Rok 2022

Uchwały 2022
 


Uchwała nr 989_LVIII_22 z dnia 30 grudnia 2022r. ( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 988_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 987_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 986_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 985_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 984_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 983_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 982_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 981_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 788XXXIV17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 sierpnia 2017 r..)
pdf.   -   docx.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  nr nk-n.4131.148.1.2023.fz Rozstrzygnięcie nadzorcze
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 980_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 979_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierana odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowyc.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 978_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie zmiany uchwały 737XLII21 z dnia 30 listopada 2021r. Rady Miejskiej Węglińca.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 977_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 197XVI19 z dnia 05 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 976_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 541XXXV21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląski.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 975_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 974_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 973_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2022roku..)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 972_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( Budżet 2023.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 971_LVII_22 z dnia 29 grudnia 2022r. ( w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 970_LVI_22 z dnia 16 grudnia 2022r. ( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 969_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 968_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 967_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 966_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 965_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 964_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 963_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 962_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 961_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 960_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 959_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( Uchwała w sprawie  zmiany uchwały nr 8_II_18.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 958_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr.714_XXXV_14.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 957_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 956_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( Uchwała w sprawie nabuciu pierszeństwa.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 955_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 1003XLIII18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 954_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r. (w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Węgliniec)
pdf.

Uchwała nr 953_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( Uchwała w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 952_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosp.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 951_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 950_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 949_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie  ustalenia opłat targowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 948_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2023.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 947_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2023.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 946_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2023.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 945_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Węglińca.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 944_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 943_LV_22 z dnia 30 listopada 2022r.( w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prog.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 941_LIV_22 z dnia 14 listopada 2022r. ( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 941_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu.
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 940_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 939_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 938_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 937_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 936_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 935_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 934_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 933_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 932_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 931_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr Uchwała nr 930_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 929_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w  sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego  ZUK w Węglińcu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do
budżet.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 928_LII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla ZUK w Węglińcu na realizację zadań bieżących.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 927_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 926_LIII_22 z dnia 26 października 2022r.( w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 925_LII_22 z dnia 29 września 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 924_LII_22925_LII_22 z dnia 29 września 2022 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 923_LII_22925_LII_22 z dnia 29 września 2022 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 922_LII_22925_LII_22 z dnia 29 września 2022 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 921_LII_22925_LII_22 z dnia 29 września 2022 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 920_LII_22925_LII_22 z dnia 29 września 2022 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 919_LII_22925_LII_22 z dnia 29 września 2022 r.( w sprawie zmiany uchwały 908LI2022 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 sierpnia 2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargow.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 918_LII_22925_LII_22 z dnia 29 września 2022 r.( w sprawie zmiany uchwały 864XLIX2022 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27 maja 2022r.w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargow.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 917_LII_22925_LII_22 z dnia 29 września 2022 r.( w sprawie  zmiany uchwały nr 893LI22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 sierpnia 2022r w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżaw.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 916_LII_22925_LII_22 z dnia 29 września 2022 r.( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele związane z działalnością rolniczą..)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 915_LII_22 z dnia 29 września 2022 r.( w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr 718XLII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 914_LII_22 z dnia 29 września 2022 r.( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 913_LII_22 z dnia 29 września 2022 r.( w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 912_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 911_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 910_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 909_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 908_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 907_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 906_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 905_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 904_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 903_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 902_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 901_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 900_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 899_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 898_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 897_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 896_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx

Uchwała nr 895_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu budynku przeznaczonego na prowadzenie przedszkola niepublicznego.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 894_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(dnia 25 sierpnia 2022 r. ( w sprawie wystąpienia Gminy Węgliniec ze Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 893_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 892_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 718XLII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie uchwalenia statutu MGOPS.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 891_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Węgliniec w roku szkolnym 2022_2023.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 890_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie zmiany Uchwały nr 1038XLIV18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 25 września 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 889_LI_22 dnia 25 sierpnia 2022 r.(w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 888 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. ( w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2021 rok)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 887 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Węgliniec za 2021rok)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 886 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 885 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec wotum zaufania)
pdf.   -   docx.

Raport o stanie gminy w 2021 r.

Uchwała nr 884 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 883 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę słupów oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy Węgliniec)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 882 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 8XXXVII97 Rady Gminy i Miasta w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 881 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 880 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 879_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 878_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 877_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 876_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 875_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 874_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 873_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 872_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 871_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 870_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 869_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 868_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 867_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 866_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 865_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 864_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 863_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 862_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 861_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 860_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 859_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 858_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 857_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 856_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 855_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 854_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 853_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 852_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 851_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 850_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 849_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 848_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 847_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 846_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie zawarcia umowy najmu budynku w Ruszowie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 845_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu udziału w nieruchomości, wyrażenia zgody sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia wysokości bonifikaty)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 844_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 541_XXXV_21)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 843_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 842_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 841_XLVIII_22 z dnia 8 kwietnia 2022 r. ( w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 840_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 839_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 838_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 837_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 836_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 835_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 834_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 833_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 832_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 831_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 830_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 829_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 828_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy.
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 827_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu części powierzchni dachu na budynku w Starym Węglińcu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 826_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie zmiany zalącznika do uchwały nr 718 Rady Miejskiej Węglinca z dnia 30 listopada 2021.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 825_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 100VIII15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lok.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 824_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie uchwalenia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 823_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2022 roku.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 822_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 821_XLV_22 z dnia 18 marca 2022 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r.  sprawie przyjęcia WPF)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 820_XLV_22 z dnia 18 marca r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r.  sprawie przyjęcia WPF)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 819_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r. (w sprawie przyjęcia apelu o solidaryzacji z narodem Ukraińskim w związku z militarną agresją Federacji Rosyjskiej)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 818_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 817_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 816_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 815_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 814_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 813_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 812_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 811_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 810_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata  2022-2024)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 809_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 808_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 807_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r. w  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 806_XLIV_22z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie zmiany uchwały 737XLII21 z dnia 30 listopada 2021 r. Rady Miejskiej Węglińca w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świad.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 805_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 804_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 803_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 802_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 801_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 800_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 799_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 798_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 797_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 796_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 795_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 794_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 793_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 792_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 791_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 790_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 789_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 788_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 787_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 786_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 785_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 784_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 783_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 782_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 781_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 780_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 779_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 718XLII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu )
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 778_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 777_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 776_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 775_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i w soboty na terenie Gminy)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 774_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie zmiany uchwał nr 451XXII13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie użyczenia nieruchomości)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 773_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 56VI15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.03.2015r. w sprawie wprowadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 772_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 100VIII15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.06.2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 771_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2022)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 770_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2022)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 769_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2022)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 768_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 767_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r.  sprawie przyjęcia WPF)
pdf.   -   docx.


 

Wytworzył:
Marek Jeziorny
(2022-02-28)
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2022-02-28 12:07:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2023-05-18 06:46:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki