Rok 2018

Zarządzenia Burmistrza GiM Węgliniec  

rok 2018

 


Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 130/2018 z dnia 31 Grudnia 2018 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 96/2018r z dnia 18 października 2018r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu”.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 125/2018 z dnia 21 Grudnia 2018 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 881/XXXVIII/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.12.2017r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 124/2018 z dnia 21 Grudnia 2018 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Prace uzupełniające w budynku kotłowni WCK w Węglińcu”. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 123/2018 z dnia 21 Grudnia 2018 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Budowa instalacji gazowej (zbiornik 4850 l + przyłącze) zamontowany w ziemi dla potrzeb Domu Kultury w Ruszowie na dz.nr 131/4 , 131/3”.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 122/2018 z dnia 18 Grudnia 2018 r. ( )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 121/2018 z dnia 19 Grudnia 2018 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2019 przez organizacje pozarządowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 120/2018 z dnia 18 Grudnia 2018 r.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 119/2018 z dnia 18 Grudnia 2018 r. (sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 118/2018 z dnia 13 Grudnia 2018 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót budowlanych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 117/2018 z dnia 11 Grudnia 2018 r. ( w sprawie zmiany załącznika nr 1 do zarządzenia nr 96/2018 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 116/2018 z dnia 03 Grudnia 2018 r. ( w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót budowlanych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 115/2018 z dnia 03 Grudnia 2018 r. ( w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w grudniu 2018r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 114/2018 z dnia 30 Listopada 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 113/2018 z dnia 19 Listopada 2018 r. (w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 112/2018 z dnia 19 Listopada 2018 r. (w sprawie ustalenia zmian dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu obsługiwanego w ramach Centrum Usług Wspólnych.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 111/2018 z dnia 19 Listopada 2018 r. ( sprawie ustalenia zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach Centrum Usług Wspólnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 110/2018 z dnia 19 Listopada 2018 r. (w sprawie zmian w zarządzeniu nr 9/2004 z dnia 30.04.2004r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 109/2018 z dnia 15 Listopada 2018 r. (w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 91/2010 z dnia 31.12.2010r. w sprawie Polityki rachunkowości i ustalenia Zakładowego Planu Kont)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 108/2018 z dnia 15 Listopada 2018 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2018r. długoterminowego zobowiązania w formie kredytu )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 107/2018 z dnia 15 Listopada 2018 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2018r. długoterminowego zobowiązania w formie pożyczki. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 106/2018 z dnia 14 Listopada 2018 r.  ( w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2019r. oraz projektu sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 105/2018 z dnia 8 Listopada 2018 r. (w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków związanych z realizacją zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 104/2018 z dnia 7 Listopada 2018 r. (w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 103/2018 z dnia 7 Listopada 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 102/2018 z dnia 31 Października 2018 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych „Przebudowa dróg gminnych”(umowa nr 319/2018 z dnia 10.10.2018 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 101/2018 z dnia 31 Października 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 100/2018 z dnia 25 Października 2018 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót budowlanych (prowadzonych na podstawie umowy nr 205/2017 z dnia 08.09.2017 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 99/2018 z dnia 25 Października 2018 r. (w sprawie zmiany załącznika nr I do Zarządzenia Nr 68/06 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.12.2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 98/2018 z dnia 23 Października 2018 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Budowa malej architektury sportowo-rekreacyjnej-otwarta strefa aktywności w Węglińcu ”)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 97/2018 z dnia 18 Października 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 96a/2018 z dnia 18 Października 2018 r. (w sprawie powołania Komisji Socjalnej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 96/2018 z dnia 18 Października 2018 r. (w sprawie wprowadzenia „Regulamin Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 95/2018 z dnia 17 Października 2018 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia25.08.2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 94/2018 z dnia 17 Października 2018 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Remont pomieszczeń w budynku Domu Kultury w Jagodzinie (modernizacja)".)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 93/2018 z dnia 16 Października 2018 r  (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych (prowadzonych na podstawie umowy nr 245/2018 z dnia 29.08.2018 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 92/2018 z dnia 16 Października 2018 r. (W sprawie ustalenia zmian w dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości jednostek obsługiwanych w ramach Centrum Usług Wspólnych )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 91/2018 z dnia 16 Października 2018 r. (w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2019 rok)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 90/2018 z dnia 9 Października 2018 r. (Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 09.10.2018 roku w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 89/2018 z dnia 3 Października 2018 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Utwardzenie nawierzchni przy Ośrodku Zdrowia w Czerwonej Wodzie etap I i II”.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 88/2018 z dnia  2 Października 2018 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Budowa małej architektury sportowo-rekreacyjnej-otwarta strefa aktywności w Węglińcu -etap II”.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 87/2018 z dnia  28 Września 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 86/2018 z dnia  27 Września 2018 r. (w sprawie określenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec tj. kwoty miesięcznego stypendium socjalnego w roku szkolnym 2018/2019)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 85/2018 z dnia  25 Września 2018 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 51/2018 z dnia 22.06.2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 84/2018 z dnia  25 Września 2018 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 49/2018 z dnia 22.06.2018 roku w sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 83/2018 z dnia  17 Września 2018 r. (w sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów samorządowych na terenie gminy węgliniec w 2018 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 82/2018 z dnia  14 Września 2018 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego o pow. 45,30 m2 położonego w Kościelnej Wsi 10/1)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 81/2018 z dnia  13 Września 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 80/2018 z dnia  12 Września 2018 r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 79/2018 z dnia  11 Września 2018 r. (w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 78/2018 z dnia  10 Września 2018 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego o pow. 45,68111 2 położonego w Zielonce 3/8.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 77/2018 z dnia 10 Września 2018 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny o pow. 51,8 lm2, położony w Węglińcu przy ul.Sikorskiego 5/2. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 76/2018 z dnia  10 Września 2018 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego o pow. 33,10111 2 położonego w Węglińcu przy ul. Kolejowej 22/5.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 75/2018 z dnia  10 Września 2018 r. (w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Kościelna Wieś, Okrąglica, Ruszów w Gminie Węgliniec"

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 74/2018 z dnia 5 Września 2018 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt: „Utwardzenie nawierzchni przy boisku sportowym w Zielonce dz.nr 1482/34”. )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 73/2018 z dnia 31 Sierpnia 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 72/2018 z dnia  29 Sierpnia 2018 r. (w sprawie zmian zarządzenia nr 66/2013 Burmistrza Gminy i miasta Węgliniec z dnia 09.09.2013 r. w sprawie procedury opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 71/2018 z dnia  29 Sierpnia 2018 r. (w sprawie procedury przygotowania i opracowania materiałów analitycznych i planistycznych do projektu budżetu na 2019 rok przez kierowników wydziałów Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu, podległe jednostki i zakłady budżetowe.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 70/2018 z dnia  29 Sierpnia 2018 r. (w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Węgliniec za I półrocze 2018 roku)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 69/2018 z dnia  29 Sierpnia 2018 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizację pozarządowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 68/2018 z dnia  20 Sierpnia 2018 r. (sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 67/2018 z dnia  03 Sierpnia 2018 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 66/2018 z dnia  01 Sierpnia 2018 r. (sprawie ustalenia zasad stosowania mechanizmu podzielonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 65/2018 z dnia  01 Sierpnia 2018 r. ( w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych pt. "remont budynku OSP w Czerwonej Wodzie-wykonanie elewacji")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 64/2018 z dnia  31 Lipca 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 63/2018 z dnia  31 Lipca 2018 r. (w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości zabudowanej w Ruszowie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62/2018 z dnia  31 Lipca 2018 r. (w sprawie przekazania w administrowanie zabudowanej w Czerwonej Wodzie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 61/2018 z dnia  10 Lipca 2018 r. (w sprawie przeprowadzenia treningu gminnego systemu wczesnego ostrzegania)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 60/2018 z dnia  10 Lipca 2018 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego o pow. 25,99m2 położonego w Węglińcu przy ul. Karola Wojtyły 6/7)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 59/2018 z dnia  10 Lipca 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 58/2018 z dnia  09 Lipca 2018 r. (sprawie powołania komisji egzaminacyjnej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 57/2018 z dnia  09 Lipca 2018 r. (sprawie powołania komisji egzaminacyjnej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 56/2018 z dnia  09 Lipca 2018 r. (sprawie powołania komisji egzaminacyjnej )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 55/2018 z dnia  04 Lipca 2018 r. (sprawie określenia procedury dofinansowania zabiegów sterylizacji zwierząt w Gminie Węgliniec w ramach "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 20108 roku" )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54/2018 z dnia 29 Czerwca 2018 r. (w sprawie wyznaczenia Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do realizacji zadań z zakresu świadczenia dobry start oraz upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 53/2018 z dnia 29 Czerwca 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 52/2018 z dnia 22 Czerwca 2018 r. (w sprawie zmiany załącznika nr I do Zarządzenia nr 110/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu oraz Regulaminu wynagradzania prowizyjnego pracowników Referatu Egzekucji Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu wykonujących czynności z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 51/2018 z dnia 22 Czerwca 2018 r. (w sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49/2018 z dnia 22 Czerwca 2018 r. (w sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 48/2018 z dnia 30 Maja 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 47/2018 z dnia 14 Maja 2018 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Czerwonej Wodzie o pow. 0,18 ha i numerze ewidencyjnym 1581/10.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 46/2018 z dnia 14 Maja 2018 r.  (w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 45/2018 z dnia 14 Maja 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 44/2018 z dnia 8 Maja 2018 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w czerwcu 2018r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 43/2018 z dnia 30 Kwietnia 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 42/2018 z dnia 25 Kwietnia 2018 r. (sprawie przekazania środka trwałego.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 41/2018 z dnia 23 Kwietnia 2018 r. (w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników w Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec oraz zasad jej stosowania )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40A/2018 z dnia 16 Kwietnia 2018 r.(sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40/2018 z dnia 16 Kwietnia 2018 r. (w sprawie zmiany zarządzenia nr 38/2018 z dnia 09.04.2018 w sprawie zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowego zobowiązania w formie kredytu i pożyczki.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39/2018

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 38/2018 z dnia 09 Kwietnia 2018 r. (w sprawie zaciągnięcia w 2018 r długoterminowego zobowiązania w formie kredytu i pożyczki.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 37/2018 z dnia 30 Marca 2018 r. (w sprawie przekazania w administrowanie część działki zabudowanej położonej w Jagodzinie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 36/2018 z dnia 30 Marca 2018 r. (sprawie zmian w budżecie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35/2018 z dnia 28 Marca 2018 r. (w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Węgliniec za 2017rok.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34/2018 z dnia 19 Marca 2018 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej w Węglińcu składającej się z trzech działek o numerach ewidencyjnych 295 o pow. 0,1012 ha, 296 o pow.. 0,1016 ha oraz 297/1 o pow. 0,1338 ha.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33/2018 z dnia 16 Marca 2018 r. (sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31/2018 z dnia 28 Lutego 2018 r. (sprawie zmian w budżecie)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30/2018 z dnia 28 Lutego 2018 r. (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018 przez organizacje pozarządowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29/2018 z dnia 19 Lutego 2018 r. ( sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 28/2018 z dnia 9 Lutego 2018 r. (w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27a/2018 z dnia 7 Lutego 2018 r. (sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27/2018 z dnia 7 Lutego 2018 r. (sprawie przekazania środka trwałego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24/2018 z dnia 5 Lutego 2018 r. (w sprawie zmian w budżecie.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 23/2018 z dnia 5 Lutego 2018 r. (w sprawie korekty zarządzenia nr 9/2018 z dnia 09.01.2018 r. w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22/2018 z dnia 1 Lutego 2018 r. (W sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w roku 2018 )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21/2018 z dnia 1 Lutego 2018 r. (w sprawie przekazania środka trwałego )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 20/2018 z dnia 1 Lutego 2018 r. (w sprawie przekazania środka trwałego )

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19a/2018 z dnia 31 Stycznia 2018 r. (sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznego
przedszkola, punktu przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19/2018 z dnia 31 Stycznia 2018 r. (W sprawie przekazania środka trwałego.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18/2018 z dnia 30 Stycznia 2018 r. (W sprawie ogłoszenia IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej
położonej w Węglińcu przy ul. Kochanowskiego- działka nr 168/17 o powierzchni 1072 m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17/2018 z dnia 30 Stycznia 2018 r. (W sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działku gruntu stanowiącej część nieruchomości gruntowej
położonej w Węglińcu przy ul. Krótkiej- działka nr 178/19 o powierzchni 1247 m2)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 16/2018 z dnia 30 Stycznia 2018 r. (W sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego z udziałem nieruchomości wspólnej położonego w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 42/83)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 15/2018 z dnia 26 Stycznia 2018 r. (W sprawie powołania Zespołu Powypadkowego Pani Grażyny Sroki- Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu, która uległa wypadkowi w pracy w dniu 25.01.2018 r.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14/2018 z dnia 18 Stycznia 2018 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych: Częściowych i końcowych dla inwestycji pn/; "Budowa sieci przesyłowej wodociągowej łączącej ujęcie wody w Węglińcu z ujęciem wody w Zielonce")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13/2018 z dnia 18 Stycznia 2018 r. (Wsprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2018)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12/2018 z dnia 16 Stycznia 2018 r. (W sprawie powołania Komisji Przetargowej)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11/2018 z dnia 11 Stycznia 2018 r. (W sprawie przekazania do użytkowania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Węgliniec.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10/2018 z dnia 9 Stycznia 2018 r. (W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla pracownika ewidencji ludności.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9/2018 z dnia 9 Stycznia 2018 r. (W sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 8/2018 z dnia 9 Stycznia 2018 r. (W sprawie przekazania upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2018)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7/2018 z dnia 8 Stycznia 2018 r. (W sprawie ustalenia planów finansowych jednostekbudżetowych na 018 rok)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 6/2018 z dnia 5 Stycznia 2018 r. (W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5/2018 z dnia 4 Stycznia 2018 r. (W sprawie ogłoszenia otwartegokonkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie " Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt oraz w szczególnych przypadkach usypianie ślepych miotów")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 4/2018 z dnia 4 Stycznia 2018 r. (W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3/2018 z dnia 4 Stycznia 2018 r. (W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w roku 2018 przez organizacje pozarządowe)

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2/2018 z dnia 4 Stycznia 2018 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru robót budowlanych- częściowych oraz końcowego dla inwestycji pn: "Budowa sieci przesyłowej wodociągowej i tłocznej kanalizacji sanitarnej na odcinku Węgliniec - Czerwona Woda")

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1/2018 z dnia 2 Stycznia 2018 r. (W sprawie zaciągnięcia w 2018r. długoterminowego zobowiązania w formie pożyczki.)

 

Wytworzył:
(2018-01-06)
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2018-01-06 17:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2019-04-17 09:13:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki