Rok 2021

 

Rok 2021

 

Uchwała nr 766_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie zmiany uchwały 739_XLII_21 z dnia 30.11.2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 765_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie zmiany uchwały nr 713_XLII_21 z dnia 30.11.2021r. w sprawie ustalenia opłat targowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 764_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy i Miasta Węgliniec uczest.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 763_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie dopłaty do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 762_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie zmiany uchwały nr 642XLI21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 761_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 760_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 759_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 758_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 757_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 756_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 755_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 754_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2022-2023.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 753_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2022.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 752_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Węgliniec na rok 2022.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 751_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie zmiany uchwały w sprawę zmiany załącznika do uchwały nr 152XLVI02  Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dn. 27.02.2002r. zmieniającej.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 750_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu udziału w nieruchomości, wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej oraz.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 749_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie zmiany uchwały w sprawie reorganizacji samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 748_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych na obszarze miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 747_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie zmiany uchwały nr 15_LVI_98 Rady Gminy i Miasta w Węglińcu z dn 6.04.1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży budynków i lokali.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 746_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 745_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 744_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie  budżetu gminy Węgliniec na 2022 rok.)
pdf.   -   docx.
Załączniki do uchwały 744
Uchwała nr 743_XLIII_21 z dnia 30 grudnia 2021 ( w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx
Załączniki do uchwały 743

