☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC

Czwartek 18.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2022

Uchwała nr 888 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. ( w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2021 rok)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 887 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Węgliniec za 2021rok)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 886 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 885 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec wotum zaufania)
pdf.   -   docx.

Raport o stanie gminy w 2021 r.

Uchwała nr 884 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 883 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę słupów oświetlenia drogowego stanowiących własność Gminy Węgliniec)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 882 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 8XXXVII97 Rady Gminy i Miasta w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 881 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 880 L 2022 z dnia 23 czerwca 2022 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 879_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 878_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 877_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 876_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 875_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 874_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 873_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 872_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 871_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 870_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 869_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 868_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 867_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 866_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 865_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 864_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 863_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 862_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 861_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 860_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 859_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 858_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 857_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 856_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 855_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 854_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 853_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 852_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 851_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 850_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 849_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 848_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 847_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 846_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie zawarcia umowy najmu budynku w Ruszowie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 845_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu udziału w nieruchomości, wyrażenia zgody sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej oraz ustalenia wysokości bonifikaty)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 844_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 541_XXXV_21)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 843_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 842_XLIX_22 z dnia 27 maja 2022 r. ( w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 841_XLVIII_22 z dnia 8 kwietnia 2022 r. ( w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 840_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 839_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 838_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 837_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 836_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 835_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 834_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 833_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 832_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 831_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 830_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 829_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 828_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy.
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 827_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu części powierzchni dachu na budynku w Starym Węglińcu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 826_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie zmiany zalącznika do uchwały nr 718 Rady Miejskiej Węglinca z dnia 30 listopada 2021.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 825_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 100VIII15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lok.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 824_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie uchwalenia programu osłonowego Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 823_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2022 roku.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 822_XLVII_22 z dnia 31 marca 2022 r. ( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 821_XLV_22 z dnia 18 marca 2022 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r.  sprawie przyjęcia WPF)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 820_XLV_22 z dnia 18 marca r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r.  sprawie przyjęcia WPF)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 819_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r. (w sprawie przyjęcia apelu o solidaryzacji z narodem Ukraińskim w związku z militarną agresją Federacji Rosyjskiej)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 818_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 817_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 816_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 815_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 814_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 813_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 812_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 811_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 810_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata  2022-2024)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 809_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 808_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 807_XLV_22 z dnia 24 lutego 2022 r.  (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r. w  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 806_XLIV_22z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie zmiany uchwały 737XLII21 z dnia 30 listopada 2021 r. Rady Miejskiej Węglińca w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świad.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 805_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 804_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 803_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 802_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 801_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 800_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 799_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 798_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 797_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 796_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 795_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 794_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 793_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 792_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 791_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 790_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 789_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 788_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 787_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 786_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 785_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 784_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 783_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 782_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 781_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 780_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 779_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 718XLII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia statutu )
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 778_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 777_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 776_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP z terenu Gminy i Miasta Węgliniec)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 775_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie wyznaczenia miejsca oraz ustalenia zasad prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników w piątki i w soboty na terenie Gminy)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 774_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie zmiany uchwał nr 451XXII13 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie użyczenia nieruchomości)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 773_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie zmiany uchwały nr 56VI15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31.03.2015r. w sprawie wprowadzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 772_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 100VIII15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.06.2015 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 771_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2022)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 770_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2022)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 769_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2022)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 768_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 767_XLIV_22 z dnia 28 stycznia 2022 r. ( w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 743XLIII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2021r.  sprawie przyjęcia WPF)
pdf.   -   docx.


 

Wytworzył:
Marek Jeziorny
(2022-02-28)
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2022-02-28 12:07:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Papla Marcin
(2022-07-12 09:23:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 4058