☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Herb BIP WĘGLINIEC

Piątek 19.07.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec 2019 r.

 


Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62/2019 z dnia 28 Czerwca 2019 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Węgliniec )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 60/2019 z dnia 18 Czerwca 2019 r. (sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 59/2019 z dnia 17 Czerwca 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 58/2019 z dnia 10 Czerwca 2019 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 07.04.2011 roku w sprawie określenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu rozpatrywania złożonych wniosków o zawarcie umowy dzierżawy gruntu - majątku Gminy i Miasta Węgliniec, którym administruje Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 56/2019 z dnia 31 Maja 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 55/2019 z dnia 30 Maja 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 25.08.2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54/2019 z dnia 24 Maja 2019 r. (w sprawie powołania Zespołu ds. wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, samotnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 51/2019 z dnia 21 Maja 2019 r.  (w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 33/2019 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 12.03.2019r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego gminnej nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 96/3 w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 50/2019 z dnia 07 Maja 2019 r. (w sprawie określenia procedury dofinansowania zabiegów sterylizacji zwierząt w Gminie Węgliniec w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2019 roku”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49/2019 z dnia 07 Maja 2019 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 48/2019 z dnia 30 Kwietnia 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 47/2019 z dnia 16 Kwietnia 2019 r. ( w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego na terenie Gminy Węgliniec w 2019 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 46/2019 z dnia 16 Kwietnia 2019 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie określenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu sprzedaży oraz przyznawania pierwszeństwa w nabywaniu garaży i pomieszczeń gospodarczych ( komórek ) )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 45/2019 z dnia 15 Kwietnia 2019 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 44/2019 z dnia 08 Kwietnia 2019 r. (w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 42/2019 z dnia 04 Kwietnia 2019 r. (w sprawie zmiany Zarządzenie nr 140/2016 z dnia 30.12.2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 41/2019 z dnia 02 Kwietnia 2019 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2019 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 4.01.2016r. w sprawie określenia procedury dotyczącej szczegółowych zasad, sposobu i trybu sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40/2019 z dnia 02 Kwietnia 2019 r. (w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 30/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 28.02.2019r. w sprawie zaciągnięcia w 2019r. długoterminowego zobowiązania w formie pożyczki.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39/2019 z dnia 02 Kwietnia 2019 r. (w sprawie: przeznaczenia do przydziału lokali mieszkalnych należących do zasobu Gminy Węgliniec dla osób oczekujących na lokal z zasobów Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 37/2019 z dnia 29 Marca 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 36/2019 z dnia 29 Marca 2019 r. (w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2018r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35/2019 z dnia 14 Marca 2019 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34/2019 z dnia 14 Marca 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 32/2019 z dnia 8 Marca 2019 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31/2019 z dnia 8 Marca 2019 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych realizowanych w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie na terenie Gminy Węgliniec”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30/2019 z dnia 28 Lutego 2019 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2019r. długoterminowego zobowiązania w formie pożyczki.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29/2019 z dnia 28 Lutego 2019 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 28/2019 z dnia 27 Lutego 2019 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego lokalu mieszkalnego o pow. 56,20m 2 położonego w Jagodzinie 81/1 )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27/2019 z dnia 25 Lutego 2019 r. (w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej procedurę postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 26/2019 z dnia 19 Lutego 2019 r. (w sprawie przekwalifikowania lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny na lokal mieszkalny. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 25/2019 z dnia 19 Lutego 2019 r. (W sprawie ustalenia zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach Centrum Usług Wspólnych )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24/2019 z dnia 14 Lutego 2019 r. (sprawie zmian w budżecie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 23/2019 z dnia 11 Lutego 2019 r. (w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2019 roku.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22/2019 z dnia 11 Lutego 2019 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargu gminnej nieruchomości gruntowej. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21A/2019 z dnia 31 Stycznia 2019 r. (w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19/2019 z dnia 29 Stycznia 2019 r. (sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18/2019 z dnia 25 Stycznia 2019 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnej nieruchomości gruntowej. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17/2019 z dnia 25 Stycznia 2019 r. (w sprawie zbycia w drodze przetargowej gminnych nieruchomości gruntowych. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 16/2019 z dnia 23 Stycznia 2019 r. (w sprawie przekazania środka trwałego )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 15/2019 z dnia 21 Stycznia 2019 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14/2019 z dnia 21 Stycznia 2019 r. (w sprawie ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2019 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13/2019 z dnia 14 Stycznia 2019 r. (w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2019.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12/2019 z dnia 14 Stycznia 2019 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 5/2019 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11/2019 z dnia 14 Stycznia 2019 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2019r. długoterminowego zobowiązania w formie pożyczki. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10/2019 z dnia 14 Stycznia 2019 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i kultury i ochrony dziedzictwa narodowego )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie powołania zespołu roboczego ds. analiz i potrzeb w ramach zadań remontowych i inwestycyjnych w zakresie edukacji sportu, rekreacji i kultury)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr   8/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 201 9 przez organizacje pozarządowe )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr   7/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 przez organizacje pozarządowe. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr   6/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Węgliniec. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr   5/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr   4/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2019. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr   3/2019 z dnia 8 Stycznia 2019 r. (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2/2019 z dnia 7 Stycznia 2019 r. (w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1/2019 z dnia 4 Stycznia 2019 r. (w sprawie powołania zastępcy Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Jeziorny
(2019-01-08 11:32:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Jeziorny
(2019-06-27 13:02:33)
 
 
ilość odwiedzin: 874703

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X