Uchwała nr 742_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 152XLVI02 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia  27.02.2002r. zmieniającej statut Zakładu Usług Komunalnych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 741_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie reorganizacji samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 740_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 739_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy i Miasta.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 738_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 737_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 736_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie zmiany uchwały nr 197XVI19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 05 grudnia 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 735_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 734_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 733_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 732_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 731_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 730_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 729_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 728_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 727_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 726_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 725_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.0
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 724_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 723_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 722_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 721_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 720_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 719_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 718_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węglińcu.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 717_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie zmiany uchwały nr 788XXXIV17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 716_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 715_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie zmiany uchwały nr 90X19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24.05.2019 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 714_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca do ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 713_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie ustalenia opłat targowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 712_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 711_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 (w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 710_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 709_XLII_21 z dnia 30 listopada 2021 ( w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 468XXIX20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2020r.  sprawie przyjęcia WPF.
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 708_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 707_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 706_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 705_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 704_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 703_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 702_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 701_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 700_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 699_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 698_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 697_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 696_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 695_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 694_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 693_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 692_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 691_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 690_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 689_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 688_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 687_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 686_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 685_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 684_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 683_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 682_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 681_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 680_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 679_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 678_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 677_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 676_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 675_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 674_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 673_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 672_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 671_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 670_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 669_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 668_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 667_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 666_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 665_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 664_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 663_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 662_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 661_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 660_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 659_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 658_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 657_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 656_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 655_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 654_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 653_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 652_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 651_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 650_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 649_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 648_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 647_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 646_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 645_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 644_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 643_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 642_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 641_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 640_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 639_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 638_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 637_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 636_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospo)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 635_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 634_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 633_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 632_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 631_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 630_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 629_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 628_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 627_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 626_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 625_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 624_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 623_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 622_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 621_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 620_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 619_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 618_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 617_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 616_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 615_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 614_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 613_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 612_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w spr. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. Koncepcja organizacji publicznego transportu drogowego na obszarze)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 611_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w spr. przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 610_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadań bieżących)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 609_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w spr. zmiany uchwały nr 8II18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.11.2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej Rady M)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 608_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 607_XLI_21 z dnia 28 października 2021 (w spr zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 468XXIX20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2020r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 606_XL_21 z dnia 30 września 2021 (w sprawie przejęcia dotychczasowej drogi powiatowej części drogi nr 2403D )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 605_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 604_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 603_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 602_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 601_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 600_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 599_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 598_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 597_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 596_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 595_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 594_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia kuchni i stołówki wraz z wyposażeniem )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 593_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030 )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 592_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 591_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadań bieżących )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 590_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Węgliniec )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 589_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie zmian w budżecie )
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 588_XXXIX_21 z dnia 22 września 2021 (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 468XXIX20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2020r.   sprawie przyjęcia WPF )
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 587_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli wraz z publicznymi innymi  formami wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 586_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 585_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 584_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 583_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 582_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 581_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 580_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 579_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 578_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 577_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 576_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 575_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 574_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 573_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 572_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 571_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 570_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku Publicznym im. Kubusia Puchatka)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 569_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 486XXX21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 568_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Węgliniec w roku szkolnym 20212022)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 567_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 140XI15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 27 października 2015 r. w sprawie utworzenia centrum usług wspólnych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 566_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 565_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 60VII19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 564_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 59VII19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Miejskiej)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 563_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 562_XXXVIII_21 z dnia 12 sierpnia 2021 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 468XXIX20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2020r.  sprawie przyjęcia)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 561_XXXVII_21 z dnia 22 lipca 2021 r. (w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 560_XXXVII_21 z dnia 22 lipca 2021 r.w sprawie przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu poprzez zmianę siedziby)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 559_XXXVII_21 z dnia 22 lipca 2021 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu kopalni w osadzie Zielonka obręb Stary Węgliniec)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 558_XXXVII_21 z dnia 22 lipca 2021 r.w sprawie zmiany załącznika do Uchwały nr 42V19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 05 lutego 2019r. w sprawie przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Krętej w Węglińcu)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 557_XXXVII_21 z dnia 22 lipca 2021 r.w sprawie zmiany uchwały nr 541XXXV21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 556_XXXVI_21 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Gminy Nowy Targ dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców w miejscowości Nowa Biała)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 555_XXXVI_21 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 554_XXXVI_21 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 931XL18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 553_XXXVI_21 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 552_XXXVI_21 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 551_XXXVI_21 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyj)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 550_XXXVI_21 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 549_XXXVI_21 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgliniec oraz określenia granic obwodów)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 548_XXXVI_21 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 547_XXXVI_21 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 546_XXXVI_21 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2020 rok)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 545_XXXVI_21 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Węgliniec za 2020 rok.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 543_XXXVI_21 z dnia 24 czerwca 2021 r. (w sprawie nadania tytułu Zasłużony dla Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 542_XXXV_21 z dnia 14 czerwca 2021 r. (w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 541_XXXV_21 z dnia 14 czerwca 2021 r. (w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 540_XXXV_21 z dnia 14 czerwca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Węgliniec zadania powiatu z zakresu bieżącego utrzymania drogi powiatowej nr 2403D)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 539_XXXV_21 z dnia 14 czerwca 2021 r. (w sprawie zamiaru przekształcenia Miejskiego Przedszkola Publicznego im. Świętego Mikołaja w Węglińcu poprzez zmianę siedziby.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 538_XXXIV_21 z dnia 14 maja 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu zabudowanego niekubaturowo)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 537_XXXIV_21 z dnia 14 maja 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 536_XXXIV_21 z dnia 14 maja 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 535_XXXIV_21 z dnia 14 maja 2021 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 934/XL/18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 534_XXXIV_21 z dnia 14 maja 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 533_XXXIV_21 z dnia 14 maja 2021 r. (w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Miejski Żłobek Publiczny im. Kubusia Puchatka w Węglińcu)
pdf.   -   docx
Uchwała nr 532_XXXIII_21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. (sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie prowadzenie działalności rolniczej)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 531_XXXIII_21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 530_XXXIII_21 z dnia 30 kwietnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 529_XXXIII_21 z dnia w 30 kwietnia 2021 r. (sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 528_XXXIII_21 z dnia w 30 kwietnia 2021 r. (sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 527_XXXIII_21 z dnia w 30 kwietnia 2021 r. (sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 526_XXXIII_21 z dnia w 30 kwietnia 2021 r. (sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -    docx.
Uchwała nr 525_XXXIII_21 z dnia w 30 kwietnia 2021 r. (sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do uchwały nr 468XXIX20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Wieloletnie)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 524_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego ustnego i zawarcie umowy dzierżawy gminnych nieruchomości na cele związane z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii - fotowoltaika)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 523_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 522_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 521_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r  (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 520_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 519_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 518_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 517_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 516_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 515_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 514_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 513_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 512_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 511_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2021 roku)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 510_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie ustalenia zasad wypłacania sołtysom zryczałtowanych diet miesięcznych)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 509_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Krasickiej w Węglińcu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Starym Węglińcu)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 508_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 507_XXXII_21 z dnia 8 kwietnia 2021 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 468XXIX20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2020r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 506_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 505_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 504_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 503_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 502_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na budowę przydomowej oczyszczalni.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 501_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolnej.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 500_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia Ośrodka Zdrowia.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 499_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia Pogotowia Ratunkowego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 498_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie  wydzierżawienia nieruchomości.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 497_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 90X19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Miejskiej.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 496_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych na obszarze miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 495_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 407XIX12 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, działek.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 494_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobromierz na zadanie z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom z Gminy Dobromi.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 493_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 492_XXXI_21 z dnia 4 marca 2021 r. (w sprawie zmiany załączników  nr 1 i 2 do Uchwały Nr 468XXIX20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2020r.  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 491_XXX_21 z dnia 4 lutego 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 490_XXX_21 z dnia 4 lutego 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 489_XXX_21 z dnia 4 lutego 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 488_XXX_21 z dnia 4 lutego 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 487_XXX_21 z dnia 4 lutego 2021 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 486_XXX_21 z dnia 4 lutego 2021 r. (w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2021-2030.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 485_XXX_21 z dnia 4 lutego 2021 r. (w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Krasickiej w Węglińcu poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Starym Węglińcu, likwidację Punktu Przedszkolnego w Starym Węglińcu oraz likwidację oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Węglińcu.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 484_XXX_21 z dnia 4 lutego 2021 r. (w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 483_XXX_21 z dnia 4 lutego 2021 r. (w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 482_XXX_21 z dnia 4 lutego 2021 r. (w sprawie ustalenia zasad wypłacania sołtysom zryczałtowanych diet miesięcznych.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 481_XXX_21 z dnia 4 lutego 2021 r. (w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Wytworzył:
(2021-02-16)
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2021-02-16 14:04:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2022-06-06 10:24:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki