Rok 2024

2024

W przygotowaniu


Zarządzenie nr 35 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 05 kwietnia 2024r. (w sprawie korekty Zarządzenia nr 34/2024 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 04.04.2024r.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 34 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 04 kwietnia 2024r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf. docx.

Zarządzenie nr 33 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 29 marca 2024r. (Przeznacza się do sprzedaży działkę nr 33/15 położoną w Węglińcu w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 31 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 29 marca 2024r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf. docx.

Zarządzenie nr 29 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 14 marca 2024r. (Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, lokal mieszkalny nr 6, o pow. użytkowej - 18,23 m2 położony w Ruszowie przy ul. IIAWP 18)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 28 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 14 marca 2024r. (Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, lokal mieszkalny nr 3, o pow. użytkowej - 15,75 m2 położony w Ruszowie przy ul. Borowskiej 7)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 27 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 14 marca 2024r. (Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, lokal mieszkalny nr 1, o pow. użytkowej - 42,26 m2 położony w miejscowości Jagodzin 69.)
pdf. docx.

Zarządzenie nr 26 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 14 marca 2024r. (Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, lokal mieszkalny nr 5, o pow. użytkowej - 51,96 m2 położony w Węglińcu przy ul. Piłsudskiego 27.)
pdf. docx.

Zarządzenie nr 25 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 11 marca 2024r. (w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 24 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 11 marca 2024r. (w sprawie przekwalifikowania lokalu socjalnego)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 23 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 11 marca 2024r. (Przeznaczam do sprzedaży działki położone w Węglińcu przy ul. Sportowej w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.)
pdf.  docx.

Zarządzenie nr 22 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 11 marca 2024r. (Przeznaczam do sprzedaży działkę nr 180/18 położoną w Węglińcu przy ulicy Skrajnej, w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zabudowy działki nr 180/10 .)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 21 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 29 marca 2024r. (Przeznaczam do sprzedaży działkę położoną w Starym Węglińcu w drodze przetargu nieograniczonego ustnego.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 18 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 29 lutego 2024r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf. docx.

Zarządzenie nr 17 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 28 lutego 2024r. (w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 16 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 20 lutego 2024r. (w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do realizacji zadań na powierzonym stanowisku pracy)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 15 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 19 lutego 2024r. (w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia postępowań w sprawach o których mowa w art. 411 ust. lOg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024, poz. 54)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 14 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 19 lutego 2024r. (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 12 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 07 lutego 2024 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 68/06 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych)
pdf

Zarządzenie nr 10 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 31 stycznia 2024 r. (w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgliniec na 2024 rok.)
pdf

Zarządzenie nr 8 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 31 stycznia 2024r. (w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 7 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 16 stycznia 2024r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 90/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Dyrektora Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Węglińcu)
pdf. docx.

Zarządzenie nr 6 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 16 stycznia 2024r. (w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2024 roku)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 5 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 16 stycznia 2024r. (w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji i potwierdzenia danych zgromadzonych w Systemie Informacji Oświatowej oraz organizacji nadzoru w tym zakresie )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 4 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 05 stycznia 2024r. (w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia postępowań oraz sporządzania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2023r. poz.759))
pdf.  -  docx.

Zarządzenie nr 3 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 5 stycznia 2024 r. (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2024.)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr 2 Burmistrza GiM Węgliniec z dnia 5 stycznia 2024 r. (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.)
pdf   -   docx

Zarządzenie nr 1 Burmistrza GiM Węgliniec  z dnia 5 stycznia 2024 r. (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2024 rok.)
pdf   -   docx

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2024-01-10 11:18:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2024-04-15 14:20:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki