Rok 2023

Rok 2023

 


Uchwała nr 1243_LXXIII_23 z dnia 29 grudnia 2023 r. (w sprawie udzielenie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biura)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1242_LXXIII_23 z dnia 29 grudnia 2023 r. ( w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu na realizację zadańbieżących.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1241_LXXIII_23 z dnia 29 grudnia 2023 r. ( w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 740XLII21 Rady Miejskiej Węglińca.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1240_LXXIII_23 z dnia 29 grudnia 2023 r. ( w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1239_LXXIII_23 z dnia 29 grudnia 2023 r. ( w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2023roku.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1238_LXXIII_23 z dnia 29 grudnia 2023 r. ( w sprawie budżetu gminy Węgliniec na 2024rok.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1237_LXXIII_23 z dnia 29 grudnia 2023 r. ( w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1236_LXXII_23 z dnia 14 grudnia 2023 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 788/XXXIV/17 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1235_LXXII_23 z dnia 14 grudnia 2023 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 541XXXV21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1234_LXXII_23 z dnia 14 grudnia 2023 r. ( w sprawie zmian w budżecie)
pdf.  -   docx.

Uchwała nr 1233_LXXII_23 z dnia 14 grudnia 2023 r. (WPF)
pdf.  -   docx.

Uchwała nr 1232_LXXII_23 z dnia 30 listopada 2023 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 1046/LXIII/23 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 kwietnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Łużyce w Węglińcu sp. z o.o.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1231_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1230_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1229_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1228_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1227_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1226_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1225_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1224_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1223_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1222_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1221_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1220_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1219_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1218_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie ustalenia opłat targowych na obszarze Gminy i Miasta Węgliniec.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1217_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2024.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1216_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2024.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1215_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na rok 2024.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1214_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych na ob.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1213_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych na ob.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1212_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Kolejowa w Węglińcu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1211_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Borowskiej w Ruszowie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1210_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie zmiany uchwały 739XLII21 Rady Miejskiej  Węglińca z dnia 30 listopada 2021 r..)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1209_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie zmiany uchwały 738XLII21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 listopada 2021r..)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1208_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ust.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1207_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1206_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żyw.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1205_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu _Posiłek w szkole i w domu_ na lata 2024-2028..)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1204_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1203_LXX_23 z dnia 22 listopada 2023 r.(WPF.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1202_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1201_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1200_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1199_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1198_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1197_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1196_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1195_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1194_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1193_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1192_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1191_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1190_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1189_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1188_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1187_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1186_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1185_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1184_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1183_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1182_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1181_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1180_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1179_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1178_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1177_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1176_LXIX_23 z dnia 26 października 2023 r.(w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1175_LXVIII_23 z dnia 28 września 2023 r. (w zmiany uchwały nr 1090LXV23 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 czerwca 2023r. sprawie ustalenia maksymalnej)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1174_LXVIII_23 z dnia 28 września 2023 r. (w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówk)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1173_LXVIII_23 z dnia 28 września 2023 r. (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1172_LXVIII_23 z dnia 28 września 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1171_LXVIII_23 z dnia 28 września 2023 r. (WPF)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1170_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1169_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy najmu pomieszczeń.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1168_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy najmu pomieszczeń.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1167_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy najmu pomieszczeń.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1166_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy najmu pomieszczeń.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1165_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy najmu pomieszczeń.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1164_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy najmu pomieszczeń.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1163_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy najmu pomieszczeń.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1162_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy najmu pomieszczeń.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1161_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1160_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1159_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1158_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1157_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1156_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1155_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1154_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1153_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1152_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1151_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1150_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1149_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1148_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1147_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1146_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1145_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1144_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie wyrażenia zdy odstąpienie od obowiązku trybu przetarwe i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1143_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, wyrażenia zgody na sprzedaż.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1142_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, bywania i zbywania udziałów i akcji.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1141_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie uchylenia Uchwały nr 1117LXVI23 Rady Miejskiej Węglińca.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1140_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie przyjęcia Gminne Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Węgliniec lata 2023-2030.)
pdf.  

Uchwała nr 1139_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 1111LXVI23 Rady Miejskiej Węglińca.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1138_LXVII_23 z dnia 7 września 2023 r. (w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarne w Gminie
Węgliniec.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1137_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1136_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1135_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1134_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1133_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1132_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1131_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1130_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1129_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1128_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1127_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1126_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1125_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1124_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1123_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 1122_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1121_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1120_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1119_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 893LI22 Rady Miejskiej Węglińca.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1118_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierana odpadów komunalnych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1117_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1116_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie powołania członków stałych komisji Rady Miejskiej Węglińca.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1115_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1114_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Bolesławiec.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1113_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie zmiany uchwały nr 952LV22 Rady Miejskiej Węglińca.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1112_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1111_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. ( regulamin wynagradzania nauczycieli.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1110_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 1109_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1108_LXVI_23 z dnia 2 sierpnia 2023 r. (WPF.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1107_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1106_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1105_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1104_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1103_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1102_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1101_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1100_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1099_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1098_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreac.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1097_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekrea.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1096_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekrea.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1095_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekrea.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1094_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekrea.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1093_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu budynku kotłowni.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1092_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1091_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustaleniu jej przebiegu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1090_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1089_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 533XXXIV21.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1088_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1087_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (WPF.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1086_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1085_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgliniec za 2022 rok.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1084_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Węgliniec za 2022 rok.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1083_LXV_23 z dnia 29 czerwca 2023 r. (w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec wotum zaufania.)
pdf.   -   docx.

Raport o stanie gminy za 2022 r.

Uchwała nr 1082_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1081_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1080_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1079_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1078_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1077_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1076_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1075_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1074_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1073_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1072_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1071_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1070_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1069_LXIV_2 z dnia 30 maja 2023 r. 3 (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1068_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu..)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1067_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1066_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerwona Woda.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1065_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie nadania imienia stadionowi miejskiemu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1064_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1063_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1062_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie zmiany uchwały nr Uchwała nr 1003XLIII Uchwała nr 18 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 sierpnia 2018r.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1061_LXIV_23 z dnia 30 maja 2023 r. (w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1060_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturowej.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1059_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturowej.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1058_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturow.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1057_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1056_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1055_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1054_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1053 LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1052_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1050_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1049_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1048_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Stawowej w Starym Węglińcu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1047_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej - ulicy Rzecznej w Starym Węglińcu.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1046_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie KZN Łużyce w Węglińcu sp. z o.o.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1045_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie zatwierdzenia wniosku SIM.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1044_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie uchwalenia programu osłonowego Korpus wsparcia Seniorów na rok 2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. (.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1043_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1042_LXIII_23 z dnia 28 kwietnia 2023 r. ( WPF.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1041_LXI_23 z dnia 30 marca 2023r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1040_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1039_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 1038_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1037_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1036_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1035_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1034_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1033_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1032_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1031_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1030_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1029_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1028_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1027_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1026_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1025_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1024_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1023_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1022_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1021_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1020_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1019_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1018_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1017_XLI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1016_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1015_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1014_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy lokalu użytkowego)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1013_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą i Miastem Węgliniec a Gminami i Powiatami)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1012_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie przyjęcia _Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2023)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1011_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1010_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 971LVII22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2022r)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1009_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1008_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1007_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1006_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1005_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1004_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1003_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1002_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1001_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1000_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 999_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 998_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 997_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 996_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 995_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rząd.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 994_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 993_LIX_23 z dnia 11 stycznia 2023r. (w sprawie określenia zasad bezprzetargowego zbywania nieruchomości gruntowych i działek gruntu stanowiących mienie komunalne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 992_LIX_23  11 stycznia 2023r. (w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub  Senior+ w Węglińcu)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 991_LIX_23 z dnia 11 stycznia 2023r.  ( w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2023_2030)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 990_LIX_23 z dnia 11 stycznia 2023r. ( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2023-01-17 20:41:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2024-01-09 12:00:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki