☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC
Grafika zawierająca herb BIP WĘGLINIEC

Środa 02.12.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec 2020 r.

 

 


Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 109 z dnia 25 Listopada 2020 r. (w sprawie Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 108 z dnia 19 Listopada 2020 r. (w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 105 z dnia 13 Listopada 2020 r. (w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2021r. oraz projektu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 102 z dnia 26 Października 2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 101 z dnia 19 Października 2020 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych dla zadania realizowanego na podstawie umowy nr 291/2020 z dnia 23.07.2020 r pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi w Starym Węglińcu ul. Zielona, działki nr 941, 942”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 100 z dnia 16 Października.2020 r. (w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 97 z dnia 30 Września.2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 96 z dnia 30 Września.2020 r. (w sprawie: powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 95 z dnia 29.Września.2020 r. (w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 94 z dnia 10.Września.2020 r. (w sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 93 z dnia 10.Września.2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 92 z dnia 10.Września.2020 r. (w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektu „Rocznego programu współpracy gminy Węgliniec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2021 ".)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 91 z dnia 08.Września.2020 r. (w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 45/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 18.05.2020r. w sprawie zaciągnięcia w 2020r. długoterminowego zobowiązania w formie pożyczki.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 90 z dnia 07.Września.2020 r. (w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 77/2020 Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 10 sierpnia 2020r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości gruntowej w Czerwonej Wodzie składającej się z trzech działek o numerach ewidencyjnych: 1158 0 pow. 2,46 ha, 1 172 0 pow. 1,07 ha, 1187 0 pow. 0,37 ha.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 89 z dnia 03 Września.2020 r. (w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, tj. kwoty miesięcznego stypendium socjalnego w roku szkolnym 2020/2021.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 88 z dnia 01.Września.2020 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 87 z dnia 01.Września.2020 r. (w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 86 z dnia 01.Września.2020 r. (w sprawie zmian Zarządzenia nr 66/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 09.09.2013r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 85 z dnia 01.Września.2020 r. (w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na rok 2021 przez kierowników wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, podległe jednostki i zakłady budżetowe.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 84 z dnia 31.Sierpnia.2020r. (w sprawie ustalenia zasad klasyfikowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach oświatowych Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 83 z dnia 31.Sierpnia.2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Załącznik do Zarządzenia nr 83

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 82 z dnia 28.Sierpnia.2020 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2020r. długoterminowego zobowiązania w formie kredytu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 81 z dnia 28.Sierpnia.2020 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2020r. długoterminowego zobowiązania w formie pożyczki.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 80 z dnia 28.Sierpnia.2020 r. (w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2020r.)

Załącznik do Zarządzenia 80 z dnia 28 Sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 79 z dnia 25 Sierpnia.2020 r. (z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości gruntowej.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 78 z dnia 25.08.2020 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości gruntowej.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 77/2020 dnia 10 Sierpnia 2020 r. ( sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości gruntowej Czerwonej Wodzie składajqcej się z trzech działek )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 76/2020 dnia 10 Sierpnia 2020 r. ( sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości gruntowej. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 75/2020 dnia 10 Sierpnia 2020 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Remont garażu przy świetlicy w Zielonce ( dz.nr 1479/75) - roboty dekarskie ".)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 74/2020 dnia 31 Lipca 2020 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 2712020 r. Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 11 marca 2020

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 73/2020 z dnia 31.Lipca.2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)r. w sprawie wprowadzenia działań prewencyjnych na terenie Gminy Węgliniec w związku z występowaniem wirusa COVID-19 na terenie Polski )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 72/2020 dnia 30 lipca 2020 r. ( sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy Węgliniec

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 71/2020 dnia 30 lipca 2020 r. (w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 70/2020 dnia 30 lipca 2020 r. (w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 69/2020 dnia 30 lipca 2020 r. (w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 68/2020 dnia 30 lipca 2020 r. (w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 67/2020 dnia 30 lipca 2020 r. (w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 66 z dnia 28.Lipca.2020 r. (w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 65 z dnia 28.Lipca.2020 r. (w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Szkoły Podstawowej w Węglińcu sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 64 z dnia 28.Lipca.2020 r. (w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Szkoły Podstawowej w Ruszowie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 63 z dnia 27.Lipca.2020 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt:
„Budowa budynku żłobko-przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu —1 transza ”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62/2020 dnia 23 lipca 2020 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 61 z dnia 21.Lipca.2020 r. (w sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 60/2020 z dnia 03.07.2020 r. ( w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 59/2020 z dnia 30.06.2020 r. ( w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 58/2020 z dnia 22.06.2020 r. ( w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 57/2020 z dnia 22.06.2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 56/2020 z dnia 18.06.2020 r. (w sprawie powołania Komisji Wyborczej, ds. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Ruszów)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 55/2020 z dnia 08.06.2020 r. (w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54/2020 z dnia 04.06.2020 r. (w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Ruszów)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 53/2020 z dnia 01.06.2020 r. (W sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy Węgliniec wykonywanie określonych obowiązków w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 52/2020 z dnia 01.06.2020 r. (W sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Węgliniec do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Węglińca, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń i poświadczeń oraz pism w postępowaniu egzekucyjnym w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 51/2020 z dnia 22.06.2020 r. ( w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 50/2020 z dnia 22 Maja 2020 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 2712020 r. Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia działań prewencyjnych na terenie Gminy Węgliniec w związku z występowaniem wirusa COVID-19 na terenie Polski)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49/2020 z dnia 22 Maja 2020 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w czerwcu 2020r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 47/2020 z dnia 22 Maja 2020 r. (w sprawie określenia procedury dofinansowania zabiegów sterylizacji zwierząt w Gminie Węgliniec w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2020 roku”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 46 z dnia 18.Maja.2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 45 z dnia 18.Maja.2020 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2020r. długoterminowego zobowiązania w formie pożyczki.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 44 z dnia 18.Maja.2020 r. (w sprawie powołania Komisji Wyborczej, ds. wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jagodzin)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 43 z dnia 15.Maja.2020 r. (w sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 42/2020 z dnia 8 Maja 2020 r. (w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej w sołectwie Piaseczna)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 41/2020 z dnia 8 Maja 2020 r. (w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej w sołectwie Jagodzin)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40/2020 z dnia 5 Maja 2020 r. (w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Szkoły Podstawowej w Węglińcu sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39/2020 z dnia 5 Maja 2020 r. (w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Szkoły Podstawowej w Ruszowie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 37/2020 z dnia 30 Kwietnia 2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 36 z dnia 29.Kwietnia.2020 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót budowlanych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35/2020 z dnia 8 Kwietnia 2020 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 16/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34/2020 z dnia 8 Kwietnia 2020 r. (w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Budowa budynku żłobko przedszkola z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii położonego w Węglińcu”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33/2020 z dnia 8 Kwietnia 2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 32/2020 z dnia 2 Kwietnia 2020 r. (w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31/2020 z dnia 31 Marca 2020 r. (sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30/2020 z dnia 26 Marca 2020 r. (w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2019r)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29/2020 z dnia 19 Marca 2020 r. ( w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego nieruchomości gruntowej w Czerwonej Wodzie składającej się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 1775/4 0 pow. 0,1156 ha, oraz 1775/5 0 pow. 0,0298. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 28/2020 z dnia 12 Marca 2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27/2020 z dnia 12 Marca 2020 r. (w sprawie wprowadzenia działań prewencyjnych na terenie Gminy Węgliniec w związku z występowaniem wirusa COVID-19 na terenie Polski )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 26/2020 z dnia 03 Marca 2020 r. (w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz wykaz cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 25/2020 z dnia 25 Lutego 2020 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24/2020 z dnia 21 Lutego 2020 r. (w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Węgliniec. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22/2020 z dnia 19 Lutego 2020 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21/2020 z dnia 11 Lutego 2020 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 724/2 położonej w Starym Węglińcu w drodze przetargu ograniczonego do wszystkich właścicieli nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością gruntową o numerze ewidencyjnym 724/2 położonej w Starym Węglińcu. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 20/2020 z dnia 11 Lutego 2020 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 424/2 położonej w Starym Węglińcu w drodze przetargu ograniczonego do wszystkich właścicieli nieruchomości sąsiadujących z nieruchomością gruntową o numerze ewidencyjnym 424/2 położonej w Starym Węglińcu. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18/2020 z dnia 06 Lutego 2020 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17/2020 z dnia 05 Lutego 2020 r. (w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Soleckiej w sołectwie Jagodzin)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 16/2020 z dnia 31 Stycznia 2020 r. (w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia kierowników i  zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 15/2020 z dnia 21 Lutego 2020 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14/2020 z dnia 31 Stycznia 2020 r. (sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12/2020 z dnia 28 Stycznia 2020 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych pt. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez powierzenie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów i konkurencji sportowych podczas imprezy plenerowej „Święta Grzybów” w 2019 przez organizacje pozarządowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11/2020 z dnia 23 Stycznia 2020 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2020 w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10/2020 z dnia 23 Stycznia 2020 r. (w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkól podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 09/2020 z dnia 22 Stycznia 2020 r. (w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2020 roku.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7/2020 z dnia 16 Stycznia 2020 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie upowszechniania turystyki na terenie gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 6/2020 z dnia 15 Stycznia 2020 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu plastyczno-technicznego " Odpady segreguj koniecznie")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5/2020 z dnia 15 Stycznia 2020 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu fotograficznego " Cztery Pory Roku W Gminie Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 4/2020 z dnia 09 Stycznia 2020 r. (w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3/2020 z dnia 09 Stycznia 2020 r. (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2020. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2/2020 z dnia 08 Stycznia 2020 r. (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2020 rok.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1/2020 z dnia 03 Stycznia 2020 r. ( sprawie przeznaczenia do sprzedaży IV drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości gruntowej.)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Marek Jeziorny
(2020-01-15 13:01:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Jeziorny
(2020-11-25 12:24:17)
 
 
liczba odwiedzin: 1060163

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X