Uchwały Rady Miejskiej Węglińca 2017 rok

Uchwały Rady Miejskiej Węglińca 

2017 rok

 

 

Uchwała nr 898 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 897 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 896 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 895 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową )
Uchwała nr 894 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 893 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstapienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 892 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
Uchwała nr 891 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 890 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 714XXXV14 Rady Miejskiej Węglińca z dn 28.08.2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gmin )
Uchwała nr 889 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych)
Uchwała nr 888 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadań bieżących )
Uchwała nr 887 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadań bieżących)
Uchwała nr 886 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej, Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej na rok 2018)
Uchwała nr 885 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2018)
Uchwała nr 884 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2018)
Uchwała nr 883 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie zmiany Uchwały nr 788_XXXIV_17 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie szczegłowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze )
Uchwała nr 882 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2018 r.)
Uchwała nr 881 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec )
Uchwała nr 880 XXXVIII/17 z dnia 29 grudnia 2017 r. (w sprawie zmian w budżenie )

Uchwała nr 879 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 878 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 877 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 876 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 875 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 874 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
Uchwała nr 873 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 872 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 829XXXV17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 września 2017r.)
Uchwała nr 871 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 407XIX12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012r.)
Uchwała nr 870 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego)
Uchwała nr 869 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 868 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 867 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich i Bohaterów 37 Pułku Piechoty 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego z siedzibą w Ruszowie)
Uchwała nr 866 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II z siedzibą w Czerwonej Wodzie przy ul. Kolejowej 22)
Uchwała nr 865 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Marii Krasickiej z siedzibą w Węglińcu przy ul. Kościuszki 2)
Uchwała nr 864 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Węgliniec)
Uchwała nr 863 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 862 XXXVII/17 z dnia 28 listopada 2017 r. (w sprawie zmiany załączników do uchwały nr 527XXV16 z dnia 20 grudnia 2016 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i MiastaWęgliniec)

Uchwała nr 861 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 860 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 859 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 858 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 857 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 856 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 855 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 854 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 853 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
Uchwała nr 852 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 851 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 850 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 849 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 848 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 847 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 846 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie najmu nieruchomości od Skarbu Państwa-Lasy Państwowe)
Uchwała nr 845 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ruszowie)
Uchwała nr 844 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2018)
Uchwała nr 843 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie przyjęcie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 r.)
Uchwała nr 842 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w spr. zmiany uchwały nr 15.IV.10 RM Węglińca z dnia 30.12.2010 r. w spr. utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finans. dla jedn.budżet)
Uchwała nr 841 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (wsprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska SUDETY 2030)
Uchwała nr 840 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Węgliniec na lata 2017-2032)
Uchwała nr 839 XXXVI/17 z dnia 31 października 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 838 XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 678/XXXII/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29.06.2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych)
Uchwała nr 837 XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 836 XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 835 XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 834 XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 833 XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 832 XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 831 XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 830 XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 829 XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. (w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgliniec w latach 2017-2027")
Uchwała nr 828 XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2017 – 2020)
Uchwała nr 827 XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 826 XXXV/17 z dnia 28 września 2017 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 527/XXV/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)     Uchwała nr 825 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. ( w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Węgliniec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu)
Uchwała nr 824 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 823 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 822 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
Uchwała nr 821 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 820 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 819 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 818 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 817 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 816 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 815 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 814 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 813 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 812 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 811 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 810 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 809 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 808 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 807 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 806 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 805 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 804 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 803 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 802 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 801 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 800 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 799 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 798 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 797 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 796 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 795 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 794 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 793 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 792 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 791 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 790 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego)
Uchwała nr 789 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 140/XI/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27 października 2015 r. w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Węgliniec)
Uchwała nr 788 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. ( w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania   )
Uchwała nr 787 XXXIV/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 786 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 785 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 784 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 783 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 782 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 781 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 780 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 779 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 778 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 777 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 776 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 775 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 774 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 773 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 772 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 771 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 770 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 779 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 768 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 767 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 766 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 765 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 764 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 763 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 762 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 761 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 760 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 759 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 758 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 757 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 756 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 755 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 754 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 753 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 752 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 751 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 750 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 749 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 748 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 747 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 746 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 745 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 744 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 743 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 742 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne   
Uchwała nr 741 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 740 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 739 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 738 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 737 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 736 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 735 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 734 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 733 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 732 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 731 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową   
Uchwała nr 730 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 729 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 728 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 727 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 726 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 725 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 724 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 723 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 722 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 721 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 720 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 719 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 718 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 717 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne    
Uchwała nr 716 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 715 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
Uchwała nr 714 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 713 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 712 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 711 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 710 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 709 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 708 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 707 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 706 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 705 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 704 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 703 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 702 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 701 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 700 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 699 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 698 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 697 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 696 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 695 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie uchylenia uchwały nr 341/XXI/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016 - 2019 Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu)
Uchwała nr 694 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 100/VIII/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w formie inkasa, ustalenia inkasentów dla poboru tych podatków i opłat oraz ich wynagrodzenia.)
Uchwała nr 693 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 56/VI/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso)
Uchwała nr 692 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowych osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym ze środków budżetu Gminy Węgliniec na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na zmianie systemu ogrzewania w ramach programu "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego" przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu )
Uchwała nr 691 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie.)
Uchwała nr 690 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Ruszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Boh. 37 pp 7 Dywizji II Armii WP w Ruszowie.)
Uchwała nr 689 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Węglińcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Krasickiej w Węglińcu.)
Uchwała nr 688 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Czerwona Woda"    )
Uchwała nr 687 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 662/XXXI/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości)
Uchwała nr 686 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 451/XXII/13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie użyczenia nieruchomości)
Uchwała nr 685 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr 209/XVI/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego wsi Stary Węgliniec)
Uchwała nr 684 XXXIII/17 z dnia 25 lipca 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 683 XXXII/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenie znajdujące się w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu przy ul. Sikorskiego 3)
Uchwała nr 682 XXXII/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. (w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 681 XXXII/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 662/XXXI/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 maja 2017r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości)
Uchwała nr 680 XXXII/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu budynku przeznaczonego na prowadzenie przedszkola niepublicznego w Czerwonej Wodzie przy ul. Kościuszki 4.)
Uchwała nr 679 XXXII/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. (w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Węgliniec)
Uchwała nr 678 XXXII/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. (w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych)
Uchwała nr 677 XXXII/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 676 XXXII/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 527/XXV/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia20.12.2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)         Uchwała nr 675 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 674 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 673 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 672 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 671 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 670 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 669 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 668 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 667 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 666 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 665 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 664 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 663 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 662 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie wydzierżawienia nieruchomości)
Uchwała nr 661 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 660 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok)
Uchwała nr 659 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2016 rok)
Uchwała nr 658 XXXI/17 z dnia 25 maja 2017 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Węgliniec za 2016 rok)

Uchwała nr 657 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie poparcia uchwał Rad Gmin Dobrzeń Wielki, Dąbrowa i Komprachcice dotyczących przywrócenia granic wymienionych gmin do stanu sprzed 1 stycznia 2017 r.)
Uchwała nr 656 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 655 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 654 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 653 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 652 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 651 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 650 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 649 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 648 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 647 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 646 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowydzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.)
Uchwała nr 645 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Zielonka")
Uchwała nr 644 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Jagodzin")
Uchwała nr 643 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Piaseczna")
Uchwała nr 642 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Stary Węgliniec")
Uchwała nr 641 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Ruszów")
Uchwała nr 640 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 639 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie zmian wbudżecie)                                                                                                                                                                                                                                                  

Uchwała nr 638 XXX/17 z dnia 25 kwietnia 2017r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 527/XXV/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20.12.2016r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)
Uchwała nr 637 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkol podstawowych, dla których organem  prowadzącym jest Gmina Węgliniec.)
Uchwała nr 636 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, punktu przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)
Uchwała nr 635 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego) wowych)
Uchwała nr 634 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 633 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy  pomieszczeniagospodarczego)
Uchwała nr 633 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 631 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 630 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r..(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 629 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu podzabudowę kubaturową)
Uchwała nr 628 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 627 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 626 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 625 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 624 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 623 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 622 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 622 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 620 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 619 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 618 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 617 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 616 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 615 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 614 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 613 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 612 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 611 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 610 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjn)
Uchwała nr 609 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 607 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 606 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
Uchwała nr 605 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 604 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 603 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 602 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
Uchwała nr 601 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)                                                                                                                                                              Uchwała nr 600 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 599 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 598 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
Uchwała nr 597 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 596 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)

Uchwała nr 595 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2017 rokuŽ)
Uchwała nr 594 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu części powierzchni dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Węglińcu.)
Uchwała nr 592 XXIX/17 z dnia 28 marca 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)
Uchwała nr 591 XXVIII/17 z dnia 28 lutego 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 590 XXVIII/17 z dnia 28 lutego 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 589 XXVIII/17 z dnia 28 lutego 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 588 XXVIII/17 z dnia 28 lutego 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 587 XXVIII/17 z dnia 28 lutego 2017 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 486/XXIII/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.)   
Uchwała nr 586 XXVIII/17 z dnia 28 lutego 2017 r. (w sprawie udzielenia dotacji)
Uchwała nr 585 XXVIII/17 z dnia 28 lutego 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)                                                                                                                                                                                                                                                                   Uchwała nr 584 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.)
Uchwała nr 583 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
Uchwała nr 582 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 581 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 580 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 579 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 578 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 577 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 576 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 575 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 574 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 573 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 572 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 571 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 570 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 569 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 568 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 567 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 566 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 565 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 564 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
Uchwała nr 563 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 562 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 561 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 560 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 559 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 558 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 557 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 556 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 555 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 554 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 553 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 552 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 551 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 550 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
Uchwała nr 549 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
Uchwała nr 548 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu)
Uchwała nr 547 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Kościelna Wieś")
Uchwała nr 546 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie)
Uchwała nr 545 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 313/XLII/10 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 17 września 2010r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Społecznemu w Węglińcu)
Uchwała nr 544 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 140/XI/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27 października 2015 r. w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Węgliniec)
Uchwała nr 543 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 486/XXIII/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 października 2016r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.)
Uchwała nr 542 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego)
Uchwała nr 541 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług na rzecz zakładu budżetowego)
Uchwała nr 540 /XXVII/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. (w sprawie zmian w budżecie)

Wytworzył:
(2017-01-05)
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2017-01-05 18:51:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2018-01-10 09:37:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki