☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC

Czwartek 18.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2022

2022


Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 76 z dnia 8 sierpnia 2022 r. (w sprawie ustalenia procedury utrzymania efektów projektu grantowego pod nazwą „Cyfrowa Gmina" - „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 75 z dnia 4 sierpnia 2022 r. (w sprawie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 72 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia dla p.o. Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraww imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 71 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego
Przedszkola Publicznego w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 70 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 69 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ruszowie do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 68 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i MiastaWęgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 67 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie powołania komisji ds. przekazania składników majątkowych, dokumentacji finansowo - księgowej, akt osobowych oraz dokumentacji organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu i ustalenia procedury przekazania.
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 66 z dnia 28 lipca 2022 r. (w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 64 z dnia 26 lipca 2022 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego,lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. użytkowej - 36,46m2 położonego w Ruszowie przy ul.Żagańskiej 11.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 62 z dnia 20 lipca 2022 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, lokalu mieszkalnego nr 6, o pow. użytkowej - 20,64m2 położonego w Węglińcu przy ul.Kolejowej 18.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 61 z dnia 20 lipca 2022 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego, lokalu mieszkalnego nr 4, o pow. użytkowej - 33,88m2 położonego w Ruszowie przy ul.Borowskiej 2.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 58 z dnia 30 czerwca 2022 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 121/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22.11.2021r. w sprawie ustalenia zasad ujmowania operacji gospodarczych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 57 z dnia 30 czerwca 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 56 z dnia 28 czerwca 2022 r.  (w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu oraz określenia regulaminu konkursu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 55 z dnia 28 czerwca 2022 r.  (w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 54 z dnia 28 czerwca 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 52 z dnia 20 czerwca 2022 r.  (w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 83/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 25.08.2017r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Węglińcu)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 51 z dnia 31 maja 2022 r. (w sprawie wprowadzenia zasad i trybu obejmowania przedsięwzięć Patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca)
pdf.  -  docx.
Załącznik

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 50 z dnia 31 maja 2022 r. (w sprawie powołania Komisji Przetargowej)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 49 z dnia 31 maja 2022 r. (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w czerwcu 2022 r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 48 z dnia 31 maja 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 47 z dnia 20.05.2022r.  (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.              

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 45 z dnia 16 maja 2022 r. (w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 68/06 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 29.12.2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 44 z dnia 16.05.2022r.  (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 43 z dnia 05 maja 2022 r. (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 42 z dnia 28 kwietnia 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 40 z dnia 24 kwietnia 2022 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości gruntowej w Ruszowie o numerze ewidencyjnym: 370/2 o pow. 0,21 ha.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 39 z dnia 22 kwietnia 2022 r.  (w sprawie określenia procedury dofinansowania zabiegów sterylizacji zwierząt w Gminie Węgliniec w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2022 roku”)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 38 z dnia 13 kwietnia 2022 r.  (w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w maju 2022r. w Urzędzie Gminy i Miasta w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 37 z dnia 14 kwietnia 2022 r. (w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego gminnej nieruchomości gruntowej w Węglińcu o numerze ewidencyjnym: 178/18 o pow. 0,1092 ha.
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 36 z dnia 04 kwietnia 2022 r. (w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z budżetu gminy form i kierunków dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w 2022 roku.
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 35 z dnia 31 marca 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 34 z dnia 30 marca 2022 r.  (w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2021r.)
Zarządzenie 34   pdf
Załącznik 1         pdf.
Załącznik 2         pdf.
Załącznik 3         pdf.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33a z dnia 29 marca 2022 r.  (w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Węgliniec w roku 2022)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 33 z dnia 29 marca 2022 r.  (Regulamin Wynagradzania Dyrektorów, Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy i Miasta Węgliniec nie posiadających osobowości prawnej i ich zastępców)
pdf.  -  docx.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33 /2022
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 32 z dnia 24 marca 2022 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Kierownikowi Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 31 z dnia 24 marca 2022 r. (w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 30 z dnia 24 marca 2022 r. (w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Krasickie w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 29 z dnia 24 marca 2022 r. (w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 28 z dnia 24 marca 2022 r. (w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich i Boh. 37 p.p. 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego w Raszowie.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 27 z dnia 16 marca 2022 r. (w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 26 z dnia 16 marca 2022 r. (w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 25 z dnia 16 marca 2022 r. (w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 24 z dnia 16 marca 2022 r. (w sprawie powołania Komisji Przetargowej)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 23 z dnia 15 marca 2022 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czerwonej Wodzie.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 22 z dnia 15 marca 2022 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich i Boh. 37 p.p. 7 Dywizji II Armii Wojska Polskiego w Ruszowie.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 21 z dnia 15 marca 2022 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Św. Mikołaja w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 20 z dnia 15 marca 2022 r. (w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Krasickiej w Węglińcu.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 19 z dnia 9 marca 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 18 z dnia 9 marca 2022 r. (w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnychz terenu Gminy Węgliniec, za udział w działaniach i akcjach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 17 z dnia 1 marca 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 16 z dnia 25 lutego 2022 r. (w sprawie: kontroli wykonywania zadań obronnych.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 14 z dnia 21 lutego 2022 (w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 13 z dnia 18 lutego 2022 (w sprawie zmian w budżecie)
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 11 z dnia 31 stycznia 2022 r. (w sprawie powołania zespołu do opiniowania wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 10 z dnia 31 stycznia 2022 (w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 9 z dnia 5 stycznia 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 8 z dnia 14 stycznia 2022 (w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej)
pdf. docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 7 z dnia 13 stycznia 2022 (w sprawie powołania oraz regulaminu pracy komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2022 przez organizacje pozarządowe.
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 6 z dnia 12 stycznia 2022 (w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 5 z dnia 5 stycznia 2022 r. (w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia postępowań oraz sporządzania rozstrzygnięć w sprawach dodatków osłonowych o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz.l)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 4 z dnia 5 stycznia 2022 r. (w sprawie zmiany Zarządzenia nr 65/2021 Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 02 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa - upoważnienia Kierownikowi Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 3 z dnia 05 stycznia 2022 (w sprawie ustalenia ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań i dokonywaniu wydatków jednostek budżetowych Gminy Węgliniec.)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 2 z dnia 05 stycznia 2022 (w sprawie przekazania upoważnienia do zaciągania zobowiązań przekraczających okres roku budżetowego 2022)
pdf.  -  docx.

Zarządzenie Burmistrza GiM Węgliniec nr 1 z dnia 05 stycznia 2022 (w sprawie ustalenia planów finansowych jednostek budżetowych na 2022 rok.)
pdf.  -  docx.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2022-01-17 09:32:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2022-08-11 11:20:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4058