowe.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 81/2019 z dnia 29 Sierpnia 2019 r. (w sprawie ustalenia zasad kwalifikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 80/2019 z dnia 29 Sierpnia 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 79/2019 z dnia 28 Sierpnia 2019 r.  ( w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2019r)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 78/2019 z dnia 27 Sierpnia 2019 r. (w sprawie przekazania środka trwałego )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 77/2019 z dnia 20 Sierpnia 2019 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego lokalu niemieszkalnego o pow. 56,20m 2 położonego w Jagodzinie 81/1.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 76/2019 z dnia 20 Sierpnia 2019 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 75/2019 z dnia 1 Sierpnia 2019 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 74/2019 z dnia 1 Sierpnia 2019 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 9/2019 r. z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. analiz i potrzeb w ramach zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie edukacji sportu, rekreacji i kultury)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 73/2019 z dnia 31 Lipca 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 72/2019 z dnia 29 Lipca 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 71/2019 z dnia 29 Lipca 2019 r. (w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Węgliniec )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 70/2019 z dnia 26 Lipca 2019 r. (w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 69/2019 z dnia 23 Lipca 2019 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych pt. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej „Święta Grzybów” w 2019 przez organizacje pozarządowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 68/2019 z dnia 28 Czerwca 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 67/2019 z dnia 27 Czerwca 2019 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.12.2017r. w sprawie ustalenia planu kont dla ewidencji księgowej przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Węglińcu, Czerwonej Wodzie i Zielonce” realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 66/2019 z dnia 27 Czerwca 2019 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Plac zabaw w Starym Węglińcu (dz.nr 495) — montaż urządzeń placu zabaw”.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 65/2019 z dnia 26 Czerwca 2019 r. (w sprawie przyznania stypendium dla studentów z terenu Gminy Węgliniec )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 64/2019 z dnia 26 Czerwca 2019 r. (w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 63/2019 z dnia 26 Czerwca 2019 r. ( w sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62/2019 z dnia 28 Czerwca 2019 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Węgliniec )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 61/2019 z dnia 18 Czerwca 2019 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 60/2019 z dnia 18 Czerwca 2019 r. (sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 59/2019 z dnia 17 Czerwca 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 58/2019 z dnia 10 Czerwca 2019 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 07.04.2011 roku w sprawie określenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu rozpatrywania złożonych wniosków o zawarcie umowy dzierżawy gruntu - majątku Gminy i Miasta Węgliniec, którym administruje Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 57/2019 z dnia 31 Maja 2019 r. (w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 56/2019 z dnia 31 Maja 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 55/2019 z dnia 30 Maja 2019 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 25.08.2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54/2019 z dnia 24 Maja 2019 r. (w sprawie powołania Zespołu ds. wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, samotnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 53/2019 z dnia 24 Maja 2019 r. (w sprawie powołania zespołu roboczego ds. przygotowania założeń funkcjonalnych i techniczno-ekonomicznych rozbudowy sieci kanalizacyjnej Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 52/2019 z dnia 24 Maja 2019 r. (w sprawie określenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec, w tym moduły zadaniowe dla każdego stopnia.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 51/2019 z dnia 21 Maja 2019 r.  (w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 33/2019 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 12.03.2019r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego gminnej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 96/3 w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 50/2019 z dnia 07 Maja 2019 r. (w sprawie określenia procedury dofinansowania zabiegów sterylizacji zwierząt w Gminie Węgliniec w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2019 roku”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49/2019 z dnia 07 Maja 2019 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 48/2019 z dnia 30 Kwietnia 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 47/2019 z dnia 16 Kwietnia 2019 r. (w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Węgliniec w 2019 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 46/2019 z dnia 16 Kwietnia 2019 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie określenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu sprzedaży oraz przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu garaży i pomieszczeń gospodarczych ( komórek ) )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 45/2019 z dnia 15 Kwietnia 2019 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 44/2019 z dnia 08 Kwietnia 2019 r. (w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 43/2019 z dnia 8 Kwietnia 2019 r. (w sprawie powołania Komisji Przetargowej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 42/2019 z dnia 04 Kwietnia 2019 r. (w sprawie zmiany Zarządzenie nr 140/2016 z dnia 30.12.2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 41/2019 z dnia 02 Kwietnia 2019 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2019 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 4.01.2016r. w sprawie określenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40/2019 z dnia 02 Kwietnia 2019 r. (w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 30/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.02.2019r. w sprawie zaciągnięcia w 2019r. długoterminowego zobowiązania w formie pożyczki.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39/2019 z dnia 02 Kwietnia 2019 r. (w sprawie: przeznaczenia do przydziału lokali mieszkalnych należących do zasobu Gminy Węgliniec dla osób oczekujących na lokal z zasobów Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 37/2019 z dnia 29 Marca 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 36/2019 z dnia 29 Marca 2019 r. (w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2018r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35/2019 z dnia 14 Marca 2019 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34/2019 z dnia 14 Marca 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 32/2019 z dnia 8 Marca 2019 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31/2019 z dnia 8 Marca 2019 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie na terenie Gminy Węgliniec”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30/2019 z dnia 28 Lutego 2019 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2019r. długoterminowego zobowiązania w formie pożyczki.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29/2019 z dnia 28 Lutego 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 28/2019 z dnia 27 Lutego 2019 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego lokalu mieszkalnego o pow. 56,20m 2 położonego w Jagodzinie 81/1 )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27/2019 z dnia 25 Lutego 2019 r. (w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedurę postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 26/2019 z dnia 19 Lutego 2019 r. (w sprawie przekwalifikowania lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny na lokal mieszkalny. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 25/2019 z dnia 19 Lutego 2019 r. (W sprawie ustalenia zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach Centrum Usług Wspólnych )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24/2019 z dnia 14 Lutego 2019 r. (sprawie zmian w budżecie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 23/2019 z dnia 11 Lutego 2019 r. (w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2019 roku.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22/2019 z dnia 11 Lutego 2019 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21A/2019 z dnia 31 Stycznia 2019 r. (w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19/2019 z dnia 29 Stycznia 2019 r. (sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18/2019 z dnia 25 Stycznia 2019 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17/2019 z dnia 25 Stycznia 2019 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnych nieruchomości gruntowych. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 16/2019 z dnia 23 Stycznia 2019 r. (w sprawie przekazania środka trwałego )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 15/2019 z dnia 21 Stycznia 2019 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14/2019 z dnia 21 Stycznia 2019 r. (w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13/2019 z dnia 14 Stycznia 2019 r. (w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2019.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12/2019 z dnia 14 Stycznia 2019 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11/2019 z dnia 14 Stycznia 2019 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2019r. długoterminowego zobowiązania w formie pożyczki. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10/2019 z dnia 14 Stycznia 2019 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i kultury i ochrony dziedzictwa narodowego )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie powołania zespołu roboczego ds. analiz i potrzeb w ramach zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie edukacji sportu, rekreacji i kultury)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 8/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 201 9 przez organizacje pozarządowe )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 przez organizacje pozarządowe. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 6/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Węgliniec. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 4/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2019. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2/2019 z dnia 7 Stycznia 2019 r. (w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1/2019 z dnia 4 Stycznia 2019 r. (w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2019-01-08 11:32:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2023-04-27 13:09:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 27934