☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC

Piątek 24.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2023

Rok 2023

 


Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17 z dnia 28 lutego 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf. docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14 z dnia 21 lutego 2023 r. (dotyczy sprzedaży działkę nr 168/4 położonej w Węglińcu w drodze przetargu nieograniczonego ustnego. )
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13 z dnia 17 lutego 2023 r. (w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 12 z dnia 31 stycznia 2023 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Uchwały Nr 971/LVII/22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2022r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11 z dnia 31 stycznia 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10 z dnia 31 stycznia 2023 r. (w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz innych zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020r. poz. 1329 z późn. zm.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9 z dnia 31 stycznia 2023 r. (w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec. )
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 8 z dnia 25 stycznia 2023 r. (w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2023 roku.)
pdf.  -  docx

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5 z dnia 5 stycznia 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3 z dnia 5 stycznia 2023 r. (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2023.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2 z dnia 5 stycznia 2023 r. (w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1 z dnia 5 stycznia 2023 r. (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2023 rok.)
pdf.  -  docx.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2023-01-17 20:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2023-03-08 08:42:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 19555