☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP WĘGLINIEC

Piątek 24.03.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rok 2023

Rok 2023


W przygotowaniu

Uchwała nr 1040_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1039_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.
Uchwała nr 1038_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1037_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1036_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1035_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1034_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1033_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1032_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1031_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1030_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1029_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1028_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1027_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1026_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1025_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1024_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1023_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1022_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu garażu)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1021_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1020_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1019_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1018_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1017_XLI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1016_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu na pomieszczenia gospodarcze)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1015_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1014_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy lokalu użytkowego)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1013_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą i Miastem Węgliniec a Gminami i Powiatami)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1012_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie przyjęcia _Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgliniec w 2023)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1011_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie zmian w budżecie)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1010_LXI_23 z dnia 16 marca 2023r. (w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 971LVII22 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 29 grudnia 2022r)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1009_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1008_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1007_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1006_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1005_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1004_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1003_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1002_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1001_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 1000_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu pod zabudowę kubaturową.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 999_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy najmu pomieszczeń gospodarczych.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 998_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 997_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 996_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy gruntu na cele rekreacyjne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 995_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rząd.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 994_LX_23 z dnia 30 stycznia 2023r. (  w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 993_LIX_23 z dnia 11 stycznia 2023r. (w sprawie określenia zasad bezprzetargowego zbywania nieruchomości gruntowych i działek gruntu stanowiących mienie komunalne.)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 992_LIX_23  11 stycznia 2023r. (w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub  Senior+ w Węglińcu)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 991_LIX_23 z dnia 11 stycznia 2023r.  ( w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Węgliniec na lata 2023_2030)
pdf.   -   docx.

Uchwała nr 990_LIX_23 z dnia 11 stycznia 2023r. ( w sprawie zmian w budżecie.)
pdf.   -   docx.

Wytworzył:
Udostępnił:
Jeziorny Marek
(2023-01-17 20:41:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Jeziorny Marek
(2023-03-22 07:16:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 19555