Rok 2023

Rok 2023

 


Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39 z dnia 22 maja 2023 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 26A/2020 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 06 marca 2020r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34 z dnia 19 maja 2023 r. (w sprawie prowadzenia kontroli w latach 2023 - 2024 dotyczących pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu gminy i miasta Węgliniec)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33 z dnia 18 maja 2023 r. (w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego doskonalącego ćwiczenia obronnego realizowanego we współdziałaniu ze Starostą Zgorzeleckim, pozostałymi burmistrzami i wójtami powiatu zgorzeleckiego oraz z służbami, inspekcjami oraz strażami z terenu powiatu zgorzeleckiego.)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33 z dnia 16 maja 2023 r. (w sprawie powołania zespołu powypadkowego)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31 z dnia 15 maja 2023 r. (W sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia odbioru końcowego robót budowlanych pn: „Budowa oświetlenia na terenie gminy Węgliniec ul. Drzymały, Stary Węgliniec - dz nr 790”.)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30 z dnia 8 maja 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29 z dnia 28 kwietnia 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27 z dnia 13 kwietnia 2023 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 57/2019 z dnia 31.05.2019 r. do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu.)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 26 z dnia 13 kwietnia 2023 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w maju 2023r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22 z dnia 30 marca 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21 z dnia 21 marca 2023 r. (w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Węglinec za 2022r.)
pdf. 

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 20 z dnia 21 marca 2023 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 25.08.2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19 z dnia 16 marca 2023 r. (w sprawie sprzedaży działki nr 2273/1 położonej w Czerwonej Wodzie przy ulicy Wesołej, w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zabudowy działki nr 1142, 1152, 1152/1)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18 z dnia 28 lutego 2023 r. (w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu przez podległe samorządowe
jednostki organizacyjne i osoby prawne.)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17 z dnia 28 lutego 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14 z dnia 21 lutego 2023 r. (dotyczy sprzedaży działkę nr 168/4 położonej w Węglińcu w drodze przetargu nieograniczonego ustnego. )
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13 z dnia 17 lutego 2023 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12 z dnia 31 stycznia 2023 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 971/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2022r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11 z dnia 31 stycznia 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10 z dnia 31 stycznia 2023 r. (w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz innych zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020r. poz. 1329 z późn. zm.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9 z dnia 31 stycznia 2023 r. (w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 8 z dnia 25 stycznia 2023 r. (w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2023 roku.)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 6 z dnia 13 stycznia 2023 r. (w sprawie sprzedaży działki nr 499/1 położonej w Starym Węglińcu przy ulicy Cmentarnej)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5 z dnia 5 stycznia 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3 z dnia 5 stycznia 2023 r. (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2023.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2 z dnia 5 stycznia 2023 r. (w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1 z dnia 5 stycznia 2023 r. (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.)
pdf.  -  docx.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2023-01-17 20:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2023-05-31 10:08:29)